Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 358 | Rev 370 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation>Про Scribus %1 %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation>%1. %2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation>Версія Scribus %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation> Збірка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About</source>
    <translation type="obsolete">Програма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programming:</source>
    <translation>Програмування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>У співпраці з:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation>Портування до Віндоус:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documentation:</source>
    <translation>Документація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authors</source>
    <translation type="obsolete">Автори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation>Німецька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation>Французська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish and Catalan:</source>
    <translation>Іспанська та Каталонська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation>Італійська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation>Венгерська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation>Українська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation>Болгарська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation>Галицька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation>Турецька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation>Литовська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation>Польська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation>Чешська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation>Словацька:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation>Датська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation>Норвежська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English:</source>
    <translation>Англійська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation>Уельська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation>Російська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation>Бразільська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation>Фінська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation type="obsolete">Переклад</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage and online reference</source>
    <translation>Веб сторінка та довідник</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing list</source>
    <translation>Розсилка електронної пошти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and feature requests</source>
    <translation>Програмні помилки та заявки на нові можливості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online</source>
    <translation type="obsolete">Веб ресурси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation>Баскська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation>Словенська:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Ця панель показує версію, дату збірки і 
використання зовнішніх бібліотек в Scribus.
С-С-T можна розібрати як С=CUPS - Загальна 
система друку для Юнікс, С=littlecms - Проста
система керування кольором, T=TIFF - Підтримка
формату зображень TIFF. При відсутності бібліотеки
літера індикатор заміщається на *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>&amp;Про</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Автори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Перекладачі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Веб ресурси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Додаткові установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) horizontal</source>
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) vertical</source>
    <translation type="obsolete">Дзеркально відобразити сторінку(и) вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply ICC-Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Застосувати ICC-профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 3</source>
    <translation type="obsolete">Постскрипт 3 рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 2</source>
    <translation type="obsolete">Постскрипт 2 рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level 1</source>
    <translation type="obsolete">Постскрипт 1 рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation>Створює постскрипт 3 рівня</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Створює постскрипт 2 рівня. Можливе 
значне збільшення розміру файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Створює постскрипт 1 рівня. Можливе 
значне збільшення розміру файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation>Віддзеркалити сторінку(и) &amp;вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation>Застосувати &amp;ICC профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation>&amp;1 рівень постскрипту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation>&amp;2 рівень постскрипту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation>&amp;3 рівень постскрипту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>between:</source>
    <translation type="obsolete">поміж:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Ліві сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Середини</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Праві сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t change</source>
    <translation type="obsolete">Не змінювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement</source>
    <translation type="obsolete">Зсув елементів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute evenly</source>
    <translation type="obsolete">Розташувати рівномірно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Верхні сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Нижні сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>піки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation type="obsolete">Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation>В&amp;ирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation>&amp;Поміж:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation>В&amp;ирівнювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation>Змі&amp;щення</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation>Розподілити &amp;рівномірно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation>&amp;Не змінювати</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Вирівняти текст по центру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Властивості поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Підказка по інструменту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF-1.3:</source>
    <translation type="obsolete">Шрифт для використання з PDF-1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Колір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Нічого немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Товщина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Тонка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Широка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Суцільна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Переривчаста</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслена</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Фасочна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Вкладка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Інша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Лише для читання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Необхідне</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Не експортувати значення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Видимість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Видима</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Схована</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Не друкувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Не показувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Зовнішній вигляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Текста для натиснутої кнопки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Використовувати іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Натиснута</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Розміщення поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Розміщення іконок...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Виділення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Обведена</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Натиснути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Багаторядкова</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Пароль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Обмеження на</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>Знаки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Не прокручувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Не перевіряти написання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Перевірити Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Вибране значення по умовчанню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Можна редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Подія:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Редагування...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Відправити на URL:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Послати дані як HTML</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Імпортувати дані з:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Призначення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Зберегти:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Дія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Поле відформатоване як:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Формат числа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Десяткові:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Використовувати знак валюти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Розмістити спереду символ валюти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Формати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Формат процентів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Формат дати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Формат часу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Зовнішні сценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Формат:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Клавіша:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Формат</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Значення не перевірене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Значення має бути білье або рівне:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>і менше або рівне:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Перевірити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Значення не вирахуване</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Значення дорівнює</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>Сумма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>помножене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>середнє арифметичне</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>мінімум</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>максимум</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>з наступих полів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Вибрати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Обчислити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF-1.3</source>
    <translation type="obsolete">Мітка ігнорується в PDF-1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Введіть список полів, розділений комами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Приклад:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Зміни вибірки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Сценарій на мові Java</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF-документи (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Кнопка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Текстове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Вибіркове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Галочка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Хрест</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Ромб</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Коло</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Зірка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Квадрат</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Перейти до</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Відправити форму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Очистити форму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Імпортувати дані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Миша вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Миша вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Миша вхід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Миша вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>На фокусування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>На розмивання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Номер</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Частка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Дата</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Час</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Властивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Зовнішня ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Призначення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Сторінка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>точок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Використати шаблон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to Current Page</source>
    <translation type="obsolete">Застосувати для цієї сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from Page:</source>
    <translation type="obsolete">Застосувати з сторінки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation>Застосувати на &amp;активній сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation>Застосувати &amp;з сторінки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>До:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation type="obsolete">Малий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation type="obsolete">Середній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Чорновики (*.scs);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Новий екземпляр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Перейменувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>За&amp;вантажити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Малий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>&amp;Середній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>&amp;Великий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>&amp;Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Перемістити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Вставити закладку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Закладки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Розміщення іконок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Схема:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Масштаб:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Завжди</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Коли іконка занадто мала</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Коли іконка занадто велика</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Ніколи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Змінити масштаб на:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Пропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Непропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Іконка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Скинути значення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Лише описання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Лише іконка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Описання під іконкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Описання над іконкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Описання справа від іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Описання зліва від іконки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Описання поверх іконки</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation>Установка палітри кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Color Management</source>
    <translation type="obsolete">Активувати установку палітри кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Системні профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures:</source>
    <translation type="obsolete">Зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation type="obsolete">Однотонні кольори:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monitor:</source>
    <translation type="obsolete">Монітор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer:</source>
    <translation type="obsolete">Принтер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Схеми перерахунку кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simulate Printer on the Screen</source>
    <translation type="obsolete">Симулювати принтер на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of Gamut</source>
    <translation type="obsolete">Помітити кольору, які не попадають в діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Blackpoint Compensation</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати компенсацію чорної точки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для імпортованих зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation>Зо&amp;браження:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;Однотонні кольори:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Екран:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Прин&amp;тер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>Екр&amp;ан:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>Пр&amp;интер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Редагування кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Model</source>
    <translation type="obsolete">Кольорова модель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>RGB для web</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Старий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Статичні кольорові полоси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Ім&apos;я кольору уже використане</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>Кольорова &amp;модель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Нормальне</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Горизонтальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Вертикальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Діагональний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Крос-діагональний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Радіальний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Непрозорість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Редагувати установки кольору лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Редагувати установки кольору заливки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Насиченість кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Нормальний або градієнтний метод заливки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the first color of object</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати перший колір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the second color of object</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати другий колір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Зробити вибраний колір прозорим</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Колір вибраного об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation type="obsolete">Особливий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Вільний лінійний градієнт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Вільний радіальний градієнт</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Установки принтера</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Опція</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Значення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Набір сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Лише парні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Лише непарні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Дзеркальне зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Орієнтація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Х сторінок лицем догори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Сторінка на лист паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Сторінок на лист паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Ця панель показує параметри CUPS при друці.
Набір доступних параметрів залежить від 
драйвера прінтера. Наявність підтримки CUPS
можна засвідчити вибравши меню 
&quot;Допомога&gt;Про програму Scribus&quot;. Зверніть увагу на
літери індикатори С-С-T, які можна розібрати як 
С=CUPS - Загальна система друку для Юнікс, 
С=littlecms - Проста система керування кольором, 
T=TIFF - Підтримка формату зображень TIFF. 
При відсутності бібліотеки літера індикатор 
заміщається на *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Compress File</source>
    <translation type="obsolete">Стиснути файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Кодування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Переміщує Вас в вашу домашню директорію.
Її можна установити заздалегідь в Опціях.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Включити шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Стиснути файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>Включити &amp;шрифти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Видалити колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation>Замінити це на:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation>Видалити колір:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Видалення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation>Видалити з:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Відсутній шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Шрифт %1 не встановлений.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Використати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>замість</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Info</source>
    <translation type="obsolete">Інформація про документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation type="obsolete">Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation type="obsolete">Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description:</source>
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keywords:</source>
    <translation type="obsolete">Ключові слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation type="obsolete">Це поле може бути вбудоване в документ Scribus чи як метадата в PDF, як довідка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation type="obsolete">Це поле служить, як короткий опис або абстракт документу. Воно вбудовується в PDF при експорті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation type="obsolete">Це поле для ключових слів, які Ви бажаєте вбудувати в PDF, для полегшення пошуку чи індексування PDF файлів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Інформація про документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>&amp;Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>&amp;Ключові слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>&amp;Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Видавник:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>&amp;Співробітники:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Дата:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Тип:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Формат:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>В&amp;изначник:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>Д&amp;жерело:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>В&amp;ідношення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Покриття:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>П&amp;рава:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation>Док&amp;умент</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>Д&amp;одаткова інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Людина чи організація, відповідальна за створення документа,
Це поле може бути вміщене в документ Scribus для довідки а також в
метадані PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Ім&apos;я дане документу.
Це поле може бути вміщене в документ Scribus, а також в метадані PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Огляд змісту документа. Це поле призначається для короткого пояснення або абстракту документа.
