Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 418 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Build-ID:</source>
    <translation>Käännös-ID:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian:</source>
    <translation>Brasilia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
    <translation>Scribus versio %1
%2 %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1. %2 %3 </source>
    <translation>%1. %2 %3 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Galician:</source>
    <translation>Galician:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech:</source>
    <translation>Tsekki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welsh:</source>
    <translation>Wales:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Contributions from:</source>
    <translation>Työhön osallistuneita:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish:</source>
    <translation>Puola:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian:</source>
    <translation>Ukraina:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak:</source>
    <translation>Slovakki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian:</source>
    <translation>Italia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish:</source>
    <translation>Tanska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian:</source>
    <translation>Liettua:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windows port:</source>
    <translation>Windows-versio:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turkish:</source>
    <translation>Turkki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian:</source>
    <translation>Venäjä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian:</source>
    <translation>Unkari:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French:</source>
    <translation>Ranska:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian:</source>
    <translation>Bulgaria:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Norwegian:</source>
    <translation>Norja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German:</source>
    <translation>Saksa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus%1%2</source>
    <translation>Tietoja Scribuksesta%1%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish:</source>
    <translation>Suomi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basque:</source>
    <translation>Baski:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian:</source>
    <translation>Slovenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel shows the version, build date and
 compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tämä sivu näyttää version, käännöspäivämäärän ja
Scribukseen sisällytetyt tuet kirjastoille.
C-C-T muodostuu seuraavasti C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support.
Puuttuva kirjaston tuki on merkitty * -merkillä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About</source>
    <translation>T&amp;ietoja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;uthors</source>
    <translation>&amp;Tekijät</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Translations</source>
    <translation>&amp;Käännökset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Online</source>
    <translation>&amp;Verkossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish:</source>
    <translation>Ruotsi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Development Team:</source>
    <translation>Ohjelman kehitys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Official Documentation:</source>
    <translation>Virallinen dokumentaatio:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Documentation:</source>
    <translation>Dokumentaatio:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English (British):</source>
    <translation>Englanti (U.K.):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Homepage</source>
    <translation>Kotisivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Materiaali verkossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bugs and Feature Requests</source>
    <translation>Bugit ja parannusehdotukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mailing List</source>
    <translation>Postituslista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan:</source>
    <translation>Katalonia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Esperanto:</source>
    <translation>Esperanto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean:</source>
    <translation>Korea:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish:</source>
    <translation>Espanja:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AdvOptions</name>
  <message>
    <source>Advanced Options</source>
    <translation>Lisäasetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 3</source>
    <translation>Luo PostScript taso 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 2. Saattaa
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
    <translation>Luo ainoastaan PostScript taso 1. Saattaa
luoda erittäin suuria tiedostoja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;vaakatasossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;pystytasossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
    <translation>Käytä &amp;ICC-profiileja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;1</source>
    <translation>PostScript taso &amp;1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;2</source>
    <translation>PostScript taso &amp;2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PostScript Level &amp;3</source>
    <translation>Postscript taso &amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
    <translation>Käytä &amp;alivärinpoistoa (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Align</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align</source>
    <translation>Tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top Sides</source>
    <translation>Yläreunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Middles</source>
    <translation>Keskikohdat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Sides</source>
    <translation>Oikeat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Sides</source>
    <translation>Vasemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom Sides</source>
    <translation>Alareunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align</source>
    <translation>Jaa/Tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply</source>
    <translation>&amp;Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Between:</source>
    <translation>K&amp;ohde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lign</source>
    <translation>&amp;Tasaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Di&amp;splacement</source>
    <translation>&amp;Siirtymä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute &amp;Evenly</source>
    <translation>&amp;Jaa tasaisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bet&amp;ween:</source>
    <translation>Ko&amp;hde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do &amp;Not Change</source>
    <translation>&amp;Älä muuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Al&amp;ign</source>
    <translation>T&amp;asaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dis&amp;placement</source>
    <translation>S&amp;iirtymä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute E&amp;venly</source>
    <translation>Jaa tasais&amp;esti</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Do Not Change</source>
    <translation>Ä&amp;lä muuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AlignSelect</name>
  <message>
    <source>Align Text Left</source>
    <translation>Tasaa teksti vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Right</source>
    <translation>Tasaa teksti oikealle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Center</source>
    <translation>Keskitä teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Justified</source>
    <translation>Tasaa tekstin molemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Text Forced Justified</source>
    <translation>Pakota tekstin molemmat reunat</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annot</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sum</source>
    <translation>summa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Päivämäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Push</source>
    <translation>Paina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Star</source>
    <translation>Tähti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thin</source>
    <translation>Kapea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time</source>
    <translation>Aika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wide</source>
    <translation>Leveä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Prepend Currency Symbol</source>
    <translation>Sijoita valuutan symboli eteen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Form</source>
    <translation>Lähetä lomake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Limit of</source>
    <translation>Yläraja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check</source>
    <translation>Rasti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross</source>
    <translation>Risti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Focus</source>
    <translation>Valittaessa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go To</source>
    <translation>Mene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icons</source>
    <translation>Kuvakkeet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inset</source>
    <translation>Upotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Muu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Plain</source>
    <translation>Paljas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid</source>
    <translation>Kiinteä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Listavalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Currency Symbol</source>
    <translation>Käytä valuutan symbolia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number Format</source>
    <translation>Numeron muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Style:</source>
    <translation>Valintatyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To File:</source>
    <translation>Tiedostoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Print</source>
    <translation>Ei tulosteta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit to URL:</source>
    <translation>Lähetä URL:iin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calculate</source>
    <translation>Laske</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Roll Over</source>
    <translation>Ylivienti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not validated</source>
    <translation>Arvoa ei tarkasteta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>maximum</source>
    <translation>maksimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Formatting</source>
    <translation>Muotoilu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Alasvetovalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom validate script:</source>
    <translation>Oma tarkastusskripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>minimum</source>
    <translation>minimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Toiminta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Border</source>
    <translation>Reuna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Format</source>
    <translation>Päivämäärän muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Painike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Circle</source>
    <translation>Ympyrä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color:</source>
    <translation>Väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field Properties</source>
    <translation>Kentän ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed</source>
    <translation>Katkoviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Oma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time Format</source>
    <translation>Ajan muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Event:</source>
    <translation>Tapahtuma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is the</source>
    <translation>Arvo on</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Muotoilu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hidden</source>
    <translation>Piilotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom calculation script:</source>
    <translation>Oma laskuskripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a comma separated list of fields here</source>
    <translation>Anna kenttien nimet pilkuin eroteltuina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Scripts</source>
    <translation>Omat skriptit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Käännä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No View</source>
    <translation>Ei näytetä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number</source>
    <translation>Numero</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square</source>
    <translation>Nelikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Tyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field is formatted as:</source>
    <translation>Kenttä on muotoiltu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Java Script</source>
    <translation>Javaskripti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width:</source>
    <translation>Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tool-Tip:</source>
    <translation>Työkaluvihje:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>On Blur</source>
    <translation>On Blur</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t Export Value</source>
    <translation>Älä vie arvoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>Kuvat (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Submit Data as HTML</source>
    <translation>Lähetä data HTML:na</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Tekstikenttä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement...</source>
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Up</source>
    <translation>Hiiri ylös</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick...</source>
    <translation>Valitse...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Enter</source>
    <translation>Hiiri saapuu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Icons</source>
    <translation>Käytä kuvakkeita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read Only</source>
    <translation>Vain luettava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pressed</source>
    <translation>Painettu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>product</source>
    <translation>tulo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Roll Over</source>
    <translation>Teksti yliviennille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Validate</source>
    <translation>Tarkastus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percent Format</source>
    <translation>Prosenttimuoto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Characters</source>
    <translation>kirjainmerkkiä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password</source>
    <translation>Salasana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visibility:</source>
    <translation>Näkyvyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>average</source>
    <translation>keskiarvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beveled</source>
    <translation>Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data</source>
    <translation>Tuo data</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Exit</source>
    <translation>Hiiri poistuu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Down</source>
    <translation>Hiiri alas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script:</source>
    <translation>Skripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage</source>
    <translation>Prosentti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Decimals:</source>
    <translation>Desimaalit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>of the following fields:</source>
    <translation>seuraavista kentistä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Data from:</source>
    <translation>Tuo data:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and less or equal to:</source>
    <translation>ja pienempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keystroke:</source>
    <translation>Näppäimenlyönti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multi-Line</source>
    <translation>Monirivinen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Alleviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diamond</source>
    <translation>Timantti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Editable</source>
    <translation>Muokattava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Appearance</source>
    <translation>Ulkonäkö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Valintaruutu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value is not calculated</source>
    <translation>Arvoa ei lasketa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit...</source>
    <translation>Muokkaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Form</source>
    <translation>Palauta lomake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Required</source>
    <translation>Pakollinen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Spell Check</source>
    <translation>Älä oikolue</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Rajattu äärivoin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visible</source>
    <translation>Näkyvissä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value must be greater than or equal to:</source>
    <translation>Arvon täytyy olla suurempi tai yhtäsuuri kuin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format:</source>
    <translation>Muotoilu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Highlight</source>
    <translation>Korosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default is Checked</source>
    <translation>Oletusarvona valittu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Example:</source>
    <translation>Esimerkki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do Not Scroll</source>
    <translation>Älä vieritä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text for Button Down</source>
    <translation>Teksti painikkeen ollessa painettuna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
    <translation>Tarvitset ainakin tavallisen kuvakkeen käyttääksesi painikkeiden kuvakkeita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selection Change</source>
    <translation>Valinta muuttui</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for use with PDF 1.3:</source>
    <translation>PDF 1.3:n kanssa käytettävä kirjasin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
    <translation>Merkintä jätetään huomioimatta PDF 1.3:a käytettäessä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Annota</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Destination</source>
    <translation>Kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page:</source>
    <translation>Sivu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type:</source>
    <translation>Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Web-Link</source>
    <translation>Ulkoinen web-linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation Properties</source>
    <translation>Kommenttien asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Link</source>
    <translation>Ulkoinen linkki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ApplyT</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template</source>
    <translation>Käytä sivumallia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Sivumalli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to &amp;Current Page</source>
    <translation>Käytä &amp;nykyiseen sivuun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply from &amp;Page:</source>
    <translation>Käytä &amp;alkaen sivulta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To:</source>
    <translation>Sivulle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;even Pages</source>
    <translation>&amp;Käytä kaikkiin parillisiin sivuihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
    <translation>Käytä kaikkiin &amp;parittomiin sivuihin</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Biblio</name>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Object</source>
    <translation>Kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
    <translation>Leikekirjat (*.scs);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Entry</source>
    <translation>Uusi leike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Nimeä uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo olemassa.