Воно вміщується в PDF при експорті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Це заголовок змісту документа. Це поле призначається для ключових слів документа, які ви бажаєте 
вмістити в PDF для полегшення пошуків та індексування файлів PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Людина чи організаця відповідальна за випуск документа в загальний доступ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Людина чи організація відповідальна за вклад в зміст документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Дата зв&apos;язана з подією в життєвому циклі документа в форматі РРРР-ММ-ДД, як вказано в ISO 8601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Жанр змісту документа - наприклад категорії, функції, жанри і так далі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Фізичне чи цифрове відображення документа. Тип паперу та розміри можуть бути цікавими.
Тут можить придатися RFC2045 і RFC2046 для типів MIME</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Безумовна ссилка на документ у даному контексті, такому як ISBN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISDN or URI</source>
    <translation type="obsolete">Ссилка на документ нащадком якого є активний документ. Наприклад ISDN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Мова, на якій написано документ, зазвичай мовний код з ISO-639 інколи з додатковим суфіксом через
тире і код країни з ISO-3166. Наприклад en-GB, fr-CH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Ссилка на споріднений документ, можливо використовуючи ідентифікатор формату, такий як ISBN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Масштаб чи протяжність документа, можливо включаючи розміщення, час та діапазони юрисдикції</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Інформація про права на документ. Наприклад копірайт, патент, чи торгова марка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Ссилка на документ який послужив основою для данного документа, напр. ISBN чи URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Налаштування принтера</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print destination</source>
    <translation type="obsolete">Куди друкувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options...</source>
    <translation type="obsolete">Установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File:</source>
    <translation type="obsolete">Файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative Printer Command</source>
    <translation type="obsolete">Альтернативна команда для друку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Command:</source>
    <translation type="obsolete">Команда:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range:</source>
    <translation type="obsolete">Діапазон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To page:</source>
    <translation type="obsolete">До сторінки номер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From page:</source>
    <translation type="obsolete">З сторінки номер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print range</source>
    <translation type="obsolete">Друкувати інтервал</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print all</source>
    <translation type="obsolete">Друкувати всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print last page first</source>
    <translation type="obsolete">Почати друк з останньої сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print first page first</source>
    <translation type="obsolete">Почати друк з першої сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of copies:</source>
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Normal</source>
    <translation type="obsolete">Звичайний друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Separations</source>
    <translation type="obsolete">Друкувати сепарації кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Всі кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in color if available</source>
    <translation type="obsolete">Кольоровий друк, якщо доступний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print in grayscale</source>
    <translation type="obsolete">Друк у відтінках сірого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced Options...</source>
    <translation type="obsolete">Додаткові установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Постскрипт файли (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Салатовий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Малиновий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Жовтий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Чорний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation type="obsolete">Друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print current page</source>
    <translation type="obsolete">Друк активної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
може &quot;бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
номер окремої сторінки.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Призначення для друку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>&amp;Альтернативна команда для принтера</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>&amp;Команда:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Друкувати &amp;все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Друкувати активну &amp;сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Друкувати &amp;діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>Число ко&amp;пій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Звичайний друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation>Друкувати &amp;сепарації кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation>Друкувати в &amp;кольорі, якщо можливо</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation>Друкувати у відтінках &amp;сірого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation>&amp;Додаткові установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>&amp;Друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Імпортувати файл:
%1
не вдалося!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Фатальна помилка</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Символ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Face:</source>
    <translation type="obsolete">Гарнітура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Ефект:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment:</source>
    <translation type="obsolete">Вирівнювання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір заповнення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drop Caps</source>
    <translation type="obsolete">Буквиця</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Рядків:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Вертикальні проміжки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Інтервал між рядками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Above:</source>
    <translation type="obsolete">Над:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Below:</source>
    <translation type="obsolete">Під:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Ім&apos;я стилю вже використане</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір контура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Прив&apos;язатися до базової сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Назвіть Ваш стиль абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Буквиця - дуже збільшена перша літера абзаца. Використовується, як стилістичний ефект</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Визначає загальну висоту буквиці числом рядків тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Вирівняти текст по базовій сітці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Проміжок над абзацом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Проміжок під абзацом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Табулятори та відступи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Міжрядковий інтервал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>&amp;Шрифт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation>Ви&amp;рівнювання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation>&amp;Буквиця</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>&amp;Лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>Колір запо&amp;внення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation>Колір кон&amp;тура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation>Вирівняти текст по &amp;базовій сітці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation>Інтервал мі&amp;ж рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation>Н&amp;ад:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation>&amp;Під:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Редактор</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load...</source>
    <translation type="obsolete">Завантажити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Зберегти документ та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">Вийти без збереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation type="obsolete">Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Field Names</source>
    <translation type="obsolete">Визначити імена полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation type="obsolete">Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Java-сценарії (*.js);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>&amp;Записати і вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>&amp;Вийти без запису</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Визначити назви полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагування</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Виберіть директорію для експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image</source>
    <translation type="obsolete">Експортувати, як растрове зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export to directory:</source>
    <translation type="obsolete">Директорія для експортування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Замінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation type="obsolete">Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image type:</source>
    <translation type="obsolete">Тип зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality :</source>
    <translation type="obsolete">Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%</source>
    <translation type="obsolete">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export </source>
    <translation type="obsolete">Експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;One page</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Одна сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation type="obsolete">Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+A</source>
    <translation type="obsolete">Alt+A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval from:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Інтервал від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+I</source>
    <translation type="obsolete">Alt+I</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Змінити вихідну директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Вихідна директорія - місце в яке будуть записані Ваші
зображення. Назва експортованого файла буде у формі
&apos;імядокумента-номерсторінки.типфайла&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Експортувати лише активну сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to images</source>
    <translation type="obsolete">Експортувати всі сторінки, як растрові зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to images</source>
    <translation type="obsolete">Експортувати діапазон сторінок, як растрові зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The height of the output images in pixels</source>
    <translation type="obsolete">Висота вихідних зображень в пікселях</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the highest compression</source>
    <translation type="obsolete">Якість зображень - 100% - навища, 1% - максимальне стиснення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Доступні формати експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Еспортувати в директорію:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Тип &amp;зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation type="unfinished">Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation type="unfinished">%</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation type="unfinished">тнд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation type="unfinished">Діапазон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="unfinished">С</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Заголовок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Немає заголовка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Автор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Невідомий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus-Document</source>
    <translation type="obsolete">Документ Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Документ Scribus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Набори кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Активний набір кольорів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Color Set</source>
    <translation type="obsolete">Зберегти набір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Вибрати ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Новий колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove Unused</source>
    <translation type="obsolete">Видалити невикористані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Вибрати набір кольорів для завантаження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Записати активний набір кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Видалити невикористані кольори з набору кольорів активного документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Добавити кольори з існуючого документа в активний набір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Створити новий колір всередині активного набору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Редагувати вибраний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Зробити копію вибраного кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Видалити вибраний колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Використовувати активний набір кольорів, як основний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Добавити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Видалити &amp;невикористані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>Зберегти &amp;набір кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation>Глобальнi установки шрифтiв</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Доступні шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Підміна шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Додаткові шляхи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Постскрипт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Ім&apos;я шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Підміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Використовувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation>Вбудувати в:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Вибірка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Шлях до файла шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>&amp;Доступні шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Підміна шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Д&amp;одаткові шляхи до шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Ви&amp;далити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>Font Preview</source>
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Позиція:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Тут Ви можете добавити, змінити або видалити переходи кольорів.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Керування направляючими</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Горизонтальні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation type="obsolete">Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Вертикальні направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Guides</source>
    <translation type="obsolete">Замкнути направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>&amp;Додати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>&amp;Замкнути направляючі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
    <translation>Вибачте - довідка відсутня! Будь-ласка зверніться до http://scribus.net за поновленою документацією та матеріалами доступними для зкачування.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Можливий перенос</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Застосувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Пропустити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation>Установки переносу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fully Automatic</source>
    <translation type="obsolete">Повністю автоматичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
    <translation>Якщо ви тут не відмітите, то кожен раз,
як можливий переніс буде знайдено,
ви побачите діалогове вікно.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check during Typing</source>
    <translation type="obsolete">Перевіряти під час друкування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
    <translation>Дозволяє виконувати автоматичну перевірку тексту під час друкування.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smallest Word:</source>
    <translation type="obsolete">Найкоротше слово:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Довжина найкоротшого слова, яке буде розділене для переносу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation type="obsolete">Дозволене число переносів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Максимальне число послідовних переносів.