Valitse toinen nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load...</source>
    <translation>&amp;Lataa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Small</source>
    <translation>&amp;Pieni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Medium</source>
    <translation>&amp;Keskikokoinen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Large</source>
    <translation>&amp;Iso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>Tie&amp;dosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Preview</source>
    <translation>&amp;Esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookMView</name>
  <message>
    <source>Move Bookmark</source>
    <translation>Siirrä kirjanmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Lisää kirjanmerkki</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BookPalette</name>
  <message>
    <source>Bookmarks</source>
    <translation>Kirjanmerkit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ButtonIcon</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon</source>
    <translation>Kuvake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Ei koskaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Palauta alkuperäiseen muotoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption overlays Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen päällä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale How:</source>
    <translation>Miten skaalataan:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layout:</source>
    <translation>Sijoittelu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption only</source>
    <translation>Ainoastaan teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption below Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen alapuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Always</source>
    <translation>Aina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale:</source>
    <translation>Skaalaa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon only</source>
    <translation>Ainoastaan kuvake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too small</source>
    <translation>Kun kuvake on liian pieni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption left to Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen vasemmalla puolella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption right to Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen oikealla puolella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When Icon is too big</source>
    <translation>Kun kuvake on liian suuri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Proportional</source>
    <translation>Ei tasasuhtainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proportional</source>
    <translation>Tasasuhtainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Icon Placement</source>
    <translation>Kuvakkeen sijoittelu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caption above Icon</source>
    <translation>Teksti kuvakkeen yläpuolella</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMSPrefs</name>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Profiles</source>
    <translation>Järjestelmän profiilit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intents</source>
    <translation>Sovitustavat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Management Settings</source>
    <translation>Värien hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturaation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for imported images</source>
    <translation>Väriprofiili tuoduille kuville</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default color profile for solid colors on the page</source>
    <translation>Väriprofiili asiakirjan tasaisille väreille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Itse tekemäsi tai näyttösi valmistajan toimittama väriprofiili
Profiilin tulee olla näytöllesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
    <translation>Tulostimesi valmistajan toimittama väriprofiili tulostimellesi.
Profiilin tulee olla tulostimellesi tarkoitettu ei yleinen väriprofiili kuten sRGB.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
    <translation>Tumman pään tasaus on keino parantaa kuvien kontrastia.
On suositeltavaa että valitsen tämän, jos asiakirjasi sisältää kuvia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Sovitustapa näytöllesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
    <translation>Sovitustapa tulostimellesi. Ellet tiedä mikä tapa valita, tulisi käyttää
sovitustapoja Relative Colorimetric tai Perceptual.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
    <translation>Mahdollistaa tulosteen värien jäljittelyn näytöllä 
perustuen käytettävään väriprofiiliin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
    <translation>Toiminto näyttää värit, jotka saattavat tulostua väärin.
Toiminnon käyttö vaatii tarkat profiilit ja sitä tulee käyttää ainoastaan varoituksena.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Activate Color Management</source>
    <translation>Käytä &amp;värien hallintaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Pictures:</source>
    <translation>&amp;Kuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Solid Colors:</source>
    <translation>&amp;Tasaiset värit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Monitor:</source>
    <translation>&amp;Näyttö:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;rinter:</source>
    <translation>Tu&amp;lostin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;onitor:</source>
    <translation>N&amp;äyttö:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;inter:</source>
    <translation>T&amp;ulostin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
    <translation>&amp;Jäljittele tulostinta näytöllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
    <translation>&amp;Merkkaa asteikon ulkopuoliset värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
    <translation>Käytä &amp;Tumman pään tasausta (BPC)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CMYKChoose</name>
  <message>
    <source>B:</source>
    <translation>B:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C:</source>
    <translation>C:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>G:</source>
    <translation>G:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>K:</source>
    <translation>K:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M:</source>
    <translation>M:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R:</source>
    <translation>R:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Old</source>
    <translation>Vanha</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RGB</source>
    <translation>RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CMYK</source>
    <translation>CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Web Safe RGB</source>
    <translation>Web-yhteensopiva RGB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Color</source>
    <translation>Muokkaa värejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Static Color Bars</source>
    <translation>Staattiset väripalkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dynamic Color Bars</source>
    <translation>Dynaamiset väripalkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Color is not unique</source>
    <translation>Värin nimi on jo käytössä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HSV-Colormap</source>
    <translation>HSV-värikartta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color &amp;Model</source>
    <translation>&amp;Värimalli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Cpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei väriä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radial Gradient</source>
    <translation>Säteittäinen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Gradient</source>
    <translation>Vaakasuora väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Opacity:</source>
    <translation>Läpinäkyvyys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Gradient</source>
    <translation>Pystysuora väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cross Diagonal Gradient</source>
    <translation>Lävistäjän (oikealta vasemmalle) suuntainen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Diagonal Gradient</source>
    <translation>Lävistäjän (vasemmalta oikealle) suuntainen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Sävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Color Properties</source>
    <translation>Muokkaa viivan väriä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Fill Color Properties</source>
    <translation>Muokkaa täyttöväriä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal or gradient fill method</source>
    <translation>Normaali täyttö tai väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the transparency for the color selected</source>
    <translation>Aseta valitun värin läpinäkyvyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of selected object</source>
    <translation>Valitun kohteen väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free linear Gradient</source>
    <translation>Vapaa lineaarinen väriliuku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Free radial Gradient</source>
    <translation>Vapaa säteittäinen väriliuku</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CsvDialog</name>
  <message>
    <source>CSV Importer Options</source>
    <translation>CSV-tuojan ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field delimiter:</source>
    <translation>Kentän erotin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(TAB)</source>
    <translation>(SARKAIN)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value delimiter:</source>
    <translation>Arvon erotin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First row is a header</source>
    <translation>Ensimmäinen rivi on otsikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CupsOptions</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Even Pages only</source>
    <translation>Vain parilliset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value</source>
    <translation>Arvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page per Sheet</source>
    <translation>Sivu arkille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror</source>
    <translation>Peili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Option</source>
    <translation>Asetus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation</source>
    <translation>Suunta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer Options</source>
    <translation>Tulostimen asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Odd Pages only</source>
    <translation>Vain parittomat sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Set</source>
    <translation>Sivukokonaisuus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pages per Sheet</source>
    <translation>Sivua arkille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N-Up Printing</source>
    <translation>Tulosta useita sivuja arkille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Pages</source>
    <translation>Kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This panel displays various CUPS options when printing. 
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
    <translation>Tämä sivu näyttää useita CUPS-asetuksia.
Tarkat asetukset riippuvat tulostimesi ajurista.
Voit varmistaa CUPS-tuen menemällä valikon kohtaan Ohje-&gt;Tietoja Scribuksesta.
Tarkastele C-C-T merkintää sivulla (C=CUPS, C=littlecms, T=TIFF support).
Puuttuva kirjasto on merkitty * -merkillä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>CustomFDialog</name>
  <message>
    <source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
    <translation>Siirry asiakirjahakemistoosi.
Voit määrittää sen asetuksissa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Koodaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Compress File</source>
    <translation>&amp;Pakkaa tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Fonts</source>
    <translation>&amp;Sisällytä fontit</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelColor</name>
  <message>
    <source>?</source>
    <translation>?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Color</source>
    <translation>Poista väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace it with:</source>
    <translation>Korvaa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete color:</source>
    <translation>Poista väri:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DelPages</name>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>minne:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete from:</source>
    <translation>Poista kohdasta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Pages</source>
    <translation>Poista sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DmF</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use</source>
    <translation>Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>instead</source>
    <translation>sijasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing Font</source>
    <translation>Puuttuva kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Font %1 is not installed.</source>
    <translation>Kirjasinta %1 ei ole asennettu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DocInfos</name>
  <message>
    <source>Document Information</source>
    <translation>Asiakirjan tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Title:</source>
    <translation>O&amp;tsikko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Author:</source>
    <translation>&amp;Tekijä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keywords:</source>
    <translation>A&amp;vainsanat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Descri&amp;ption:</source>
    <translation>Kuvau&amp;s:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;ublisher:</source>
    <translation>&amp;Julkaisija:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Contributors:</source>
    <translation>Av&amp;ustajat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dat&amp;e:</source>
    <translation>&amp;Päivämäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype:</source>
    <translation>&amp;Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ormat:</source>
    <translation>&amp;Muoto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Identi&amp;fier:</source>
    <translation>&amp;Tunniste:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Source:</source>
    <translation>L&amp;ähde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Relation:</source>
    <translation>&amp;Suhde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;verage:</source>
    <translation>&amp;Ulottuvuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ri&amp;ghts:</source>
    <translation>O&amp;ikeudet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Document</source>
    <translation>&amp;Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Further &amp;Information</source>
    <translation>&amp;Lisätiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on pääosin vastuussa asiakirjan sisällön tekemisestä.
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
    <translation>Asiakirjan nimi.
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
    <translation>Tiivistelmä asiakirjan sisällöstä.
Kenttä voidaan upottaa Scribus-asiakirjaan viitteeksi sekä PDF-tiedostoon meta-datana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
    <translation>Asiakirjan käsittelemät pääaiheet.
Kenttään lisätyt avainsanat upotetaan PDF-tiedostoon helpottamaan hakuja ja lajittelua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on vastuussa asiakirjan jakelusta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
    <translation>Henkilö tai järjestö, joka on avustanut asiakirjan sisällön luonnissa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
    <translation>Päivämäärä, joka on yhteydessä asiakirjan elinkaareen. VVVV-KK-PP ISO 9601</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
    <translation>Asiakirjan lajityyppi tai luonne. Esimerkiksi: kategoriat, käyttötarkoitukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
    <translation>Asiakirjan fyysinen tai digitaalinen ulkoasu. Julkaisumateriaalin laatu ja koko.
RFC2045 ja RFC2046 voidaan myös käyttää tässä MIME-tyyppejä varten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
    <translation>Yksiselitteinen tunniste asiakirjaan kuten ISBN tai URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
    <translation>Asiakirjan sisällön kieli. Yleensä käytetään ISO-639 kielikoodia,
jota voidaan jatkaa tavuviivalla ja ISO-3166 maakoodilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
    <translation>Viittaus yhteenkuuluvaan asikirjaan mahdollisesti käytten yksiselitteistä tunnistetta kuten ISBN tai URI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
    <translation>Asiakirjan sisällön laajuus sisältäen mahdollisesti paikan, ajan ja lainkäytölliset asiat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
    <translation>Tietoa oikeuksista jotka liittyvät asiakirjaan, esimerkiksi tekijänoikeus, patentti tai tavaramerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
    <translation>Viittaus asiakirjaan josta nykyinen asiakirja on johdettu, esim ISBN tai URI</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Druck</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
    <translation>Postscript-tiedostot (*.ps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setup Printer</source>
    <translation>Aseta tulostin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan</source>
    <translation>Syaani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magenta</source>
    <translation>Magenta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yellow</source>
    <translation>Keltainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Black</source>
    <translation>Musta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista sivuista.