Нульове значення встановлює необмежену кількість
переносів.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fully Automatic</source>
    <translation>Повністю &amp;автоматична</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check &amp;During Typing</source>
    <translation>Перевіряти &amp;під час друкування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Найменше слово:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
    <translation>&amp;Дозволене число переносів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Вставити сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation>Вставка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>page(s)</source>
    <translation type="obsolete">сторінки(ок)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>перед цією сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>після цієї сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>в кінці документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Left Page):</source>
    <translation type="obsolete">Шаблон (Ліва сторінка):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template:</source>
    <translation type="obsolete">Шаблон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation>Шаблон (Права сторінка):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation>&amp;Вставка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>Сторінка(и)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation>Шаблон (&amp;Ліва сторінка):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Шаблон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Вставити таблицю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Число рядків:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Число стовпців:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation type="obsolete">Редагування...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add...</source>
    <translation type="obsolete">Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script:</source>
    <translation type="obsolete">Новий сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Новий сценарій</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Редагувати сценарії JavaScript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Script?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей сценарій?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Редагувати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Додати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Новий сценарій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Так</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Керування гарячими клавішами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Дія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Активна клавіша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Вибрати клавішу для цієї дії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Key</source>
    <translation type="obsolete">Ніякої клавіші</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Defined Key</source>
    <translation type="obsolete">Клавіша призначена користувачем</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set Key</source>
    <translation type="obsolete">Призначити клавішу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key-Sequence is already in use</source>
    <translation type="obsolete">Ця гаряча клавіша вже використовується</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Без ключа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>Ключ визначений &amp;користувачем</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>&amp;Установити ключ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation>Ця послідовність ключа уже використана</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Плани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Додати новий план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Видалити план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Підняти план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Опустити план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Новий план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Ви бажаєте видалити всі об&apos;екти разом з цим планом?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Редагування стилів ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Новий стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Добавити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Так</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Множинне дублювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Copies:</source>
    <translation type="obsolete">Кількість копій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Горизонтальний зсув:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Shift:</source>
    <translation type="obsolete">Вертикальний зсув:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>пт</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Число копій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Горизонтальний зсув:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>&amp;Вертикальний зсув:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Відстані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Кут:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Довжина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation type="obsolete">Показати консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Console</source>
    <translation type="obsolete">Сховати консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Помилка сценарія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Якщо ви використовуєте офіційний сценарій то, будь-ласка, повідомляйте про помилки на &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Показати &amp;Консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation>Сховати &amp;Консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation>Це повідомлення також розміщене в блоці копіювання. Використайте 
Ctrl-V для вставки його в систему обробітку програмних помилок.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Import a Page</source>
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document to load:</source>
    <translation type="obsolete">Документ для завантаження:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Вибрати...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: 0 Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">В документі: 0 сторінка(ок)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page Nr:</source>
    <translation type="obsolete">Імпортувати сторінку номер:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Імпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document contains: %1 Page(s)</source>
    <translation type="obsolete">В документі: %1 сторінка(ок)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation>Шаблон імпортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Імпортувати сторінку(и)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation>З документа:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation>Імпортувати сторінку(и):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
номер окремої сторінки.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>від 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Створити Сторінку(и)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>перед сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>після сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>в кінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>з %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Переміщення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Скопіювати сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Перемістити сторінку(и):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>перед сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>за сторінку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>в кінець документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, Z</source>
    <translation type="obsolete">X, Y, Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Фігура</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation type="obsolete">Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation type="obsolete">Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation type="obsolete">Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Геометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Точка відліку:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>План</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Bounding Box</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати обмежуючу рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Фігура:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Shape...</source>
    <translation type="obsolete">Редагування фігури...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round
Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Заокруглені
кути:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Відстань від тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Стовпці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Зліва:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Зправа:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation type="obsolete">Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Показати криву</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Почати відступ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Відстань від кривої:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation>Нестандартний проміжок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation type="obsolete">Кернінг:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Проміжок між рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Вільне масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos.:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos.:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Шкала Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scale:</source>
    <translation type="obsolete">Шкала Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Установити масштаб по розміру рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation type="obsolete">Пропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Профіль вводу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Ліва точка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Кінцеві точки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Стиль лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Товщина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edges:</source>
    <translation type="obsolete">Краї:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Фацеточне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Фасочне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Заокруглене з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Endings:</source>
    <translation type="obsolete">Кінці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Пласка верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Квадратна верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Заокруглена верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Стиль не встановлено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Проміжки між рядками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Ручна обробка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation>Зворотнє написання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation type="obsolete">X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation type="obsolete">X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation type="obsolete">Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation type="obsolete">Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text flows around frame</source>
    <translation type="obsolete">Текст огинає рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language:</source>
    <translation type="obsolete">Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Назва вибраного об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Горизонтальна позиція активної точки відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Вертикальна позиція активної точки відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Ширина</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Висота</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Кут повороту об&apos;єкту від активної точки відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Точка, відносно якої вимірюються відстані та кути обертання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Вибрати верхній лівий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Вибрати верхній правий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Вибрати нижній лівий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Вибрати нижній правий кут, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Вибрати центр, як точку відліку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Перевернути по горизонталі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Перевернути по вертикалі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Перемістити на один план вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Перемістити на один план вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Перемістити на передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Перемістити на задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Замкнути або відімкнути об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Закнути або відімкнути розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Дозволити або заборонити друкування об&apos;екта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Шрифт вибраного тексту чи об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Масштабування ширини знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Колір знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Колір заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Насиченість кольору знакових силуетів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Насиченість кольору заповнення знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Стиль активного абзацу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Language of object</source>
    <translation type="obsolete">Мова об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Змінити установки для лівих та правих закінчень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Вид лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Товщина лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Тип з&apos;єднань ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Тип закінчення лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Стиль ліній активного об&apos;єкту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Вибрати форму рамки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Редагувати форму рамки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Установити радіус заокруглення кутів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Число стовпців в текстовій рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Інтервал між стовпцями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Відстань від верхівки рамки до тексту </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Відстань від тексту до низу рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Відстань від лівої сторони рамки до тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Відстань від тексту до правої сторони рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Редагувати установки відступів текстової рамки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Дозволити неспівпадання розмірів зображення та рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Горизонтальне зміщення зображення в рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Вертикальне зміщення зображення в рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Змінити розмір зображення по горизонталі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Змінити розмір зображення по вертикалі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Утримувати масштаб по вісях X та Y однаковим</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Змусити зображення вміститися в рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Використовувати відношення сторін зображення, а не рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Лінії обрамлення клітин таблиці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Лінія верхньої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Лінія лівої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Лінія правої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Лінія нижньої сторони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Зберігати відношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Стартовий профіль зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation type="obsolete">Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Вибір між шириною стовпців або проміжком між стовпцями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Ширина стовпця</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Властивості текстового шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Змусити текст в рамках на задніх планах обтікати форму об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the frame shape instead of the object one</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати форму рамки, а не об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Вказує на план, на якому розташовано об&apos;єкт. Нуль означає, що об&apos;єкт знаходиться на самому нижньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">Тип лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Фігура</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>&amp;Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>&amp;Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Кут повороту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>З&amp;аокруглення
кутів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Стовпці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>&amp;Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Лівий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Правий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>Текст &amp;огинає рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Використовувати об&amp;межуючу рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>Використовувати &amp;контурну лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Kerning:</source>
    <translation>&amp;Кернінг:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation>Інтервал мі&amp;ж рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>&amp;Стиль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>&amp;Мова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Вільне масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Масштабування по шкалі &amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Масштабування по шкалі &amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Установити масштаб по розміру &amp;рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>&amp;Пропорційно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>Точка ві&amp;дліку:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>&amp;Тип лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Тов&amp;щина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>&amp;Краї:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>&amp;Кінці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>&amp;X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>&amp;Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Установки мови переносів для рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Пласка верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Квадратна верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Заокруглена верхівка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Фацетне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Фасочне з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Заокруглене з&apos;єднання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Товщина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Суцільна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Переривчаста лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Лінія з точок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Переривчасто точкова лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Риска-точка-точка лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation>Редагування шаблонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Template?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей шаблон?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation type="obsolete">Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation type="obsolete">Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation>Новий шаблон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Копія №%1 з </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Нормальний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Ім&apos;я:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Добавити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Новий документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation type="obsolete">Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Розмітка полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Ліве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Праве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Верхнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Нижнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Page Number:</source>
    <translation type="obsolete">Номер першої сторінки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Unit:</source>
    <translation type="obsolete">Одиниця виміру по умовчанню:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation>Точки (тчк)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Дюйми (д)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Піки (п)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Розмітка стовпців</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Кількість стовпців:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Всередині:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Ззовні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Мілліметри (мм)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Text Frames</source>
    <translation type="obsolete">Автоматичні текстові рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Розмір сторінки документа - стандартний чи вибраний Вами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Орієнтація сторінок документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Ширина сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Висота сторінок документу. Може бути змінена, якщо вибраний нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Вибрати одиничний чи книжковий перепліт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Помістити першу сторінку документу зліва</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Номер першої сторінки документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Стандартна одиниця вимірювання для редагування документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Автоматично створювати текстові рамки на нових сторінках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Відстань між автоматично створеними стовпцями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Число стовпців в автоматично створених текстових рамках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Юридичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Лист</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Таблоїд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>&amp;Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Лівий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Правий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>Номер &amp;першої сторінки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Одиниця виміру по &amp;умовчанню:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>&amp;Автоматичні текстові рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Стовпці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Зсередини:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Зз&amp;овні:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Ліва сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Права сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Coordinates</source>
    <translation type="obsolete">Абсолютні координати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Editing</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Перемістити вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Перемістити контрольні точки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Додати вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Видалити вузли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points independently</source>
    <translation type="obsolete">Переміщати контрольні точки незалежно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points symmetrical</source>
    <translation type="obsolete">Переміщати контрольні точки симетрично</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Повернути контрольні точки до початкового стану</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Повернути цю контрольну точку до початкового стану</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opens a Polygon or cuts a Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Відкриває полігон або розрізає криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Closes this Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Закриває цю криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Horizontally</source>
    <translation type="obsolete">Горизонтальне віддзеркалення шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirrors the Path Vertically</source>
    <translation type="obsolete">Вертикальне віддзеркалення шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the right</source>
    <translation type="obsolete">Скошує шлях горизонтально вправо</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path horizontal to the left</source>
    <translation type="obsolete">Скошує шлях горизонтально вліво</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical up</source>
    <translation type="obsolete">Скошує шлях вертикально вверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shears the Path vertical down</source>
    <translation type="obsolete">Скошує шлях вертикально вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path counter-clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Поворот шляху проти часової стрілки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotates the Path clockwise</source>
    <translation type="obsolete">Поворот шляху по часовій стрілці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by 10%</source>
    <translation type="obsolete">Зменшити розмір шляху на 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarges the Size of the Path by 10%</source>
    <translation type="obsolete">Збільшити розмір шляху на 10%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Якщо вибрано, використувуються координати відносно до сторінки,
в іншому випадку координати відносні до об&quot;екта.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Абсолютні координати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. &amp;У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Редагувати &amp;контурну лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>Повернути &amp;контурну лінію в початковий стан</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Закінчити редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Переміщати контрольні точки незалежно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Переміщати контрольні точки симетрично</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Роз&apos;єднує полігон або розрізає криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>З&apos;єднати кінці кривої Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Віддзеркалити шлях горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Віддзеркалити шлях вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Rright</source>
    <translation type="obsolete">Зсунути шлях горизонтально вправо</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Зсунути шлях горизонтально вліво</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Зсунути шлях вертикально вверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Зсунути шлях вертикально вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Повернути шлях проти годинної стрілки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Повернути шлях по годинній стрілці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Зменшити розмір шляху на вказані %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Збільшити розмір шляху на вказані %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Кут повороту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>% для збільшення або зменшення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Активувати режим редагування контурної лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Повернути контурну лінію до початкової форми рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Консоль сценарія</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source>Create PDF-File</source>
    <translation type="obsolete">Запис PDF файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output to File:</source>
    <translation type="obsolete">Записати в файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Діапазон експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation type="obsolete">Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From:</source>
    <translation type="obsolete">Від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation type="obsolete">до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Установки файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibility:</source>
    <translation type="obsolete">Сумісність:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Binding:</source>
    <translation type="obsolete">Перепліт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Ліва сторона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Права сторона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate Thumbnails</source>
    <translation type="obsolete">Створити мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save linked Text Frames as PDF-Articles</source>
    <translation type="obsolete">Зберегти зв&apos;язані текстові рамки, як PDF-статтю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Include Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Включити закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution:</source>
    <translation type="obsolete">Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation>тнд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample Images to:</source>
    <translation type="obsolete">Зменшити розрішення до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compress Text and Vector Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Стиснути текст та векторну графіку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Загальні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed all Fonts</source>
    <translation type="obsolete">Вкласти всі шрифти в документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Вкладання шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Доступні шрифти:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Шрифти для вкладання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable Presentation Effects</source>
    <translation type="obsolete">Ввімкнути презентаційні ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation type="obsolete">Показати чорнове зображення сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Час показу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Duration:</source>
    <translation type="obsolete">Час дії ефекту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect Type:</source>
    <translation type="obsolete">Тип ефекту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Moving Lines:</source>
    <translation type="obsolete">Переміщення ліній:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction:</source>
    <translation type="obsolete">Напрямок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation>сек</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Зсередини</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Ззовні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Effect on all Pages</source>
    <translation type="obsolete">Застосувати ефект на всіх сторінках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Encryption</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати шифрування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Паролі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User:</source>
    <translation type="obsolete">Користувач:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner:</source>
    <translation type="obsolete">Власник:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Printing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Дозволити друк документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Changing the Document</source>
    <translation type="obsolete">Дозволити внесення змін в документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output intended for:</source>
    <translation type="obsolete">Призначення експортованого файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Екран комп&apos;ютера/Веб сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Принтер</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Однотонні кольори:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC-Profile</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати ICC-профіль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Профіль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Призначення вихідного зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Зображення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Не використовувати внутрішні ICC профілі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation>Призначення вихідного документу PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info String:</source>
    <translation type="obsolete">Опис:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output Profile:</source>
    <translation type="obsolete">Вихідний профіль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Обрізати рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation type="obsolete">PDF-файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Ніякого ефекту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Венська фіранка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Коробка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Розтавання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Сяяння</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Розділення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Витирання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Зліва направо</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Зверху донизу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Знизу вверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Зправа наліво</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Зліва зверху вправо вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Уявний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Відносна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Насичення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Установки зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method:</source>
    <translation type="obsolete">Метод:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Автоматичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ніякого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality:</source>
    <translation type="obsolete">Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Максимальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Висока</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Середня</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Низька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Мінімальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From the:</source>
    <translation type="obsolete">Від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Експортувати всі сторінки в PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Експортувати діапазон сторінок в PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Номер першої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Last page to export when exporting a range</source>
    <translation type="obsolete">Номер останньої сторінки при експорті діапазону сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation>Визначає сумісність PDF. Стандартом є Acrobat 4.0, який дає найвищу сумісність.
Виберіть Acrobat 5.0, якщо в документі є риси PDF 1.4, такі як прозорість або 128-бітне шифрування.
PDF/X-3 використовується для експорту PDF для комерційного друку. Він доступний лише при наявності
активованої систему управління кольором.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Визначає тип переплітання сторінок в PDF. Стандартний варіант - 
переплітання з лівої сторони.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Вкладає зменшені зображення кожної сторінки в PDF.
Деякі програми для перегляду PDF можуть використовувати
ці зображення для навігації.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Генерувати PDF Статті. Корисні для навігації ссилок на статті в PDF.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Вбудувати закладки. які Ви зробили в документі, в PDF.
Корисно для навігації довгих PDF документів.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Розрішення експортованого тексту та зображень.
Не має ніякого ефекту на розрішення растрових зображень,
таких як фотографії.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Компресія тексту та зображень.
Зменшує розмір PDF. Не змінюйте без явної причини.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Версія компресії для зображень.
Автоматична - дозволяє Scribus вибрати найкращий метод.
ZIP - добре використовувати для зображень з однотонними кольорами.
JPEG - добре використовувати при створенні невеликих PDF файлів в які
вставлено багато фотографічних зображень. Можлива невелика втрата
якості зображення.
Залиште установку на автоматичну компресію при відсутності явної причини для
використання більш специфічних схем компресії.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Перерахувати розрішення растрових зображень до вибраних точок/кв. дюйм (DPI).
Якщо ця опція не установлена то буде використане вихідне розрішення зображень.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>DPI (Точок на квадратний дюйм) для експорту зображень.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Вбудувати шрифти в PDF. Вбудовування шрифтів.
збереже формат і вигляд документу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation>Дозволяє використовувати презентаційні ефекти при використанні Acrobat
Reader в повноекранному режимі.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Показувати попередній перегляд кожної сторінки вказаної вверху.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Тривалість показу сторінки перед початком прозентації на вибраній сторінці.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Тривалість ефекту. Менша тривалість пришвидшуе ефект і навпаки.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Тип ефекту.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Напрямок руху ліній для &quot;розділений&quot; і &quot;венеціанська штора&quot; ефектів.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Початкова позиція для ефектів &quot;коробка&quot; і &quot;розділений&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Напрямок руху ефектів &quot;блиск&quot; і &quot;витирання&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Застосувати вибраний ефект на всіх сторінках.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation>Ввімкнути засоби захисту в експортованому PDF.
Якщо Ви вибрали Acrobat 4.0, то PDF буде захищено 40-бітним шифруванням.
Якщо Ви вибрали Acrobat 5.0, то PDF буде захищено 128-бітним шифруванням.
Застереження: Шифрування PDF не має такої надійності, як GPG або PGP шифрування і вносить додаткові обмеження.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Виберіть головний пароль для ввімкнення та вимкнення всіх
засобів захисту в експортованому PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Кольорова модель для створення PDF.
Виберіть Екран/Веб для PDF документів, призначених для показу на екрані або для друку на типових
струменевих прінтерах.
Виберіть Прінтер для друку на справжніх 4-х кольорових CMYK прінтерах.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Вбудувати кольоровий профіль для однотонних кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Кольоровий профіль для однотонних кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів для однотонних кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Вбудований кольоровий профіль для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Не використовувати кольорові профілі вбудовані в оригінальні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Кольоровий профіль для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation>Схема перерахунку кольорів для зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Профіль для друку. При можливості скористайтеся порадами 
технолога типографії для правильного вибору цього профіля.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Цей запис вимагається форматом PDF/X-3. Без нього PDF не пройде перевірку
на відповідність формату PDF/X-3. Ми рекомендуємо використання заголовку документу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з верхньої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з нижньої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з лівої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Розмір поля для перекриття з правої сторони фізичної сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>&amp;Загальні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>&amp;Шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Додатковi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Security</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Безпека</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF/X-3</source>
    <translation type="obsolete">&amp;PDF/X-3</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>пік</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Ступені стиснення: Мінімальна (25%), Низка (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Виберіть пароль для захисту PDF документа від перегляду.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Дозволити друк PDF. Якщо не вибрати цей параметр, то друк буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Дозволити редагування PDF. Якщо цей параметр не вибрати, то редагування PDF буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Дозволити копіювання тексту і зображень з PDF.
Якщо цей параметр не вибрати, то копіювання 
тексту і зображень буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation>Дозволити вставку анотацій та полів в PDF.