Pelkän sivunumeron lisäksi voit käyttää
* kuvaamaan kaikkia sivuja tai 1-5 sivuväliä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Destination</source>
    <translation>Tulosteen kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Options...</source>
    <translation>&amp;Asetukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File:</source>
    <translation>&amp;Tiedosto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lternative Printer Command</source>
    <translation>Oma tulo&amp;stuskomento</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Co&amp;mmand:</source>
    <translation>&amp;Komento:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Väli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;All</source>
    <translation>Tulosta &amp;kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Current Pa&amp;ge</source>
    <translation>Tulosta n&amp;ykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Range</source>
    <translation>Tulosta &amp;väli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>N&amp;umber of Copies:</source>
    <translation>K&amp;opioiden määrä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Normal</source>
    <translation>&amp;Normaali tulostus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print &amp;Separations</source>
    <translation>Tulosta &amp;erottelut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
    <translation>Tulosta vä&amp;rit, jos mahdollista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print In Gra&amp;yscale</source>
    <translation>Tulosta &amp;harmaasävyissä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ad&amp;vanced Options...</source>
    <translation>&amp;Lisäasetukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print</source>
    <translation>T&amp;ulosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
    <translation>Käytä vaihtoehtoista tulostuksenhallintaa kuten kprinter:ä tai gtklp:ä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EPSPlug</name>
  <message>
    <source>Importing File:
%1
failed!</source>
    <translation>Tiedoston %1 tuonti epäonnistui!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Vakava virhe</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>EditStyle</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of the Style is not unique</source>
    <translation>Tyylin nimi on jo käytössä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Muokkaa tyyliä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Spaces</source>
    <translation>Välistys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Riviväli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect:</source>
    <translation>Tehosteet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of your paragraph style</source>
    <translation>Kappeletyylisi nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Valitun tekstin tai kohteen kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Kirjasimen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Tekstin täytön väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Tekstin reunan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
    <translation>Tekee ylisuuren ensimmäisen kirjaimen kappaleelle. Käytetään tyylikeinona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
    <translation>Anfangin korkeus riveinä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align text to baseline grid</source>
    <translation>Tasaa teksti peruslinjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing above the paragraph</source>
    <translation>Tila kappaleen yläpuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spacing below the paragraph</source>
    <translation>Tila kappaleen alapuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabulators and Indentation</source>
    <translation>Sarkaimet ja sisennykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font:</source>
    <translation>Kir&amp;jasin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Si&amp;ze:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment:</source>
    <translation>Ta&amp;saus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Drop Caps</source>
    <translation>An&amp;fangi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lines:</source>
    <translation>R&amp;ivit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>&amp;Täyttöväri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;roke Color:</source>
    <translation>&amp;Viivan väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
    <translation>Kiinnitä &amp;peruslinjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Spacing:</source>
    <translation>&amp;Riviväli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Abo&amp;ve:</source>
    <translation>&amp;Yläpuolella:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Below:</source>
    <translation>&amp;Alapuolella:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Editor</name>
  <message>
    <source>Editor</source>
    <translation>Editori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
    <translation>Javascript (*.js);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>Uu&amp;si</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Avaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save and Exit</source>
    <translation>Tallenna ja &amp;poistu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit without Saving</source>
    <translation>P&amp;oistu tallentamatta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Kumoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Tee &amp;uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>T&amp;yhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Field Names</source>
    <translation>&amp;Hae kenttien nimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ExportForm</name>
  <message>
    <source>&amp;All pages</source>
    <translation>&amp;Kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change the output directory</source>
    <translation>Muuta kohdehakemistoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available export formats</source>
    <translation>Käytettävät tiedostotyypit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Export Directory</source>
    <translation>Valitse Kohdehakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
    <translation>Kohdehakemisto, jonne kuvat tallennetaan. Vietyjen tiedostojen 
nimet ovat muotoa asiakirjan_nimi-sivunumero.tiedostotyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export only the current page</source>
    <translation>Vie ainoastaan nykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export to Directory:</source>
    <translation>&amp;Vie hakemistoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image &amp;Type:</source>
    <translation>Kuvan &amp;Tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Laatu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export as Image(s)</source>
    <translation>Vie kuvana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>Ta&amp;rkkuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Range</source>
    <translation>Väli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Current page</source>
    <translation>&amp;Nykyinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Range</source>
    <translation>&amp;Alue</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <translation>C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista, jossa * merkitsee
kaikkia sivuja ja 1-5 sivuväliä. Voit myös syöttää
yksittäisen sivunumeron.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
    <translation>Kuvien resoluutio. 72 dpi on hyvä valinta kuville,
joita on tarkoitus katsella näytöltä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
    <translation>Kuviesi laatu. 100 % on paras ja 1 % heikoin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages</source>
    <translation>Vie valikoima sivuja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages</source>
    <translation>Vie kaikki sivut</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FDialogPreview</name>
  <message>
    <source>Size:</source>
    <translation>Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Title</source>
    <translation>Ei otsikkoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Title:</source>
    <translation>Otsikko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author:</source>
    <translation>Tekijä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Tuntematon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Document</source>
    <translation>Scribus asiakirja</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Farbmanager</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopio-%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color Sets</source>
    <translation>Värisarjat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Color Set:</source>
    <translation>Nykyinen värisarja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Name</source>
    <translation>Valitse nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Color</source>
    <translation>Uusi väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a color set to load</source>
    <translation>Valitse ladattava värisarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current color set</source>
    <translation>Tallenna nykyinen värisarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append colors to the current set from an existing document</source>
    <translation>Lisää värit toisesta asiakirjasta nykyiseen värisarjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new color within the current set</source>
    <translation>Luo uusi väri nykyiseen värisarjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the currently selected color</source>
    <translation>Muokkaa valittua väriä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make a copy of the currently selected color</source>
    <translation>Kopioi valittu väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the currently selected color</source>
    <translation>Poista valittu väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the current colorset the default color set</source>
    <translation>Tee valitusta värisarjasta oletussarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
    <translation>Poista käyttämättömät värit asiakirjan värisarjasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Tuo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove Unused</source>
    <translation>Poista &amp;käyttämättömät</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Color Set</source>
    <translation>Tallenna &amp;värisarja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPrefs</name>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Name</source>
    <translation>Kirjasimen nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Substitutions</source>
    <translation>Korvaavat kirjasimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subset</source>
    <translation>Osajoukko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replacement</source>
    <translation>Korvaava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed in:</source>
    <translation>Upota:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use Font</source>
    <translation>Käytä kirjasinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript</source>
    <translation>Postscript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Global Font Settings</source>
    <translation>Yleiset kirjasinasetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path to Font File</source>
    <translation>Polku kirjasintiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Paths</source>
    <translation>Lisätyt polut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts</source>
    <translation>Mahdolliset kirjasimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Available Fonts</source>
    <translation>L&amp;öydetyt kirjasimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font &amp;Substitutions</source>
    <translation>&amp;Korvaavat kirjasimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional &amp;Paths</source>
    <translation>Lisätyt p&amp;olut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd...</source>
    <translation>&amp;Lisää...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>Po&amp;ista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FontPreview</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+C</source>
    <translation>Alt+C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Wowen silk pyjamas exchanged for blue quarz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts Preview</source>
    <translation>Kirjasinten esikatselu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GradientEditor</name>
  <message>
    <source>Position:</source>
    <translation>Sijainti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
    <translation>Lisää, muuta tai poista värien paikkoja.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GuideManager</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal Guides</source>
    <translation>Vaakasuorat apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides</source>
    <translation>Apuviivojen hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical Guides</source>
    <translation>Pystysuorat apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add</source>
    <translation>&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;elete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;dd</source>
    <translation>L&amp;isää</translation>
  </message>
  <message>
    <source>De&amp;lete</source>
    <translation>Poi&amp;sta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock Guides</source>
    <translation>L&amp;ukitse apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HelpBrowser</name>
  <message>
    <source>Sorry, no manual available! Please see: http://docs.scribus.net for updated docs
and www.scribus.net for downloads.</source>
    <translation>Ohjetta ei ole vielä saatavissa tässä muodossa. Osoitteesta http://docs.scribus.net 
löydät viimeisimmän version dokumentaatiosta. Lisää materiaalia löydät myös 
osoitteesta www.scribus.net.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HyAsk</name>
  <message>
    <source>Skip</source>
    <translation>Ohita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Accept</source>
    <translation>Hyväksy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Possible Hyphenation</source>
    <translation>Mahdollinen tavutus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HySettings</name>
  <message>
    <source>Hyphenator Settings</source>
    <translation>Tavutuksen asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
    <translation>Lyhimmän tavutettavan sanan pituus.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
    <translation>Suurin määrä tavutuksia peräkkäin.