Якщо цей параметр не вибрати, то редагування
анотацій та полів буде заборонено.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Copying Text and Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Дозволити копіювання тексту і зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
    <translation type="obsolete">Дозволити вставку анотацій та полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose Pages</source>
    <translation type="obsolete">Виберіть сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Вмістити список елементів, розділений комами де елемент
може *бути для всіх сторінок, 1-5 для діапазона сторінок, або
номер окремої сторінки.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation>Створити PDF файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>За&amp;писати в файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>З&amp;мінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Всі сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation>&amp;Виберіть сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation>&amp;Сумісність:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation>&amp;Перепліт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation>Створити &amp;Мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation>Зберегти &amp;зв&apos;язані текстові рамки, як статті PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation>Включити &amp;закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Розрішення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation>С&amp;тиснути текст та векторну графіку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation>&amp;Метод:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Якість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation>Зменшити &amp;розрішення зображень до:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation>&amp;Вкласти всі шрифти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation>Ввімкнути &amp;презентаційні ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation>&amp;Попередній перегляд сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation>&amp;Тривалість показу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation>Тривалість &amp;ефекту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation>Т&amp;ип ефекту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation>&amp;Рухливі лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation>&amp;Від:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation>&amp;Напрямок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>Застосувати ефект на в&amp;сіх сторінках</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation>Використовувати &amp;шифрування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation>&amp;Користувач:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation>В&amp;ласник:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation>Дозволити &amp;друк документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation>Дозволити внесення &amp;змін в документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation>Дозволити &amp;копіювання тексту і зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation>Дозволити додавання &amp;аннотацій та полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation>&amp;Захист</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation>Вихідний документ &amp;призначений для:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation>Використовувати нестандартні &amp;установки рендерингу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation>Установки рендерингу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation>&amp;Частота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation>&amp;Кут:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation>&amp;Локальна функція:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation>Проста точка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation>Круг</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Елліпс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation>Використовувати ICC профіль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation>&amp;Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation>&amp;Інформація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation>Профіль &amp;виводу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation>PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation>Це додаткова установка, яка не використовується по умовчанню. Вона має бути ввімкнена
лише по вимозі типографії і наявності точних деталей. Інакше експортований PDF може не
друкуватися правильно і не бути придатним для використання на різних платформах.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Перегляд перед друком</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Text</source>
    <translation type="obsolete">Згладжування тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Згладжування зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Transparency</source>
    <translation type="obsolete">Показ прозорісті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display CMYK</source>
    <translation type="obsolete">Показ CMYK кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation type="obsolete">С</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M</source>
    <translation type="obsolete">М</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y</source>
    <translation type="obsolete">Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K</source>
    <translation type="obsolete">K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Покращує вигляд текстових об&apos;єктів при перегляді за рахунок деякого
сповільнення процесу. Впливає лише на шрифти Type 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Покращує вигляд True Type шрифтів, Open Type шрифтів, EPS, PDF та векторної
графіки при перегляді за рахунок деякого сповільнення процесу перегляду</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Показує прозорість та прозорі об&apos;єкти в документі. Вимагає Ghostscript 7.07 чи новіший</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Створює перегляд перед друком використовуючи симуляцію 
звичайних CMYK чорнил замість RGB кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути C (Салатову) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути М (Малинову) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути Y (Жовту) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Ввімкнути/вимкнути К (Чорну) чорнильну пластину</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>Антиаліасинг &amp;тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Антиаліасинг &amp;графіки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Показувати п&amp;розорість</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>Показувати &amp;CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>У &amp;видаленні &amp;кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation type="obsolete">Сховати розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation type="obsolete">Показати розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation type="obsolete">Сховати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="obsolete">Показати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation type="obsolete">Сховати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation type="obsolete">Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation type="obsolete">Сховати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation type="obsolete">Показати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation type="obsolete">Сховати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation type="obsolete">Показати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation type="obsolete">Притягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Притягування до розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Файл:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original ppi: </source>
    <translation type="obsolete">Початкові тчк/д:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual ppi: </source>
    <translation type="obsolete">Реальні тчк/д:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Зв&apos;язаний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Текст на шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Абзаци:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Символи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation type="obsolete">Інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation type="obsolete">Вставити зображення ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Visible</source>
    <translation type="obsolete">Зображення видиме</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation type="obsolete">Вставити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Редагувати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Bookmark</source>
    <translation type="obsolete">Закладка PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF-Annotation</source>
    <translation type="obsolete">Аннотація до PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation type="obsolete">Властивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation type="obsolete">Властивості поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation type="obsolete">Згрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation type="obsolete">Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation type="obsolete">Замкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation type="obsolete">Опустити на задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation type="obsolete">Підняти на передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation type="obsolete">Вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation type="obsolete">Вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation type="obsolete">Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Scrapbook</source>
    <translation type="obsolete">Послати в чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Layer</source>
    <translation type="obsolete">Послати на план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame</source>
    <translation type="obsolete">Рамка для зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Обриси</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bezier Curve</source>
    <translation type="obsolete">Крива Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to</source>
    <translation type="obsolete">Конвертувати до</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Показати властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Properties...</source>
    <translation type="obsolete">Сховати властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear Contents</source>
    <translation type="obsolete">Очистити вміст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Друкувати:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Ввімкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Вимкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Picture</source>
    <translation type="obsolete">Поновити зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Picture</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">Додати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation>Програма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>не існує!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Копія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Сховати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Показати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Frame to Picture</source>
    <translation type="obsolete">Привести рамку у відповідність до зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock object size</source>
    <translation type="obsolete">Замкнути розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock object size</source>
    <translation type="obsolete">Відімкнути розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Sample Text</source>
    <translation type="obsolete">Вставити пробний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">План</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Копіювати сюди</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Перемістити сюди</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Options</source>
    <translation type="obsolete">Установки PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>&amp;Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Показати &amp;сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation>Початкові ТНД: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation>Фактичні ТНД:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>&amp;Інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation>Вставити &amp;зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>&amp;Показувати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation>Поновити &amp;зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation>&amp;Редагувати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation>Установити розмір рамки по &amp;зображенню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>Вставити &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation>&amp;Редагувати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation>Вставити &amp;пробний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>&amp;Закладка PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>Властивості &amp;поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;Установки PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>Зам&amp;кнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>&amp;Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation>Замкнути &amp;розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation>Розімкнути &amp;розмір об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>Послат в &amp;чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>Перемістити на &amp;план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>З&amp;групувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>Пла&amp;н</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Опустити на &amp;нижній рівень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Підняти на &amp;верхній рівень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Опустити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Підняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation>Рамка &amp;зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation>Полі&amp;гон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation>&amp;Контури</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Текстова рамка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>Крива &amp;Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>&amp;Конвертувати в</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation>Очистити &amp;вміст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation>Показати &amp;властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation>Сховати &amp;властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Багатосегментна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Текст на шляху</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation> з %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Результат</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Результати пошуку для:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Вибрати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Перейти до</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Відсутні(й)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Шлях</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Статус</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Властивості полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Кути:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">Поворот:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Випуклий полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation type="obsolete">Фактор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation type="unfinished">К&amp;ути:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Кут повороту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Ви&amp;пуклий полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Фактор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation type="unfinished">Число кутів полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation type="unfinished">Кут повороту полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation type="unfinished">Полігони будуть вигнутими, а не вгнутими</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation type="unfinished">Зразок полігону</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation type="unfinished">Змінити кути з&apos;єднання сторін полігону</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Загальні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Розмітка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Типографія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Відображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>Графічна оболонка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pts</source>
    <translation type="obsolete">тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation>Одиниці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Точки (тчк)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Мілліметри (мм)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Дюйми (д)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Піки (п)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse-Settings</source>
    <translation type="obsolete">Установки миші</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Меню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Недавно редаговані документи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Шляхи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents:</source>
    <translation type="obsolete">Документи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation type="obsolete">Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ICC-Profiles:</source>
    <translation type="obsolete">ICC-профілі:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripts:</source>
    <translation type="obsolete">Сценарії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation:</source>
    <translation type="obsolete">Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Нестандартний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Вертикальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Горизонтальна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation type="obsolete">Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height:</source>
    <translation type="obsolete">Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page First</source>
    <translation type="obsolete">Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Розмітка полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Зправа:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Зліва:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Автоматичне збереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation type="obsolete">Ввімкнене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Interval:</source>
    <translation type="obsolete">Інтервал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>хв</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation>Розташування сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Крок допоміжної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Крок основної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide Snap Distance:</source>
    <translation type="obsolete">Дистанція притягування до сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation>Кольори сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minor Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір допоміжної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Major Grid Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір основної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User Guides Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір розмітки користувача:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation>Розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Background</source>
    <translation type="obsolete">На задньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Foreground</source>
    <translation type="obsolete">На передньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Нижній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Верхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Капітель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Інше</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic Line Spacing:</source>
    <translation type="obsolete">Автоматична відстань між рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Size:</source>
    <translation type="obsolete">Стандартний кегль:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Font:</source>
    <translation type="obsolete">Стандартний Шрифт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір тексту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Columns:</source>
    <translation type="obsolete">Кількість стовпців:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap:</source>
    <translation type="obsolete">Інтервал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shading:</source>
    <translation type="obsolete">Затінення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color:</source>
    <translation type="obsolete">Колір заповнення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation type="obsolete">Товщина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Style:</source>
    <translation type="obsolete">Стиль лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum:</source>
    <translation type="obsolete">Мінімум:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum:</source>
    <translation type="obsolete">Максимум:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stepping:</source>
    <translation type="obsolete">Крок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free Scaling</source>
    <translation type="obsolete">Вільне масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation type="obsolete">Масштабувати зображення до розміру рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect Ratio</source>
    <translation type="obsolete">Зберегти відношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corners:</source>
    <translation type="obsolete">Кутів:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation:</source>
    <translation type="obsolete">Кут обертання:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convex Polygon</source>
    <translation type="obsolete">Випуклий полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Factor:</source>
    <translation type="obsolete">Фактор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Інші установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Попередній перегляд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Малий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Середній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Big</source>
    <translation type="obsolete">Великий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages Side by Side</source>
    <translation type="obsolete">Показувати сторінки поруч</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page-Colors</source>
    <translation type="obsolete">Кольори сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background:</source>
    <translation type="obsolete">Фон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margins:</source>
    <translation type="obsolete">Неробочі поля:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation type="obsolete">Показати недруковану область кольором поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF-1.4 Transparency Features</source>
    <translation type="obsolete">Використовувати прозорість формату PDF-1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust Display Size</source>
    <translation type="obsolete">Відрегулювати розмір відображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>Щоб відрегулювати відображення, перемістіть повзунок внизу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Всередині:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Ззовні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Зовнішні інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Інтерпретатор постскрипта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Text</source>
    <translation type="obsolete">Антиаліасинг текста</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias Graphics</source>
    <translation type="obsolete">Антиаліасинг зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Інструмент для обробки зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation>Різне.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Друк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page Margins</source>
    <translation type="obsolete">Обрізати по полях сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement:</source>
    <translation type="obsolete">Зміщення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of executable:</source>
    <translation type="obsolete">Назва програми:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Виберіть стандартне оздоблення вікна та вигляд.
Scribus успадкує любі доступні теми KDE або Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Стандартний розмір шрифта для меню та вікон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Стандартна одиниця вимірювання для редагування документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Число рядків для прокручування на кожний рух колеса мишки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Радіус площі захвату вузлів об&apos;єктів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Скільки недавно редагованих документів показувати в меню Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Стандартна директорія для документів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation>Стандартна директорія для ICC профілів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Стандартна директорія для сценаріїв Сценариста</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Стандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Стандартна орієнтація сторінок документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Ширина сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Висота сторінок документа. Її можна змінити, якщо Ви вибрали нестандартний розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Вибрати одиничний чи книжковий перепліт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Зробити першу сторінку лівою сторінкою</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю.
Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі правого поля сторінки до її краю.
Якщо вибраний книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Якщо ввімкнути цю установку, то Scribus записуватиме резервну 
копію файла з розширенням .bak після визначеного часу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Період часу між двома автоматичними записами файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Відстань між лініями допоміжної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Відстань між лініями головної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Зона притягування об&apos;єкта до розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Колір ліній допоміжної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Колір ліній головної сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Колір ліній розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation>Розмістити сітку під об&apos;єктами на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation>Розмістити сітку над об&apos;єктами на сторінці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Зміщення над основою шрифта на лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Відносний розмір верхнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Зміщення під основою шрифта на лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Відносний розмір нижнього індексу у порівнянні з звичайним шрифтом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Відносний розмір капітелі у порівнянні з звичайним шрифтом</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>Збільшення інтервалу між рядками у відсотках розміру шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Властивості текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Властивості рамки зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Властивості рисування геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Стандартні установки масштабу зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Властивості рисування лінії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Властивості рисування полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Шрифт для нових текстових рамок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Розмір шрифта для нових текстових рамок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Колір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Число стовпців в текстовій рамці</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Проміжок між стовпцями текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Зразок Вашого шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Рамки для зображень дозволяють масштабування зображень до любого розміру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Горизонтальне масштабування зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Вертикальне масштабування зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Утримувати горизонтальне масштабування рівним вертикальному</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Зображення у рамках для зображень масштабовані до розміру рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Автоматично масштабовані зображення зберігають відношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Колір заповнення рамок зображень</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Насиченість кольору заповнення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Колір ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Насиченість кольору ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Колір заповнення геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Стиль ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Ширина ліній геометричних фігур</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Мінімально дозволений масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Максимально дозволений масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Зміна масштабу зображення при кожному кроці масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Колір ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Насиченість кольору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Стиль ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Товщина ліній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Число кутів полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Кут повороту полігонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygons will be convex rather than concave</source>
    <translation>Полігони будуть вигнутими, а не вгнутими</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Зразок полігону</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
    <translation>Змінити кути з&apos;єднання сторін полігону</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Змінити розмір попереднього перегляду в палітрі чорновика</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation>При використанні книжкового перепліту показувати обидві сторінки поруч</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Колір паперу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Колір границь полів сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Замаскувати область за полями кольором полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation>Ввімкнути риси прозорісті при експорті PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Установити стандартний масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Антиаліасинг тексту для рендерингу EPS та PDF на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Антиаліасинг графіки для рендерингу EPS та PDF на екрані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Не показувати об&apos;єкти за полями на друкованій сторінці чи в експортованому файлі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid:</source>
    <translation type="obsolete">Базова сітка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Offset:</source>
    <translation type="obsolete">Зміщення базової сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Contents on Changes</source>
    <translation type="obsolete">Зберегти вміст після кожної зміни</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Зберегти вміст чорновика після зміни</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation>Місцезнаходження графічного редактора на жорсткому диску</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme:</source>
    <translation type="obsolete">Тема:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wheel-Jump:</source>
    <translation type="obsolete">Число рядків прокручування на кожний рух колеса миші:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grab-Radius:</source>
    <translation type="obsolete">Радіус захвату:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation>Базова сітка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On</source>
    <translation type="obsolete">Ввімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Off</source>
    <translation type="obsolete">Вимкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Горизонтальне масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Scaling:</source>
    <translation type="obsolete">Вертикальне масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation>Ввімкнути базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation>Вимкнути базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation>пікс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of Line:</source>
    <translation type="obsolete">Тип лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Тема:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір шрифта:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation>Установки миші</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>&amp;Крок колесика миші:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation>&amp;Радіус захоплення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>&amp;Недавно редаговані документи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>Док&amp;ументи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Замінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>&amp;ICC профілі:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Замінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>&amp;Сценарії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>&amp;Змінити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Орієнтація:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Ширина:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Висота:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>&amp;Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Правий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Лівий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation>Вв&amp;імкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Інтервал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation>Крок &amp;допоміжної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation>Крок &amp;основної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation>Відстань прив&apos;язки до нап&amp;равляючих:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation>Колір &amp;допоміжної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation>Колір &amp;основної сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation>Колір &amp;направляючих користувача:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation>Колір &amp;базової сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation>На &amp;фоні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation>На пере&amp;дньому плані</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;n</source>
    <translation>&amp;Ввімкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation>В&amp;имкнено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation>Змі&amp;щення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation>&amp;Масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation>Змі&amp;щення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation>&amp;Масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation>&amp;Масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation>&amp;Базова сітка:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation>Зс&amp;ув базової сітки:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation>Автоматичний інтервал мі&amp;ж рядками:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation>Шрифт по &amp;умовчанню:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation>Розмір по &amp;умовчанню:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation>&amp;Колір тексту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Стовпці:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Проміжок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation>Колір &amp;лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation>&amp;Затінення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation>Колір запо&amp;внення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation>&amp;Затінення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation>&amp;Тип лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Тов&amp;щина лінії:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation>&amp;Мінімум:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation>Ма&amp;ксимум:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation>&amp;Крок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Вільне масштабування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation>&amp;Горизонтальне масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation>&amp;Вертикальне масштабування:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>Установити масштаб зображення по розміру &amp;рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation>Зберігати &amp;співвідношення сторін</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>Колір запо&amp;внення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>К&amp;ути:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>&amp;Кут повороту:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;x Polygon</source>
    <translation>Ви&amp;пуклий полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Фактор:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>З&amp;берегти вміст при зміні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Великий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation>Показувати сторінки &amp;поруч</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation>Кольори сторінок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation>&amp;Фон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation>&amp;Поля:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>Виділити &amp;недрукуєму область кольором поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation>Використовувати про&amp;зорість PDF 1.4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>Поправити &amp;розмір для показу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>Назва файла про&amp;грами:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>Антиаліасинг &amp;тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>Антиаліасинг &amp;графіки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>Назва файла про&amp;грами:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>Обрізати по поля&amp;х сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Зсередини:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>Зз&amp;овні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>Виконати видалення &amp;кольорів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Тон:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>На&amp;сиченість:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>З&amp;начення:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Червоний:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>&amp;Зелений:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>&amp;Синій:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>&amp;Альфа канал:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>&amp;Базові кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Власні кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Вибрати власні кольори &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Добавити у власні кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Вибрати колір</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Копіювати або перемістити файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Зчитати: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Записати: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>Ім&apos;я &amp;файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>Тип &amp;файла:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>На один рівень вгору</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Дата</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Аттрибути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Шукати &amp;в:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Назад</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Створити нову директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Короткий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Детальний список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Попередній перегляд інформації по файлу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Попередній перегляд вмісту файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Зчитування та запис</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Лише зчитування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Лише запис</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Недоступний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Символічний лінк до файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Символічний лінк до директорії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Символічний лінк до особливого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Директорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Особливий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>&amp;Перейменувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>П&amp;еречитати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Сортувати по &amp;Імені</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Сортувати по &amp;Розміру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Сортувати по &amp;Даті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Несортований</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Сортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Показати при&amp;ховані файли</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>директорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>символічний лінк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Видалити %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Ви справді бажаєте видалити %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Нова директорія 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Нова директорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Нова директорія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Знайти директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Директорії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Файл не знайдено.