0 tarkoittaa rajoittamatonta määrää tavutuksia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Language:</source>
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Smallest Word:</source>
    <translation>&amp;Lyhin sana:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text Automatically &amp;During Typing</source>
    <translation>Tavuta teksti automaattisesti &amp;kirjoitettaessa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Consecutive Hypenations &amp;Allowed:</source>
    <translation>Sallitut perättäiset &amp;tavutukset:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A dialog box showing all possible hyphens for each word will show up when you use the Extras, Hyphenate Text option.</source>
    <translation>Dialogi-ikkuna, joka näyttää kaikki mahdolliset tavutettavat sanat tavutusvaihtoehtoineen, 
ilmestyy, kun käytät Työkalut, Tavuta teksti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables automatic hyphenation of your text while typing.</source>
    <translation>Mahdollistaa automaattiset tavutuksen kirjoittaessasi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenation Suggestions</source>
    <translation>&amp;Tavutusehdotukset</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsPage</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>Loppuun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>Ennen sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page</source>
    <translation>Lisää sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inserting</source>
    <translation>Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>Jälkeen sivun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template (Right Page):</source>
    <translation>Sivumalli (oikea sivu):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inserting</source>
    <translation>&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page(s)</source>
    <translation>sivu(a)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template (Left Page):</source>
    <translation>Sivumalli (&amp;vasen sivu):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Template:</source>
    <translation>&amp;Sivumalli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>InsertTable</name>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Lisää taulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Rows:</source>
    <translation>Rivien lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of Columns:</source>
    <translation>Sarakkeiden lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>JavaDocs</name>
  <message>
    <source>New Script</source>
    <translation>Uusi skripti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit JavaScripts</source>
    <translation>Muokkaa javaskriptejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add...</source>
    <translation>&amp;Lisää...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New Script:</source>
    <translation>&amp;Uusi skripti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>&amp;Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Script?</source>
    <translation>Haluatko poistaa tämän skriptin?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyManager</name>
  <message>
    <source>Alt</source>
    <translation>Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+</source>
    <translation>Alt+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl</source>
    <translation>Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ctrl+</source>
    <translation>Ctrl+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift</source>
    <translation>Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Action</source>
    <translation>Toiminta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shift+</source>
    <translation>Shift+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Näppäinoikopolkujen hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ALT+SHIFT+T</source>
    <translation>ALT+SHIFT+T</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Key for this Action</source>
    <translation>Valitse näppäinoikopolku toiminnolle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Key</source>
    <translation>Nykyinen näppäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No Key</source>
    <translation>&amp;Ei näppäintä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Defined Key</source>
    <translation>O&amp;ma näppäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set &amp;Key</source>
    <translation>&amp;Aseta näppäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This Key Sequence is already in use</source>
    <translation>Tämä näppäinyhdistelmä on jo käytössä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LayerPalette</name>
  <message>
    <source>Delete Layer</source>
    <translation>Poista taso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower Layer</source>
    <translation>Laske tasoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layers</source>
    <translation>Tasot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise Layer</source>
    <translation>Nosta tasoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Layer</source>
    <translation>Uusi taso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new Layer</source>
    <translation>Uusi taso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
    <translation>Haluatko myös tuhota kaikki kohteet tasolla?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LineFormate</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Line Styles</source>
    <translation>Muokkaa viivatyylejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Uusi tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopio-%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Jatka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>Ky&amp;llä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation>Haluatko poistaa tämän tyylin?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MSpinBox</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mdup</name>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Number of Copies:</source>
    <translation>&amp;Kopioiden lukumäärä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Shift:</source>
    <translation>&amp;Vaakasuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Shift:</source>
    <translation>P&amp;ystysuora siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Measurements</name>
  <message>
    <source>Distances</source>
    <translation>Etäisyydet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X1:</source>
    <translation>X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y1:</source>
    <translation>Y1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X2:</source>
    <translation>X2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y2:</source>
    <translation>Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DX:</source>
    <translation>DX:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DY:</source>
    <translation>DY:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle:</source>
    <translation>Kulma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length:</source>
    <translation>Pituus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MenuTest</name>
  <message>
    <source>Script error</source>
    <translation>Skriptivirhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
    <translation>Jos ajat ohjelman mukana toimitettua skriptiä ilmoita siitä &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;. Kiitos.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Näytä &amp;Konsoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide &amp;Console</source>
    <translation>Piilota &amp;Konsoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
    <translation>Tämä viesti on myös leikepöydälläsi. Voit liittää sen virheilmoitukseesi näppäinyhdistelmällä CTRL+V.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MergeDoc</name>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Tuo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change...</source>
    <translation>Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Template</source>
    <translation>Tuo sivumalli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Tuo sivu(ja)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>From Document:</source>
    <translation>Asiakirjasta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s):</source>
    <translation>Tuo sivu(t):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista tuotavista sivuista.
Pelkän sivunumeron lisäksi voit käyttää
* kuvaamaan kaikkia sivuja tai 1-5 sivuväliä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from 0</source>
    <translation>/ 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create Page(s)</source>
    <translation>Luo sivu(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>Ennen sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>Jälkeen sivun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>Loppuun</translation>
  </message>
  <message>
    <source> from %1</source>
    <translation>/ %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MovePages</name>
  <message>
    <source>to:</source>
    <translation>minne:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Page(s):</source>
    <translation>Siirä sivu(t):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>at End</source>
    <translation>Loppuun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Pages</source>
    <translation>Siirrä sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Page</source>
    <translation>Kopioi sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>before Page</source>
    <translation>Ennen sivua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>after Page</source>
    <translation>Jälkeen sivun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Mpalette</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei väriä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation>Kerros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Ei tyyliä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reverse Writing</source>
    <translation>Käänteinen kirjoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Litteä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance from Curve:</source>
    <translation>Etäisyys käyrästä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Intent:</source>
    <translation>Sovitustapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Kirjasimen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End Points</source>
    <translation>Päätepisteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape:</source>
    <translation>Kuvio:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo olemassa.
Valitse toinen nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Point</source>
    <translation>Vasen piste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Spacing</source>
    <translation>Oma välistys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Curve</source>
    <translation>Näytä käyrä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Manuaalinen kirjasinvälistys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Geometry</source>
    <translation>Sijainti ja koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>Saturaatio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of Text</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksestä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Spacing</source>
    <translation>Riviväli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start Offset:</source>
    <translation>Alkupisteen siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basepoint:</source>
    <translation>Toimintapiste:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Input Profile:</source>
    <translation>Tuloprofiili:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade:</source>
    <translation>Sävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of selected object</source>
    <translation>Valitun kohteen nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal position of current basepoint</source>
    <translation>Toimintapisteen vaakasuora sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical position of current basepoint</source>
    <translation>Toimintapisteen pystysuora sijainti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width</source>
    <translation>Leveys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height</source>
    <translation>Korkeus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotation of object at current basepoint</source>
    <translation>Kohteen kierto valitun toimintapisteen ympäri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
    <translation>Piste, josta kohteen sijainti ja kierto lasketaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top left for basepoint</source>
    <translation>Valitse vasen yläkulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select top right for basepoint</source>
    <translation>Valitse oikea yläkulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom left for basepoint</source>
    <translation>Valitse vasen alakulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select bottom right for basepoint</source>
    <translation>Valitse oikea alakulma toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select center for basepoint</source>
    <translation>Valitse keskusta toimintapisteeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Horizontal</source>
    <translation>Käännä vaakatasossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flip Vertical</source>
    <translation>Käännä pystytasossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level up</source>
    <translation>Siirrä yksi kerros ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move one level down</source>
    <translation>Siirrä yksi kerros alaspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to front</source>
    <translation>Siirrä päällimmäiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move to back</source>
    <translation>Siirrä alimmaiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the object</source>
    <translation>Lukitse tai vapauta kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock or unlock the size of the object</source>
    <translation>Lukitse tai vapauta kohteen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable or disable printing of the object</source>
    <translation>Tulosta/Älä tulosta kohdetta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text or object</source>
    <translation>Valitun kohteen kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Merkkien leveyssuuntainen skaalaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Tekstin reunan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Tekstin täytön väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Tekstin reunan värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Tekstin täytön värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Valitun kappaleen tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change settings for left or end points</source>
    <translation>Muuta viivan vasemman pisteen tai päätepisteitten asetuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pattern of line</source>
    <translation>Viivan kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thickness of line</source>
    <translation>Viivan paksuus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line joins</source>
    <translation>Kulmien tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of line end</source>
    <translation>Viivan pään tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of current object</source>
    <translation>Valitun kohteen viivatyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the shape of frame...</source>
    <translation>Valitse kehyksen kuvio...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit shape of the frame...</source>
    <translation>Muokkaa kehyksen kuviota...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set radius of corner rounding</source>
    <translation>Aseta kulman pyöristyksen säde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in text frame</source>
    <translation>Tekstikehyksen palstojen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between columns</source>
    <translation>Palstojen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from top of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksen yläreunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from bottom of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksen alareunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from left of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys kehyksen vasemmasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance of text from right of frame</source>
    <translation>Tekstin etäisyys oikeasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit tab settings of text frame...</source>
    <translation>Muokkaa tekstikehyksen sarkainasetuksia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
    <translation>Salli kuvan koon poiketa kehyksen koosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal offset of image within frame</source>
    <translation>Kuvan siirtymä vaakatasossa kehyksen sisällä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical offset of image within frame</source>
    <translation>Kuvan siirtymä pystytasossa kehyksen sisällä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image horizontally</source>
    <translation>Muuta kuvan kokoa vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resize the image vertically</source>
    <translation>Muuta kuvan kokoa pystysuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the X and Y scaling the same</source>
    <translation>Säilytä vaaka- ja pystysivujen suhde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the image fit within the size of the frame</source>
    <translation>Sovita kuva kehyksen kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
    <translation>Käytä kuvan sivujen suhteita kehyksen suhteiden sijaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cell Lines</source>
    <translation>Solun reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Top</source>
    <translation>Viiva ylhäällä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Left</source>
    <translation>Viiva vasemmalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at the Right </source>
    <translation>Viiva oikealla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line at Bottom</source>
    <translation>Viiva alhaalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep the aspect ratio</source>
    <translation>Säilytä suhteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Source profile of the image</source>
    <translation>Kuvan profiili</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for the image</source>
    <translation>Kuvan sovitustapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switches between Gap or Column width</source>
    <translation>Vaihda palstan tai palstojen välin leveys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column width</source>
    <translation>Palstan leveys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path Text Properties</source>
    <translation>Polulla olevan tesktin ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
    <translation>Pakota alempien kehysten teksti kiertämään kohteen muoto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
    <translation>Ilmaisee kerroksen jolla kohde on. 0 kertoo kohteen olevan alimmaisena</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X, Y, &amp;Z</source>
    <translation>X, Y, &amp;Z</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>&amp;Kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text</source>
    <translation>&amp;Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Image</source>
    <translation>K&amp;uva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line</source>
    <translation>&amp;Viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Colors</source>
    <translation>V&amp;ärit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>Ki&amp;erto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
    <translation>&amp;Teksti kiertää kehyksen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use &amp;Bounding Box</source>
    <translation>Käytä &amp;rajausaluetta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Contour Line</source>
    <translation>&amp;Käytä reunusta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa kuviota...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;ound
Corners:</source>
    <translation>&amp;Pyöristä kulmia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Palstoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To&amp;p:</source>
    <translation>&amp;Ylhäällä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Alhaalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Oikea:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;abulators...</source>
    <translation>&amp;Sarkaimet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Kirjasimen koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Kerning:</source>
    <translation>&amp;Kirjasinvälistys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>L&amp;ine Spacing:</source>
    <translation>&amp;Riviväli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle:</source>
    <translation>T&amp;yyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lan&amp;guage:</source>
    <translation>&amp;Kieli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Ei skaalausta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Sc&amp;ale:</source>
    <translation>Skaalaa &amp;vaakatasossa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Scal&amp;e:</source>
    <translation>Skaalaa &amp;pystytasossa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale &amp;To Frame Size</source>
    <translation>Skaalaa &amp;kehyksen kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;roportional</source>
    <translation>&amp;Säilytä suhteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basepoint:</source>
    <translation>&amp;Toimintapiste:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;ype of Line:</source>
    <translation>&amp;Viivan tyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Viivan &amp;leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ed&amp;ges:</source>
    <translation>&amp;Kulmat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Endings:</source>
    <translation>&amp;Päät:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X1:</source>
    <translation>&amp;X1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X&amp;2:</source>
    <translation>X&amp;2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y&amp;1:</source>
    <translation>Y&amp;1:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y2:</source>
    <translation>&amp;Y2:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenation language of frame</source>
    <translation>Kehyksen tavutuksen kieli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Käytä ympäröivää kehystä kohteen muodon sijaan tekstin kierron rajana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
    <translation>Käytä vapaasti muokattavaa reunusta tekstin kierron rajana</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MultiLine</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt </source>
    <translation> pt </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flat Cap</source>
    <translation>Litteä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Dot Line</source>
    <translation>Viiva-piste-piste-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Join</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Width:</source>
    <translation>Viivan leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo käytössä.
Valitse toinen nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Style</source>
    <translation>Muokkaa tyylejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Square Cap</source>
    <translation>Neliö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dashed Line</source>
    <translation>Katkoviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dotted Line</source>
    <translation>Pisteviiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bevel Join</source>
    <translation>Tasainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miter Join</source>
    <translation>Viisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round Cap</source>
    <translation>Pyöreä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dash Dot Line</source>
    <translation>Viiva-piste-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Line</source>
    <translation>Yhtenäinen viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MusterSeiten</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopio #%1/</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopio-%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Template</source>
    <translation>Uusi sivumalli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Templates</source>
    <translation>Muokkaa malleja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name:</source>
    <translation>Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Jatka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>Ky&amp;llä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name:</source>
    <translation>&amp;Nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Template?</source>
    <translation>Haluatko poistaa tämän mallin?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewDoc</name>
  <message>
    <source>Points (pts)</source>
    <translation>Pisteet (pts)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Document</source>
    <translation>Uusi asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Oma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Sivun reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Picat (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Tuumat (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Column Guides</source>
    <translation>Palstat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Millimetrit (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Asiakirjan sivun koko. Standardi tai itse määrittämäsi koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen suunta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen leveys. Muokattavissa, jos valitset kooksi &quot;Oma&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen korkeus. Muokattavissa jos valitset kooksi &quot;Oma&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Sivu- tai aukeamakeskeinen ulkonäkö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Tee vasemmasta sivusta asiakirjan ensimmäinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja yläreunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja alareunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Paperin reunan ja vasemman reunuksen välinen etäisyys.
Jos vastakkaiset sivut on valittuna, leveys määrittää oikean kokoisen reunuksen ottaen sidonnan huomioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Paperin reunan ja oikean reunuksen välinen etäisyys.
Jos vastakkaiset sivut on valittuna, leveys määrittää oikean kokoisen reunuksen ottaen sidonnan huomioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First page number of the document</source>
    <translation>Asiakirjan ensimmäinen sivunumero</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Asiakirjan muokkauksessa käytettävä mittayksikkö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
    <translation>Luo tekstikehykset automaattisesti uusia sivuja lisättäessä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between automatically created columns</source>
    <translation>Automaattisesti luotujen tekstikehysten palstojen väli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
    <translation>Automaattisesti luotujen tekstikehysten palstojen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>Ko&amp;rkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Vastakkaiset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Vasen &amp;sivu ensin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>O&amp;ikea:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Ylhäällä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Alhaalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Automatic Text Frames</source>
    <translation>A&amp;utomaattiset tekstikehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>Pal&amp;stoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>Sis&amp;äpuoli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>Suu&amp;nta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;irst Page Number:</source>
    <translation>&amp;Ensimmäisen sivun numero:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Default Unit:</source>
    <translation>Ol&amp;etusyksikkö:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Ulkopuoli:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NewTm</name>
  <message>
    <source>Left Page</source>
    <translation>Vasen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Page</source>
    <translation>Oikea sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>NodePalette</name>
  <message>
    <source>Nodes</source>
    <translation>Solmut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
    <translation>Kun valittuna, koordinaatit näytetään suhteessa sivuun,
muulloin suhteessa kohteeseen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset this Control Point</source>
    <translation>Palauta tämä hallintapiste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete Nodes</source>
    <translation>Poista solmu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add Nodes</source>
    <translation>Lisää solmu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Nodes</source>
    <translation>Siirrä solmuja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points</source>
    <translation>Siirrä hallintapisteitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset Control Points</source>
    <translation>Palauta hallintapisteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Absolute Coordinates</source>
    <translation>&amp;Absoluuttiset koordinaatit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;X-Pos:</source>
    <translation>&amp;X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y-Pos:</source>
    <translation>&amp;Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit &amp;Contour Line</source>
    <translation>Muokkaa &amp;reunusta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reset Contour Line</source>
    <translation>&amp;Palauta reunus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;End Editing</source>
    <translation>&amp;Lopeta muokkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Independently</source>
    <translation>Siirrä hallintapisteitä itsenäisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Control Points Symmetrical</source>
    <translation>Siirrä hallintapisteitä symmetrisesti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
    <translation>Avaa monikulmio tai katkaise bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this Bezier Curve</source>
    <translation>Sulje tämä bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Horizontally</source>
    <translation>Peilaa polku pystysuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror the Path Vertically</source>
    <translation>Peilaa polku vaakasuunnassa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
    <translation>Taivuta polkua vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Up</source>
    <translation>Taivuta polkua ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Vertically Down</source>
    <translation>Taivuta polkua alaspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
    <translation>Kierrä polkua vastapäivään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate the Path Clockwise</source>
    <translation>Kierrä polkua myötäpäivään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Pienennä polun kokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
    <translation>Suurenna polun kokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Angle of Rotation</source>
    <translation>Kierron kulma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% to Enlarge or Reduce By</source>
    <translation>Pienennyksen ja suurennoksen suuruus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
    <translation>Muokkaa tekstin kierron reunusta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
    <translation>Palauta tekstin kierron reunus alkuperäiseen muotoonsa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
    <translation>Taivuta polkua oikealle</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PConsole</name>
  <message>
    <source>Script Console</source>
    <translation>Skriptin konsoli</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PDF_Opts</name>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Box</source>
    <translation>Laatikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source> dpi</source>
    <translation> dpi</translation>
  </message>
  <message>
    <source> sec</source>
    <translation> sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wipe</source>
    <translation>Pyyhi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Images:</source>
    <translation>Kuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split</source>
    <translation>Jaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dissolve</source>
    <translation>Häivytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Absolute Colorimetric</source>
    <translation>Absolute Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export Range</source>
    <translation>Tallennettavat sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File Options</source>
    <translation>Tiedoston ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Margin</source>
    <translation>Oikea reunus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts to embed:</source>
    <translation>Upotettavat kirjasimet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left to Right</source>
    <translation>Vasemmalta oikealle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right to Left</source>
    <translation>Oikealta vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Solid Colors:</source>
    <translation>Tasaiset värit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering-Intent:</source>
    <translation>Sovitustapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blinds</source>
    <translation>Kaihtimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No Effect</source>
    <translation>Ei efektiä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
    <translation>Älä käytä upotettuja ICC-profiileja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Fonts:</source>
    <translation>Käytetyt kirjasimet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inside</source>
    <translation>Sisäpuoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Margin</source>
    <translation>Vasen reunus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outside</source>
    <translation>Ulkopuoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printer</source>
    <translation>Tulostimelle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embedding</source>
    <translation>Upottaminen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trim Box</source>
    <translation>Trim Box</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Profile:</source>
    <translation>Profiili:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perceptual</source>
    <translation>Perceptual</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative Colorimetric</source>
    <translation>Relative Colorimetric</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Passwords</source>
    <translation>Salasanat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-3 Output Intent</source>
    <translation>PDF/X-3 tuloste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation</source>
    <translation>saturaatio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Settings</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Yleiset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Glitter</source>
    <translation>Kimallus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bottom to Top</source>
    <translation>Alhaalta ylös</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top to Bottom</source>
    <translation>Ylhäältä alas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Screen / Web</source>
    <translation>Näytölle/Verkkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-left to Bottom-Right</source>
    <translation>Ylävasemmalta alaoikealle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Settings</source>
    <translation>Kuvien asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaattinen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>JPEG</source>
    <translation>JPEG</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zip</source>
    <translation>Zip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum</source>
    <translation>Paras</translation>
  </message>
  <message>
    <source>High</source>
    <translation>Korkea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Keskitaso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Low</source>
    <translation>Matala</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum</source>
    <translation>Heikoin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export all pages to PDF</source>
    <translation>Vie kaikki sivut PDF:ään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export a range of pages to PDF</source>
    <translation>Vie valittu väli sivuja PDF:ään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
    <translation>Aika, joka odotetaan ennen esityksen alkua valitulla sivulla.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
    <translation>Efektin kesto. Lyhyt aika nopeuttaa effektiä, pitkä hidastaa sitä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply the selected effect to all pages.</source>
    <translation>Käytä valittua esitysefektiä kaikkiin sivuihin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
    <translation>Valitse salasana, joka sallii tai estää kaikki 
turvallisuusominaisuudet tehdyssä PDF:ssa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for solid colors</source>
    <translation>Upota väriprofiili tasaisille väreille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed a color profile for images</source>
    <translation>Upota väriprofiili kuville</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
    <translation>Älä käytä väriprofiileja jotka on upotettu kuviin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys bleed:lle sivun todellisesta yläreunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys bleed:lle sivun todellista alareunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys bleed:lle sivun todellisesta vasemmasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
    <translation>Etäisyys bleed:lle sivun todellisesta oikeasta reunasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
    <translation>PDF-yhteensopivuus. Oletuksena on Acrobat 4.0, joka antaa laajimman yhteensopivuuden.
Valitse Acrobat 5.0, jos asiakirjasi sisältää PDF 1.4:n ominaisuuksia kuten läpinäkyvyys tai jos tarvitset 128 bittistä salausta.
PDF/X-3 on tarkoitettu ammattimaiseen tulostamiseen. Se voidaan valita, kun värien hallinta on aktivoitu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
    <translation>Määrittää sivujen sidonnan PDF:ään.
Jos et ole varma, jätä oletusarvo - vasen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
    <translation>Tekee esikatselukuvan jokaisesta sivusta PDF:ään.
Jotkin ohjelmat käyttävät kuvia navigointiin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
    <translation>Tekee PDF-artikkeleita, jotka ovat hyödyllisiä navigoidessa linkitettyjen artikkelien välillä PDF:ssä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
    <translation>Sisällytä asiakirjaan luomasi kirjanmerkit.
Ne helpottavat navigointia pitkässä PDF-dokumentissa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
    <translation>Vietävän tekstin ja vektorigrafiikan resoluutio.
Tämä ei vaikuta bitmap-kuvien kuten valokuvien resoluutioon.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
    <translation>Tekstin ja grafiikan pakkaus. 
Valitse tämä ellet tiedä mitä teet. Valinta pienentää PDF:n kokoa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version of compression for images.
Automatic allows Scribus to choose the best method.
ZIP is good for images with solid colors.
JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image loss possible).
Leave it set to automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
    <translation>Kuvien pakkausmenetelmä.
Automaattinen valitsee parhaan keinon.
ZIP on hyvä kuville joissa on tasaisia värejä.
JPEG on hyvä keino luoda pienempiä PDF-tiedostoja, joissa on paljon kuvia (kuvat saattavat heikentyä).