Перевірте шлях та ім&apos;я файла.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Всі файли (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Директорія:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Вибрати все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Вирівняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Свої установки...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;Про Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ця програма використовує версію %1 Qt .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - багатоплатформний набір для розробки графічних оболонок та програмного забезпечення в C++.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt дає можливість портативного використання коду між MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Лінукс та всіма основними комерційними варіантами UNIX.&lt;br&gt;Існує версія Qt для вбудованих пристроїв.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - продукт компанії Trolltech. Зверніться до &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; за додатковою інформацією.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Ініціалізація...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте переписати файл:
%1 ?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">Вставити особливий символ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="unfinished">Перегляд перед друком</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scripter Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Керівництво по Сценаристу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Execute Script...</source>
    <translation type="obsolete">Виконати сценарій...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Недавні сценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Console</source>
    <translation type="obsolete">Показати консоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Документація на Інтернеті</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Сценарії на Пітоні (*.py);; Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as SVG...</source>
    <translation type="obsolete">Записати сторінку як SVG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-зображення (*.svg *.svgz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-зображення (*.svg);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Фон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Scripts</source>
    <translation type="obsolete">Сценарії Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation>С&amp;ценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Ойойой! Спроба доступу до неіснуючого об&apos;єкту!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Ойойой! Спроба видалення неіснуючого об&apos;єкту!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Ойойой! Спроба оточення неіснуючого об&apos;єкту текстом!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import SVG-Image...</source>
    <translation type="obsolete">Вставити SVG-зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image...</source>
    <translation type="obsolete">Записати, як растрове зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Помилка при запису вихідного файла(ів).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Файл вже існує. Переписати поверх?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>вже існує. Переписати поверх?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Гаразд для всіх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Записати, як зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation>Помилка при запису файла(ів).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Експорт успішний.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import EPS/PS...</source>
    <translation type="obsolete">Імпортувати EPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Всі доступні формати (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation type="obsolete">Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New From Template...</source>
    <translation type="obsolete">Новий з Шаблона...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Інформаційні бюлетні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Брошури</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Каталоги</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Листівки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Знаки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Картки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Бланки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Конверти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Візитні картки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Календарі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Реклами</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Етикетки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Меню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Програми</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>PDF Форми</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Журнали</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Плакати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Оголошення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Текстові документи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Розгортки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Шаблони користувача</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation type="obsolete">Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Template...</source>
    <translation type="obsolete">Записати, як Шаблон...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation type="obsolete">Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation>&amp;Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Вставити символ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Новий з &amp;шаблона...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>PDF презентації</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Записати, як зо&amp;браження...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Перегляд перед д&amp;руком</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Імпорт &amp;ЕPS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation>Записати як ша&amp;блон...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation>Керівництво по &amp;сценаристу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation>С&amp;ценарії Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation>&amp;Виконати сценарій...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation>&amp;Недавно виконані сценарії</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Покзати ко&amp;нсоль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation>Записати, як SVG з&amp;ображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation>Імпортувати SVG зображ&amp;ення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
    <translation>Ойойой! Неправильні аргументи! Виклик: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
    <translation>Ойойой! Ви намагаєтеся завантажити зображення в об&apos;єкт який не існує, або не вибраний!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Ойойой! Ви намагаєтеся замкнути/відімкнути неіснуючий об&apos;єкт! До того ж жодного з об&apos;єктів не вибрано.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Ойойой! Ви намагаєтеся звернутися до неіснуючого об&apos;єкта! До того ж жодного об&apos;єкта не вибрано.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation type="unfinished">Всі формати, що підтримуються</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Вибрати все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Системне меню</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Затінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Відтінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Нормальний розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Згорнути до мінімуму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Розгорнути до максимуму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>&amp;Відновити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>&amp;Перемістити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>Зверну&amp;ти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>Ма&amp;ксимальний розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>&amp;Залишатися поверх</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Звернути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Відновити вниз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>За&amp;тінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>Відті&amp;нити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Установка опцій документа</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Розмітка полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top:</source>
    <translation type="obsolete">Верхнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left:</source>
    <translation type="obsolete">Ліве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom:</source>
    <translation type="obsolete">Нижнє:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right:</source>
    <translation type="obsolete">Праве:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation type="obsolete">Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation type="obsolete">Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside:</source>
    <translation type="obsolete">Всередині:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside:</source>
    <translation type="obsolete">Ззовні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Вибрати одиничний чи книжковий перепліт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Помістити першу сторінку документу зліва</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі верхнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Відстань від границі нижнього поля сторінки до її краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі лівого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Відстань від границі правого поля сторінки до її краю. Якщо вибраний 
книжковий перепліт, то цей проміжок може використовуватися
для установки правильних полів для переплітання</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Верх:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Лівий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Низ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Правий край:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>&amp;Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Зсередини:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation>Зз&amp;овні:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Стиль активного абзацу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation>Установки стилю</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ніякого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Колір заповнення тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Насиченість кольору заповнення тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation>Установки кольору заповнення</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ніякого</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Колір силуетів тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Насиченість кольору силуетів тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation>Установки кольору контурів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation>Шрифт вибраного тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Масштабування ширини знаків</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation>Установки шрифтів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation>Кернінг:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Ручна обробка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation>Установки текстових символів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Копія №%1 з </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Фон</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Пошук шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation>На Вашій системі немає Postscript шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation>Виходжу зараз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Фатальна помилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation>Розумний дефіс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation>Вирівняти по лівому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation>Вирівняти по правому краю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation>Вирівняти по центру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Вставити номер сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation>Приєднати текст до шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation>Показати плани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation>Сценарії Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation>Показати палітру сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation>Замкнути/Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation>Пропуск без розриву</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Зчитування установок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC-Profiles</source>
    <translation type="obsolete">Отримання ICC-профілів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation>Ініціалізувати переніс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>Установка гарячих клавіш</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management...</source>
    <translation type="obsolete">Керування кольорами...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Зчитування чорновика</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Ініціалізація модулів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation>Відчинити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Recent Documents</source>
    <translation type="obsolete">Недавно редаговані документи</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Записати як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revert to Saved</source>
    <translation type="obsolete">Повернутися до записаного</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for Output...</source>
    <translation type="obsolete">Зібрати для виводу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation>Вставити текст/зображення... </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page...</source>
    <translation type="obsolete">Вставити сторінку...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import...</source>
    <translation type="obsolete">Імпорт...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text...</source>
    <translation type="obsolete">Записати текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as EPS...</source>
    <translation type="obsolete">Записати сторінку як EPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as PDF...</source>
    <translation type="obsolete">Записати документ як PDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export...</source>
    <translation type="obsolete">Експорт...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation>Інформація про документ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation>Установка опцій документу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation>Виділити все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace...</source>
    <translation type="obsolete">Пошук/Заміна...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation>Кольори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Стилі абзаців...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Стилі ліній...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation>Стилі...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation>Шаблони...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation>Шрифти...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenator...</source>
    <translation type="obsolete">Переніс...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation>Вибрати новий шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Багаторазове дублювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Згрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Замкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Опустити на задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Підняти на передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Опустити нижче</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Підняти вище</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation>Розташувати/Вирівняти...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Frame</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape</source>
    <translation type="obsolete">Форма</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detach Text from Path</source>
    <translation type="obsolete">Від&apos;єднати текст від шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combine Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Поєднати полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split Polygons</source>
    <translation type="obsolete">Розділити полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Convert to Outlines</source>
    <translation type="obsolete">Конвертувати у векторну форму</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation>Вставити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation>Видалити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation>Пересунути...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation>Застосувати шаблон...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation>Установка розмітки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation>Вмістити у вікно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual Size</source>
    <translation type="obsolete">Реальний розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation>Мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Сховати поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Сховати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Сховати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Показати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Притягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Guides</source>
    <translation type="obsolete">Сховати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Guides</source>
    <translation type="obsolete">Притягування до розмітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation type="obsolete">PDF-Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Схема документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation type="obsolete">Плани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Palette</source>
    <translation type="obsolete">Сторінки і шаблони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="obsolete">Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Керування зображеннями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation>Перенос тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation>Про програму Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>Про систему Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation>Внутрішня довідка ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tips</source>
    <translation type="obsolete">Підказка по інструментах</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation type="obsolete">Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation type="obsolete">Інший...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Нормальний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Перекреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Капітель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Верхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Нижній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Обведення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>Поз. Х:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Поз. У:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Готовий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cascade</source>
    <translation type="obsolete">Каскадне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tile</source>
    <translation type="obsolete">Мозаїчне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Frames</source>
    <translation type="obsolete">Показати рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Вставити зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Вставити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation type="obsolete">Ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators...</source>
    <translation type="obsolete">Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alignment</source>
    <translation type="obsolete">Вирівнювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Тінь</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Завантаження...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Записую...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Друкую...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Не вийшло надрукувати!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Довідка по Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Margins</source>
    <translation type="obsolete">Показати поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Images</source>
    <translation type="obsolete">Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Grid</source>
    <translation type="obsolete">Заховати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Guides</source>
    <translation type="obsolete">Показати розмітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation type="obsolete">Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation>Наступні програми відсутні:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS-Images</source>
    <translation type="obsolete">Ghostscript : Ви не можете використовувати EPS зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>EPS-файли (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation>Завантаження:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Настройка кольорів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Delete Object</source>
    <translation type="obsolete">Відмінити видалення об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Move</source>
    <translation type="obsolete">Відмінити зсув об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo Object Change</source>
    <translation type="obsolete">Відмінити зміну об&apos;єкта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>Англійська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Німецька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Іспанська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Італійська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Французська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Російська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>Датська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Словацька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>Венгерська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Чешська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>Голландська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Португальська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Українська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Польська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Грецька</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>Каталанська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Фінська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Вибрати директорію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Аварійний вихід Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Аварійний вихід Scribus із-за сигнала №%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>Ірландська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Всі формати, що підтримуються</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation>Неможливо записати до Файла:
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation>Створити новий документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation>Відчинити документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation>Записати активний документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation>Зачинити активний документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation>Друкувати активний документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation>Записати активний документ як PDF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append Text...</source>
    <translation type="obsolete">Добавити текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Style</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>&amp;Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>С&amp;торінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Вид</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>&amp;Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Додатки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>Ві&amp;кна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>До&amp;помога</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Деякі об&apos;єкти замкнені.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation>Замкнути все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation>Розімкнути все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Показати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Сховати базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Литовська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Шведська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Словенська</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="obsolete">Гарячі клавіші...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual...</source>
    <translation type="obsolete">Керівництво по Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>&amp;Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences...</source>
    <translation type="obsolete">Параметри...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation>&amp;Керування палітрою &amp;кольорів...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Відчинити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation>Відчинити &amp;Недавно редагований документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Записати &amp;як...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation>В&amp;ставити зображення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Додати &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert &amp;Page...</source>