Valitse automaattinen ellet tarvitse mitään erityistä pakkausmenetelmää.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downsample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.</source>
    <translation>Heikennä bitmap-kuvat halutulle DPI-arvolle (pistettä tuumalla).
Jos ominaisuutta ei valitse, kuvat säilyttävät resoluutionsa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
    <translation>DPI (pistettä tuumalle) kuvien vientiä varten.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
    <translation>Upota kirjasimet PDF:ään. Kirjasimien upotus 
säilyttää asiakirjasi ulkonäön.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
    <translation>Mahdollistaa esitysefektit kun käytössä on Acrobat Reader koko ruudun tilassa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show page previews of each page listed above.</source>
    <translation>Näytä sivujen esikatselu sivuista jotka on listattu yllä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type of the display effect.</source>
    <translation>Näytettävän efektin tyyppi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
    <translation>Liikkuvien viivojen suunta jako- ja kaihdinefekteille.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Starting position for the box and split effects.</source>
    <translation>Alkupiste laatikko- ja jakoefekteille.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
    <translation>Suunta kimallus- ja pyyhkimisefekteille.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
    <translation>Mahdollista turvallisuusominaisuudet PDF:ssä.
Jos valitset Acrobat 4.0, PDF on suojattu 40 bittisellä salauksella.
Jos valitset Acrobat 5.0, PDF on suojattu 128 bittisellä salauksella.
Varoitus: PDF-salaus ei ole yhtä luotettava kuin GPG tai PGP ja siinä on joitain rajoituksia.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
    <translation>Värimalli tehtävälle PDF:lle.
Valitse Näytölle/Verkkoon PDF:lle, joka on tarkoitettu näytölle tai tulostettavaksi tyypillisellä mustesuihkutulostimella.
Valitse Tulostimelle, kun tulostetaan todellisella CMYK-neliväritulostimella.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for solid colors</source>
    <translation>Väriprofiili tasaisille väreille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for solid colors</source>
    <translation>Sovitustapa tasaisille väreille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color profile for images</source>
    <translation>Väriprofiili kuville</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering intent for images</source>
    <translation>Sovitustapa kuville</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
    <translation>Profiili tulosteelle. Jos mahdollista pyydä ohjeita painolta profiilin valinnassa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
    <translation>Pakollinen teksti PDF/X-3:lle. Ilman tätä PDF ei ole validi.
Suosittelemme käyttämään asiakirjan otsikkoa/nimeä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;General</source>
    <translation>&amp;Yleiset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts</source>
    <translation>K&amp;irjasimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>Apu&amp;välineet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
    <translation>Pakkaustasot: Heikoin (25 %), Matala (50 %), Keskitaso (75 %), Korkea (85 %), Paras (95 %)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
    <translation>Valitse salasana käyttäjille PDF-dokumentin lukua varten.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
    <translation>Salli PDF-dokumentin tulostaminen. Jos kohta ei ole valittuna tulostaminen on estetty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
    <translation>Salli PDF-dokumentin muokkaus. Jos ei ole valittuna, muokkaus on estetty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow copying of text or graphics from the PDF. 
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
    <translation>Salli tekstin ja graafikan kopiointi PDF-dokumentista.
Jos kohta ei ole valittuna, kopiointi on estetty.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow adding annotations and fields to the PDF. 
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
    <translation>Salli PDF-huomautusten ja -kenttien lisääminen.
Jos kohta ei ole valittuna huomautuksia ja kenttiä ei voi lisätä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
    <translation>Syötä pilkuin eroteltu lista sivuista.
Pelkän sivunumeron lisäksi voit käyttää
* kuvaamaan kaikkia sivuja tai 1-5 sivuväliä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rendering Settings</source>
    <translation>Sovitusasetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Simple Dot</source>
    <translation>Yksinkertainen piste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Round</source>
    <translation>Ympyrä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Ellipsi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create PDF File</source>
    <translation>Luo PDF-tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utput to File:</source>
    <translation>&amp;Tulosta tiedostoon:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;All Pages</source>
    <translation>&amp;Kaikki sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hoose Pages</source>
    <translation>&amp;Valitse sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compatibilit&amp;y:</source>
    <translation>&amp;Yhteensopivuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Binding:</source>
    <translation>&amp;Sidonta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Generate &amp;Thumbnails</source>
    <translation>Luo &amp;esikatselukuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
    <translation>Tallenna &amp;linkitetyt tekstikehykset DPF-artikkeleina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Include Bookmarks</source>
    <translation>Sisällyttä &amp;kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Resolution:</source>
    <translation>&amp;Tarkkuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
    <translation>&amp;Pakkaa teksti ja vektorigrafiikka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Method:</source>
    <translation>&amp;Menetelmä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quality:</source>
    <translation>&amp;Laatu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Downsample Images to:</source>
    <translation>&amp;Heikennä kuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Embed all Fonts</source>
    <translation>&amp;Upota kaikki kirjasimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
    <translation>Käytä &amp;esitysefektejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Pre&amp;views</source>
    <translation>Näytä &amp;esikatselu sivuista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Duration:</source>
    <translation>&amp;Näytön kesto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effec&amp;t Duration:</source>
    <translation>&amp;Efektin kesto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effect T&amp;ype:</source>
    <translation>Efektin &amp;tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Moving Lines:</source>
    <translation>&amp;Suunta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;rom the:</source>
    <translation>&amp;Alkaen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;irection:</source>
    <translation>&amp;Suunta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
    <translation>Kä&amp;ytä efektiä kaikkiin sivuihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Encryption</source>
    <translation>&amp;Käytä salausta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User:</source>
    <translation>K&amp;äyttäjä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Owner:</source>
    <translation>&amp;Omistaja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Printing the Document</source>
    <translation>Salli asiakirjan &amp;tulostus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow &amp;Changing the Document</source>
    <translation>Salli &amp;asiakirjan muokkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
    <translation>Salli tekstin ja kuvien &amp;kopiointi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
    <translation>Salli &amp;kenttien lisääminen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;ecurity</source>
    <translation>&amp;Turvallisuus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Intended For:</source>
    <translation>&amp;Tuloste on tarkoitettu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
    <translation>Käytä &amp;omia sovitusasetuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fre&amp;quency:</source>
    <translation>&amp;Taajuus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Angle:</source>
    <translation>K&amp;ulma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;pot Function:</source>
    <translation>&amp;Spot-funktio:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use ICC Profile</source>
    <translation>Käytä ICC-profiilia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olor</source>
    <translation>&amp;Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Info String:</source>
    <translation>&amp;Infoteksti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Output &amp;Profile:</source>
    <translation>&amp;Vientiprofiili:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF/X-&amp;3</source>
    <translation>PDF/X-&amp;3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
    <translation>PDF-tiedostot (*.pdf);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
    <translation>Tämä asetus ei ole käytössä oletuksena. Sitä tulis käyttää ainoastaan kun käyttämäsi paino
vaatii sitä ja on antanut ohjeet ja tarkat arvot asetuksille. Muussa tapauksessa tallentamasi
PDF-tiedosto ei välttämättä tulostu oikein eikä ole siirrettävissä muille alustoille.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
    <translation>Peilaa sivu(t) &amp;vaakatasossa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PPreview</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Tulostuksen esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
    <translation>Mahdollistaa miellyttävämmän ulkonäön tekstille, mutta esikatselu saattaa hidastua hieman.
Vaikuttaa ainoastaan Type 1 kirjasimiin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Provides a more pleasant view of True Type Fonts, Open Type Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
    <translation>Mahdollistaa miellyttävämmän ulkonäön True Type ja Open Type kirjasimille, EPS-, 
PDF- ja vektorigrafiikalle, mutta esikatselu saattaa hidastua hieman</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
    <translation>Mahdollistaa asiakirjan läpinäkyvyyden näyttämisen. Vaatii Ghostscript 7.07:n tai uudemman version</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
    <translation>Esikatselu jäljittelee CMYK musteita RGB-värien sijaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
    <translation>Näytä/Älä näytä C (syaani) muste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
    <translation>Näytä/Älä näytä M (magenta) muste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
    <translation>Näytä/Älä näytä Y (keltainen) muste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
    <translation>Näytä/Älä näytä K (musta) muste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Text</source>
    <translation>&amp;Antialisoi teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
    <translation>Antialisoi &amp;grafiikka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Trans&amp;parency</source>
    <translation>Näytä &amp;läpinäkyvyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display CMYK</source>
    <translation>Näytä &amp;CMYK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;C</source>
    <translation>&amp;C</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;M</source>
    <translation>&amp;M</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Y</source>
    <translation>&amp;Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;K</source>
    <translation>&amp;K</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Under Color Removal</source>
    <translation>&amp;Alivärin poisto (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Tapa vaihtaa syaanin, magentan ja keltaisen värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Page</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File: </source>
    <translation>Tiedosto: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame</source>
    <translation>Tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture</source>
    <translation>Kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy Here</source>
    <translation>Kopioi tähän</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Merkit: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text on a Path</source>
    <translation>Teksti polulla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move Here</source>
    <translation>Siirrä tähän</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Kappaleet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Sanat: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Text...</source>
    <translation>Muokkaa tekstiä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Linked Text</source>
    <translation>Linkitetty teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print: </source>
    <translation>Tulosta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enabled</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The Program</source>
    <translation>Ohjelma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>is missing!</source>
    <translation>puuttuu!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of</source>
    <translation>Kopio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Näytä &amp;reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Näytä &amp;kehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Näytä &amp;kuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Näytä ruu&amp;dukko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Näytä &amp;apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Näytä p&amp;eruslinja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Kiinnittä r&amp;uudukkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Kiinnitä a&amp;puviivoihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Original PPI: </source>
    <translation>Alkuperäinen PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Actual PPI: </source>
    <translation>Todellinen PPI:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In&amp;fo</source>
    <translation>Tie&amp;dot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Picture...</source>
    <translation>&amp;Hae kuva...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>I&amp;mage Visible</source>
    <translation>Kuva &amp;näkyvissä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Picture</source>
    <translation>&amp;Päivitä kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Picture</source>
    <translation>&amp;Muokkaa kuvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
    <translation>&amp;Sovita kehys kuvaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>&amp;Hae teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append Text...</source>
    <translation>&amp;Jatka tekstiä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Text...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa tekstiä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Sample Text</source>
    <translation>&amp;Lisää esimerkkiteksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
    <translation>&amp;On PDF-kirjanmerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
    <translation>On PDF-&amp;merkintä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Annotation P&amp;roperties</source>
    <translation>Merkinnän &amp;ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Field P&amp;roperties</source>
    <translation>&amp;Kentän ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;PDF Options</source>
    <translation>&amp;PDF-asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>&amp;Lukitse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>&amp;Vapauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock Object &amp;Size</source>
    <translation>Lukitse &amp;kohteen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock Object &amp;Size</source>
    <translation>Vapauta &amp;kohteen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to S&amp;crapbook</source>
    <translation>&amp;Vie leikekirjaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to La&amp;yer</source>
    <translation>Vie &amp;tasoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Ryhmitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;group</source>
    <translation>&amp;Pura ryhmitys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Le&amp;vel</source>
    <translation>&amp;Kerros</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Vie &amp;alimmaiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Tuo &amp;päällimmäiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Vie a&amp;laspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Tuo ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Picture Frame</source>
    <translation>&amp;Kuvakehys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pol&amp;ygon</source>
    <translation>&amp;Monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outlines</source>
    <translation>&amp;Ääriviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Frame</source>
    <translation>&amp;Tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bezier Curve</source>
    <translation>&amp;Bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Conve&amp;rt to</source>
    <translation>Tee &amp;kohteesta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear Contents</source>
    <translation>&amp;Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show P&amp;roperties...</source>
    <translation>&amp;Ominaisuudet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide P&amp;roperties...</source>
    <translation>&amp;Piilota ominaisuudet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Haluatko poistaa kaiken tekstin?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageItem</name>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Kulmikas viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Teksti polulla</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelector</name>
  <message>
    <source>Page </source>
    <translation>Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source> of %1</source>
    <translation> / %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicSearch</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Result</source>
    <translation>Tulos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select</source>
    <translation>Valitse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search Results for: </source>
    <translation>Etsi tuloksia: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Esikatselu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PicStatus</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Goto</source>
    <translation>Mene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Path</source>
    <translation>Polku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print</source>
    <translation>Tulosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missing</source>
    <translation>Puuttuu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search</source>
    <translation>Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Status</source>
    <translation>Tila</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures</source>
    <translation>Kuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PolygonProps</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Properties</source>
    <translation>Monikulmion ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>K&amp;ulmat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>Ki&amp;erto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Kerroin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Monikulmion kulmien lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Monikulmion kierron aste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Esimerkki monikulmiosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation>Käytä &amp;kerrointa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation>Käytä kuperaa/koveraa kerrointa muuttaaksesi monikulmion muotoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation>Negatiivinen arvo tekee monikulmiosta koveran (tähden muotoisen),
positiivinen kuperan</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Preferences</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GUI</source>
    <translation>Käyttöliittymä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>min</source>
    <translation>min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mikään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Valikot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paths</source>
    <translation>Hakemistot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other</source>
    <translation>Muut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Pieni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Units</source>
    <translation>Yksiköt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other Options</source>
    <translation>Muut asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pienet isot kirjaimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom</source>
    <translation>Oma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Landscape</source>
    <translation>Vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guides</source>
    <translation>Apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Colors</source>
    <translation>Ruudukon värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Keskikoko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grid Layout</source>
    <translation>Ruudukon asettelu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Typography</source>
    <translation>Typografia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portrait</source>
    <translation>Pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Placing</source>
    <translation>Sijoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Sivun reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview</source>
    <translation>Esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
    <translation>Wowen silk pyjamas exchanged for blue quarz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To adjust the display drag the ruler below with the Slider.</source>
    <translation>Asettaaksesi näytön kohdista palkki viivoittimen kanssa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picas (p)</source>
    <translation>Picat (p)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Alaindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Yläindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Points (pt)</source>
    <translation>Pisteet (pt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display</source>
    <translation>Näyttö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inches (in)</source>
    <translation>Tuumat (in)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Autosave</source>
    <translation>Automaattinen tallennus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preferences</source>
    <translation>Asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Yleiset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Millimetres (mm)</source>
    <translation>Millimetrit (mm)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>External Tools</source>
    <translation>Ulkoiset työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Postscript Interpreter</source>
    <translation>Postscript-tulkitsija</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image Processing Tool</source>
    <translation>Kuvanmuokkaustyökalu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Misc.</source>
    <translation>Sekalaista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing</source>
    <translation>Tulostus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
    <translation>Valitse ulkonäkö. Scribus sallii kaikkien 
mahdollisten KDE- ja QT-teemojen käytön</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default font size for the menus and windows</source>
    <translation>Valikoissa ja ikkunoissa käytettävän kirjasimen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default unit of measurement for document editing</source>
    <translation>Asiakirjan muokkauksessa käytettävä mittayksikkö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
    <translation>Askellettavien rivien lukumäärä hiiren rullaa käytettäessä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles</source>
    <translation>Etäisyys, jonka sisällä Scribus mahdollistaa kohteeseen tarttumisen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
    <translation>Viimeisten asiakirjojen lukumäärä Tiedosto-valikossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default documents directory</source>
    <translation>Oletushakemisto asiakirjoille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default ICC profiles directory</source>
    <translation>Oletushakemisto ICC-profiileille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default Scripter scripts directory</source>
    <translation>Oletushakemisto skripteille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
    <translation>Oletuskoko sivulle, joko standardi tai itse määritelty koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default orientation of document pages</source>
    <translation>Asiakirjan sivujen suunta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Asiakirjan sivun leveys, muokattavissa jos valitset sivun kooksi &quot;Oma&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
    <translation>Asiakirjan sivun korkeus, muokattavissa jos valitset sivun kooksi &quot;Oma&quot;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Sivu- tai aukeamakeskeistä ulkonäköä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of a document</source>
    <translation>Tee vasemmasta sivusta asiakirjan ensimmäinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja yläreunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja alareunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Paperin reunan ja vasemman reunuksen välinen etäisyys.
Jos vastakkaiset sivut on valittuna, leveys määrittää oikean kokoisen reunuksen ottaen sidonnan huomioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
    <translation>Jos valittuna, niin Scribus tallentaa kopion asiakirjastasi bak-päätteellä
aina valitun ajan kuluttua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time period between saving automatically</source>
    <translation>Automaattisen tallennuksen aikaväli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the minor grid lines</source>
    <translation>Apuruudukon viivojen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the major grid lines</source>
    <translation>Pääruudukon viivojen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance within which an object will snap to your placed guides</source>
    <translation>Etäisyys, jolta kohde kiinnittyy apuviivoihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the minor grid lines</source>
    <translation>Apuruudukon viivojen väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the major grid lines</source>
    <translation>Pääruudukon viivojen väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of the guide lines you insert</source>
    <translation>Apuviivojen väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid behind your page objects</source>
    <translation>Sijoita ruudukko kohteiden taakse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Place the grid in front of your page objects</source>
    <translation>Sijoita ruudukko kohteiden päälle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
    <translation>Siirtymä kirjasimen keskikohdan yläpuolelle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
    <translation>Yläindeksin kirjasimen koko verrattuna normaaliin kirjasimeen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
    <translation>Siirtymä kirjasimen keskikohdan alapuolelle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
    <translation>Alaindeksin kirjasimen koko verrattuna normaaliin kirjasimeen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
    <translation>Pienten isojen kirjainten koko verrattuna normaaliin kirjasimeen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
    <translation>Rivivälin kasvu prosentteina kirjasimen koosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Frame Properties</source>
    <translation>Tekstikehyksen asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture Frame Properties</source>
    <translation>Kuvakehyksen asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shape Drawing Properties</source>
    <translation>Kuvioiden asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magnification Level Defaults</source>
    <translation>Suurennostason Oletusarvot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line Drawing Properties</source>
    <translation>Viivan ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon Drawing Properties</source>
    <translation>Monikulmion ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font for new text frames</source>
    <translation>Kirjasin uuteen tekstikehykseen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size of font for new text frames</source>
    <translation>Kirjasimen koko uuteen tekstikehykseen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of font</source>
    <translation>Kirjasimen väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of columns in a text frame</source>
    <translation>Tekstikehyksen palstojen lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gap between text frame columns</source>
    <translation>Kehyksen palstojen väli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample of your font</source>
    <translation>Esimerkki valitusta kirjasimesta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
    <translation>Kuvakehykset sallivat kuvan skaalauksen mihin tahansa kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Horizontal scaling of images</source>
    <translation>Kuvien vaakasuora skaalaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Vertical scaling of images</source>
    <translation>Kuvien pystysuora skaalaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep horizontal and vertical scaling the same</source>
    <translation>Säilytä sivujen suhde samana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
    <translation>Kuvat kuvakehyksissä skaalataan kehyksen kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
    <translation>Automaattisesti skaalatut kuvat säilyttävät sivujen väliset suhteensa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of picture frames</source>
    <translation>Kuvakehyksen täyttöväri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of fill</source>
    <translation>Täyttövärin sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line color of shapes</source>
    <translation>Kuvion viivan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of lines</source>
    <translation>Kuvion viivan värin sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill color of shapes</source>
    <translation>Kuvion täyttöväri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line style of shapes</source>
    <translation>Kuvion viivatyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line width of shapes</source>
    <translation>Kuvion viivan paksuus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimum magnification allowed</source>
    <translation>Pienin sallittu pienennös</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum magnification allowed</source>
    <translation>Suurin sallittu suurennus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Change in magnification for each zoom operation</source>
    <translation>Suurennoksen muutos jokaisella suurennoskerralla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of lines</source>
    <translation>Viivan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color</source>
    <translation>Värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style of lines</source>
    <translation>Viivan tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Width of lines</source>
    <translation>Viivan paksuus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Number of corners for polygons</source>
    <translation>Monikulmion kulmien lukumäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Degrees of rotation for polygons</source>
    <translation>Monikulmion kierron aste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample Polygon</source>
    <translation>Esimerkki monikulmiosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
    <translation>Valitse esikatselukuvan koko leikekirjassa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>When using facing pages, show the two pages side by side</source>
    <translation>Kun käytössä on vastakkaiset sivut, näytetäänkö sivut vierekkäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for paper</source>
    <translation>Paperin väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color for the margin lines</source>
    <translation>Sivun reunusten väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
    <translation>Merkkaa marginaalien ulkopuolinen alue marginaalin värillä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
    <translation>Käytä läpinäkyvyysominaisuutta PDF 1.4:nä tallennettaessa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default zoom level</source>
    <translation>Aseta näytettävä sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
    <translation>Ghostscript tulkin sijainti tiedostojärjestelmässä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Antialisoi EPS- ja PDF-teksti näytöllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering</source>
    <translation>Antialisoi EPS- ja PDF-grafiikka näytöllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
    <translation>Älä vie tai tulosta kohteita, jotka ovat asiakirjan marginaalin ulkopuolella</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Paperin reunan ja oikean reunuksen välinen etäisyys.