    <translation type="obsolete">Вставити &amp;сторінку...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>І&amp;мпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Записати &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation>Записати, як &amp;ЕPS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Записати, як &amp;РDF...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation>&amp;Експортування</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Info...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Інформація про документ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>Установка &amp;опцій документу...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>&amp;Друк...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Кольори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation>&amp;Стилі абзаців...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation>Стилі &amp;ліній...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation>&amp;Шаблони...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation>С&amp;ценарії Javascript...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>З&amp;групувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>&amp;Розгрупувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>Зам&amp;кнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Опустити на &amp;задній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Підняти на &amp;передній план</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>&amp;Опустити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Підняти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation>Розташувати/&amp;Вирівняти...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Frame</source>
    <translation>Редагувати ра&amp;мку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Фігура</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Поєдн&amp;ати полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation>&amp;Конвертувати в силуети</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Вставити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Видалити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Перемістити...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation>&amp;Застосувати шаблон...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Guides...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Установка розмітки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation>Вмістити у ві&amp;кно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>&amp;Мініатюрні зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Margins</source>
    <translation type="obsolete">Сховати &amp;поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Frames</source>
    <translation type="obsolete">Сховати &amp;рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Images</source>
    <translation type="obsolete">Сховати зобра&amp;ження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Показати &amp;сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">Притягування до с&amp;ітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide G&amp;uides</source>
    <translation type="obsolete">Сховати розмі&amp;тку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Властивості</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation>С&amp;хема документу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Чорновик</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>П&amp;лани</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation>&amp;Палітра сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Закладки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>Керування &amp;зображеннями</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>Пе&amp;ренос тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>Пі&amp;дказки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>PDF &amp;Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltips</source>
    <translation>Підказки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preferences...</source>
    <translation type="obsolete">&amp;Установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation>&amp;Шрифти...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenator...</source>
    <translation>Пе&amp;ренесення...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>&amp;Гарячі клавіші...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Про програму Scribus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Про &amp;систему Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>&amp;Довідка по Scribus...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation>&amp;Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Ліве</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>По &amp;центру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Праве</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>&amp;Інше...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Каскадне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Мозаїчне розміщення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Колір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation>&amp;Негатив</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>Вставити &amp;текст...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Розмір</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation>&amp;Ефекти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation>Ви&amp;рівнювання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation>&amp;Тінь</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Табулятори...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>&amp;Відімкнути</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>&amp;Показати зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Показати ра&amp;мки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Grid</source>
    <translation type="obsolete">С&amp;ховати сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Baseline Grid</source>
    <translation type="obsolete">Сховати &amp;базову сітку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS Images</source>
    <translation>Ghostscript : ви не можете використовувати EPS зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation>Імпортувати &amp;Сторінку(и)...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation>Імпорт Сторінок...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Імпортувати сторінку(и)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Ви намагаєтеся імпортувати більше число сторінок, ніж є у цьому документі, рахуючи з активної сторінки.&lt;/p&gt;Виберіть з:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Створити&lt;/b&gt; недостаючі сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Імпортувати&lt;/b&gt; сторінки до останньої сторінки&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Відмінити&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation>Створити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Імпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation>Імпортування закінчено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation>Не знаходжу, що імпортувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation>100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Установки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation>Отримання ICC профілів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Розмір:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>&amp;Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation>%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>План</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>Leave Anyway</source>
    <translation type="obsolete">Ігнорувати і вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close Anyway</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити в любому випадку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Документ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>був змінений з часу останнього запису.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Now</source>
    <translation type="obsolete">Записати зараз</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation>Вийти не&amp;гайно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation>Зачинити не&amp;гайно</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation>Негайно запи&amp;сати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Попередній перегляд сторінок</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation>Показати імена шаблонів</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Пошук/Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Шукати:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Стиль абзацу</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Шрифт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Розмір шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation>Ефекти шрифта</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Колір заповнення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation>Тінь заповнення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Колір контура</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation>Тінь контура</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Немає</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation>Замінити на:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Whole Word</source>
    <translation type="obsolete">Ціле слово</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore Case</source>
    <translation type="obsolete">Ігнорувати регістр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation type="obsolete">Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation type="obsolete">Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace All</source>
    <translation type="obsolete">Замінити все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation>Пошук закінчено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation>&amp;Повне слово</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation>&amp;Ігнорувати регістр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Пошук</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation>Замінити &amp;всі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Розташувати сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation>Доступні шаблони:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Сторінки документу:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Суміжні сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Ліва сторінка перша</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
    <translation>Перетягніть сторінки або шаблони в сміттєву корзину для того, щоб видалити їх.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation>Тут всі Ваші шаблони. Щоб створити нову сторінку
перетягніть шаблон на зображення сторінки внизу.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Звичайний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation>Перегляд всіх сторінок документа.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation>Вибрати поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation>Доступні поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&gt;&gt;</source>
    <translation type="obsolete">&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;&lt;</source>
    <translation type="obsolete">&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation>Вибрані поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Інші...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation type="obsolete">Тінь:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Тінь</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>&amp;Тінь:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Немає стилю</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation>Редагування стилю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append</source>
    <translation type="obsolete">Зовнішній</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation type="obsolete">Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="obsolete">Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Копія %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Новий стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want do delete this Style?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте видалити цей стиль?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ні</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Так</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Документи (*.sla *.scd);;Всі файли (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Добавити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Дублювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Видалити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Записати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Редактор тексту</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation type="obsolete">Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save to File...</source>
    <translation type="obsolete">Записати в файл...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load from File...</source>
    <translation type="obsolete">Завантажити з файла...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save and Exit</source>
    <translation type="obsolete">Записати документ та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit without Saving</source>
    <translation type="obsolete">Вийти без запису</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation type="obsolete">Відмінити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Redo</source>
    <translation type="obsolete">Повторити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation type="obsolete">Вирізати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation type="obsolete">Копіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation type="obsolete">Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles...</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати стилі...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation type="obsolete">Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation type="obsolete">Стиль</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation type="obsolete">Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Активний абзац:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Слова:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Символи:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Сумми:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Абзаци:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте втратити всі Ваші зміни?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Ви справді бажаєте очистити весь Ваш текст?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Текстові файли (*.txt);;Всі файли(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Записати як</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation type="obsolete">Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation type="obsolete">Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation type="obsolete">Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation type="obsolete">Блок</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation type="obsolete">Вимушене</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Обновити вміст текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special...</source>
    <translation type="obsolete">Вставити символ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Special</source>
    <translation type="obsolete">Вставка символів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Записати зміни?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Document</source>
    <translation type="obsolete">Записати документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Поновити текстову рамку та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Вийти без поновлення текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Вставити символ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Новий</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation>&amp;Поновити текст з рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation>За&amp;писати в файл...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation>&amp;Завантажити з файла...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation>Записати &amp;документ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Поно&amp;вити текстову рамку та вийти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Вийти &amp;без поновлення текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>Ви&amp;різати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Скопіювати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>&amp;Вклеїти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation>&amp;Вставити символ...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation>&amp;Поновити вміст текстової рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Редагувати</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>Виді&amp;лити все</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation>&amp;Редагувати стилі...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clears all Text</source>
    <translation type="obsolete">Очистити весь текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation>Завантажити текст з файла</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation>Записати текст в файл</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation>Поновити текст з рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Установки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation type="unfinished">Пошук/Заміна</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Попередній перегляд шрифтів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Підкреслення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Капітель</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Нижній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Верхній індекс</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation>Силуетний текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Перекреслений текст</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Налаштування табуляторів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Лівий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Правий край</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation>Повна зупинка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Кома</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Центр</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation type="obsolete">Позиція:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First Line:</source>
    <translation type="obsolete">Перший рядок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indent:</source>
    <translation type="obsolete">Відступ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Видалити всі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Відступ для першого рядка абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Лівий відступ для всього абзаца</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Видалити всі табулятори</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>тчк</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation>мм</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation>д</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation>п</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation>По&amp;зиція:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation>Перший &amp;рядок:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ind&amp;ent:</source>
    <translation>В&amp;ідступ:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation>Елемент</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Тип</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Інформація</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Шрифт:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Багатосегментна лінія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Текст на шляху</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Сторінка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Застереження</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation>Група</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Стандартні інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Вставити текстову рамку</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation>Вставити рамку для зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Властивості...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation>Вставити полігон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation>Вставити лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation>Вставити криву Безьє</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Вставити вільно рисовану лінію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Повернути об&apos;єкт</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Редагувати зміст рамки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Змінити масштаб зображення</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Редагувати текст вбудованим редактором</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation>Вставити геометричну фігуру</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Вставити таблицю</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation>Виміряти</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>PDF-Tools</source>
    <translation type="obsolete">PDF Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Fields</source>
    <translation type="obsolete">Вставити PDF поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Текст</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Ссилка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF-Annotations</source>
    <translation type="obsolete">Вставити PDF аннотацію</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Кнопка</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Текстове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Вибіркове поле</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Комбінований випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Випадаючий список</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>PDF Інструменти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation>Вставити PDF поля</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation>Вставити PDF аннотації</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Вибрати символ:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation type="obsolete">Вставити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Очистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation type="obsolete">Зачинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Вставити символи в текст в місці знаходження курсора</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Видалити активну вибірку.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Зачинити цей діалог та повернутися до редагування тексту.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Вставити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>О&amp;чистити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Зачинити</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtFileDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation type="unfinished">Автоматичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get text only</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation type="unfinished">Кодування:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>nftdialog</name>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation>Новий з шаблона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation type="obsolete">Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation type="obsolete">Вихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Всі</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Опис</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Використання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Автор</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation>Створено</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Ви&amp;далити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Відчинити</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>В&amp;ихід</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation>Зкачати шаблони</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found in http://www.scribus.net/ Downloads section.</source>
    <translation type="obsolete">Шаблони документів можна знайти на http://www.scribus.net/ в секції Downloads.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation>Установка шаблонів</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
    <translation>Розпакуйте архів у директорію для шаблонів користувача (~/.scribus/templates) або в PREFIX/share/scribus/templates для доступу всіх користувачів системи.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation>Приготування шаблона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images you use can be used anywhere. Fonts must be checked for this as well. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="obsolete">Ви маєте пересвідчитися, що використані Вами зображення дозволяється використовувати без обмежень. Така ж перевірка має бути виконана для шрифтів. Якщо шрифти не дозволяється розповсюджувати, то не включайте їх у архів шаблона.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template creator should also make sure that the Installing Templates applies to her/his templates as well. Which means a user should download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation type="obsolete">Автор шаблона повинен пересвідчитися, що стандартна процедура установки шаблонів правильно працює для підготовленого ним пакета.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation>Видалення шаблона</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the NFT dialog will only remove the entry from the template.xml. It will not delete the document files. Popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation type="obsolete">Видалення шаблона з НЗШ діалога лише приводить до його видалення з файла template.xml. Ця процедура не приводить до видалення файлів. Меню видалення доступне лише при наявності у Вас права на редагування файла template.xml.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation>Переклад template.xml</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that&apos;s present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. Copy must locate in the same directory than the original template.xml for NFT being able to load it.</source>
    <translation type="obsolete">Скопіюйте існуючий файл template.xml у файл template.lang_COUNTRY.xml (використовуйте той же код країни, що і в qm файлі для Вашої мови). Наприклад, template.fi.xml для Фінської мови. Перекладений файл має бути в тій же директорії, що і основний template.xml файл, щоб НЗШ модуль міг його завантажити.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>satdialog</name>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation>Записати як шаблон</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ім&apos;я</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Категорія</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Розмір сторінки</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Кольори</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Опис</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Використання</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Автор</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation>Адреса електронної пошти</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation>Більш детально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Гаразд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation>Менш детально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Юридичний</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Лист</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Таблоїд</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation>Горизонтально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation>Вертикально</translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation>Установлено користувачем</translation>
  </message>
</context>
</TS>