Jos vastakkaiset sivut on valittuna, leveys määrittää oikean kokoisen reunuksen ottaen sidonnan huomioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the scrapbook contents everytime after a change</source>
    <translation>Tallenna leikekirjan sisältö aina sen muuttuessa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Filesystem location for graphics editor</source>
    <translation>Grafiikkatyökalun sijainti tiedostojärjestelmässä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline Grid</source>
    <translation>Peruslinja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns on the basegrid</source>
    <translation>Ottaa peruslinjan käyttöön</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turns off the basegrid</source>
    <translation>Ottaa peruslinjan pois käytöstä</translation>
  </message>
  <message>
    <source> px</source>
    <translation>px</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Theme:</source>
    <translation>&amp;Teema:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font Size:</source>
    <translation>&amp;Kirjasimen koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse Settings</source>
    <translation>Hiiren asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Wheel Jump:</source>
    <translation>&amp;Rullan askellus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Grab Radius:</source>
    <translation>&amp;Tarttumissäde:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Documents:</source>
    <translation>&amp;Viimeaikaiset asiakirjat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Documents:</source>
    <translation>&amp;Asiakirjat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Change...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;ICC Profiles:</source>
    <translation>&amp;ICC-profiilit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;hange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scripts:</source>
    <translation>&amp;Skriptit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ch&amp;ange...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Orie&amp;ntation:</source>
    <translation>&amp;Suunta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Width:</source>
    <translation>&amp;Leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Height:</source>
    <translation>&amp;Korkeus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Vastakkaiset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Vasen &amp;sivu ensin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Alhaalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Ylhäällä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>&amp;Oikea:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Enabled</source>
    <translation>&amp;Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Interval:</source>
    <translation>&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
    <translation>&amp;Apuruudukon välistys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
    <translation>&amp;Pääruudukon välistys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
    <translation>Tarttumisetäisyys &amp;apuviivoihin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Min&amp;or Grid Color:</source>
    <translation>A&amp;puruudukon väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
    <translation>P&amp;ääruudukon väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;User Guides Color:</source>
    <translation>Ap&amp;uviivojen väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Base&amp;line Grid Color:</source>
    <translation>Pe&amp;ruslinjan väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the &amp;Background</source>
    <translation>&amp;Taustalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In the Fore&amp;ground</source>
    <translation>&amp;Etualalla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;n</source>
    <translation>&amp;Käytössä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;ff</source>
    <translation>&amp;Poissa käytöstä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Displacement:</source>
    <translation>&amp;Siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scaling:</source>
    <translation>&amp;Skaalaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;isplacement:</source>
    <translation>S&amp;iirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;caling:</source>
    <translation>S&amp;kaalaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sc&amp;aling:</source>
    <translation>Skaa&amp;laus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Grid:</source>
    <translation>&amp;Peruslinja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Baseline &amp;Offset:</source>
    <translation>Peruslinjan &amp;siirtymä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
    <translation>&amp;Automaattinen riviväli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Font:</source>
    <translation>Oletus&amp;kirjasin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default &amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Text Color:</source>
    <translation>Tekstin &amp;väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colu&amp;mns:</source>
    <translation>&amp;Palstoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Gap:</source>
    <translation>&amp;Väli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Color:</source>
    <translation>V&amp;iivan väri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shading:</source>
    <translation>&amp;Sävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fill Color:</source>
    <translation>&amp;Täyttöväri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;hading:</source>
    <translation>S&amp;ävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Type of Line:</source>
    <translation>&amp;Viivan tyyli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line &amp;Width:</source>
    <translation>Viivan &amp;leveys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimum:</source>
    <translation>&amp;Pienin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximum:</source>
    <translation>&amp;Suurin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Stepping:</source>
    <translation>&amp;Askellus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Free Scaling</source>
    <translation>&amp;Ei skaalausta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
    <translation>&amp;Vaakasuora skaalaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Vertical Scaling:</source>
    <translation>&amp;Pystysuora skaalaus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
    <translation>&amp;Skaalaa kuva kehyksen kokoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
    <translation>S&amp;äilytä sivujen suhteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>F&amp;ill Color:</source>
    <translation>&amp;Täyttöväri:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corn&amp;ers:</source>
    <translation>&amp;Kulmat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rotation:</source>
    <translation>Ki&amp;erto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Factor:</source>
    <translation>&amp;Kerroin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sa&amp;ve Contents on Changes</source>
    <translation>&amp;Tallenna muutosten jälkeen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Iso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
    <translation>&amp;Näytä sivut vierekkäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Colors</source>
    <translation>Sivun värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background:</source>
    <translation>&amp;Tausta:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Margins:</source>
    <translation>&amp;Reunukset:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
    <translation>N&amp;äytä tulostumaton alue reunuksen värillä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
    <translation>&amp;Käytä PDF 1.4:n läpinäkyvyysominaisuuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Adjust Display Size</source>
    <translation>&amp;Säädä näytön koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Name of Executable:</source>
    <translation>&amp;Ajettavan tiedoston nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Text</source>
    <translation>Antialisoi &amp;teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Antialias &amp;Graphics</source>
    <translation>Antialisoi &amp;grafiikka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of &amp;Executable:</source>
    <translation>&amp;Ajettavan tiedoston nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clip to Page &amp;Margins</source>
    <translation>&amp;Leikkaa sivu reunuksiin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Sisäpuoli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>O&amp;utside:</source>
    <translation>&amp;Ulkopuoli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Under Color Removal</source>
    <translation>&amp;Käytä alivärinpoistoa (UCR)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T&amp;emplates:</source>
    <translation>&amp;Mallit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cha&amp;nge...</source>
    <translation>&amp;Muuta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional Directory for Document Templates</source>
    <translation>Hakemisto, josta asiakirjamalleja etsitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply &amp;Factor</source>
    <translation>Käytä &amp;kerrointa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
    <translation>Käytä kuperaa/koveraa kerroint muuttaaksesi monikulmion muodon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped),
 a positive value will make it convex</source>
    <translation>Negatiivinen arvo tekee monikulmiosta koveran (tähden muotoisen)
positiivinen kuperan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
    <translation>Tapa vaihtaa C, Y ja M värien tekemä harmaa mustalla tehdyksi.
UCR vaikuttaa kuvien kohdissa, jotka ovat neutraaleja tai lähellä harmaata
olevia tummia värejä. UCR:n käyttäminen saattaa parantaa joidenkin kuvien
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QColorDialog</name>
  <message>
    <source>Hu&amp;e:</source>
    <translation>&amp;H:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Sat:</source>
    <translation>&amp;S:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Val:</source>
    <translation>&amp;V:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Red:</source>
    <translation>&amp;Punainen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Green:</source>
    <translation>V&amp;ihreä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bl&amp;ue:</source>
    <translation>Si&amp;ninen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A&amp;lpha channel:</source>
    <translation>&amp;Alpha kanava:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Basic colors</source>
    <translation>Pe&amp;rusvärit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Custom colors</source>
    <translation>&amp;Omat värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;Määritä omat värit &gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
    <translation>&amp;Lisää omiin väreihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select color</source>
    <translation>Valitse väri</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFileDialog</name>
  <message>
    <source>Copy or Move a File</source>
    <translation>Kopioi tai siirrä tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read: %1</source>
    <translation>Lue: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write: %1</source>
    <translation>Kirjoita: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;name:</source>
    <translation>Tiedoston &amp;nimi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File &amp;type:</source>
    <translation>Tiedoston &amp;tyyppi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>One directory up</source>
    <translation>Yksi hakemisto ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Päivämäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attributes</source>
    <translation>Määreet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Look &amp;in:</source>
    <translation>Nykyinen &amp;hakemisto:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back</source>
    <translation>Takaisin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create New Folder</source>
    <translation>Luo uusi hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List View</source>
    <translation>Listanäkymä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detail View</source>
    <translation>Yksityiskohtainen näkymä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Info</source>
    <translation>Katso tiedoston tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preview File Contents</source>
    <translation>Katso tiedoston sisältö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-write</source>
    <translation>Luku-kirjoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read-only</source>
    <translation>Ainoastaan luku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Write-only</source>
    <translation>Ainoastaan kirjoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Inaccessible</source>
    <translation>Tavoittamaton</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to File</source>
    <translation>Symbolinen linkki tiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Directory</source>
    <translation>Symbolinen linkki hakemistoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Symlink to Special</source>
    <translation>Symbolinen linkki to Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dir</source>
    <translation>Hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special</source>
    <translation>Special</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save As</source>
    <translation>Talenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Rename</source>
    <translation>Nimeä &amp;uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>R&amp;eload</source>
    <translation>P&amp;äivitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Name</source>
    <translation>Järjestä &amp;nimen mukaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Size</source>
    <translation>Järjestä &amp;koon mukaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort by &amp;Date</source>
    <translation>Järjestä &amp;päivämäärän mukaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unsorted</source>
    <translation>&amp;Järjestämätön</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sort</source>
    <translation>Järjestä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;hidden files</source>
    <translation>Nä&amp;ytä piilotetut tiedostot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the file</source>
    <translation>tiedoston</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the directory</source>
    <translation>hakemiston</translation>
  </message>
  <message>
    <source>the symlink</source>
    <translation>symbolisen linkin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete %1</source>
    <translation>Poista %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
    <translation>&lt;qt&gt;Haluatko varmasti poistaa %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Yes</source>
    <translation>Ky&amp;llä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;No</source>
    <translation>&amp;Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder 1</source>
    <translation>Uusi hakemisto 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder</source>
    <translation>Uusi hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Folder %1</source>
    <translation>Uusi hakemisto %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Find Directory</source>
    <translation>Etsi hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directories</source>
    <translation>Hakemistot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Virhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1
File not found.
Check path and filename.</source>
    <translation>%1
Tiedostoa ei löydy.
Tarkasta polku ja tiedostonimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*.*)</source>
    <translation>Kaikki tiedostot (*.*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Directory:</source>
    <translation>Hakemisto:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QFontDialog</name>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font st&amp;yle</source>
    <translation>Kirjasimen &amp;tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>K&amp;oko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Effects</source>
    <translation>Efektit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stri&amp;keout</source>
    <translation>&amp;Yliviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Underline</source>
    <translation>&amp;Alleviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sample</source>
    <translation>Esimerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scr&amp;ipt</source>
    <translation>Sk&amp;ripti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Font</source>
    <translation>Valitse kirjasin</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Valitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>K&amp;umoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>&amp;Tee uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Line up</source>
    <translation>Järjestä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Customize...</source>
    <translation>Muokkaa...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
    <translation>Haluatko korvata tiedoston %1?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online Reference</source>
    <translation>Materiaali verkossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-kuvat (*.svg *.svgz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
    <translation>SVG-kuvat (*.svg);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing...</source>
    <translation>Alustetaan...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Python Scripts (*.py);; All Files (*)</source>
    <translation>Python skriptit (*.py);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tausta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cript</source>
    <translation>Sk&amp;riptit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Iiik! Kutsut kohdetta, jota ei ole olemassa!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Iiik! Yrität poistaa kohdetta, jota ei ole olemassa!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! An object you&apos;re trying to textflow doesn&apos;t exist!</source>
    <translation>Iiik! Kohdetta, jonka ympäri yrität viedä tekstiä ei ole olemassa!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File exists. Overwrite?</source>
    <translation>Tiedosto on jo olemassa. Ylikirjoitetaanko?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>exists already. Overwrite?</source>
    <translation>on jo olemassa. Ylikirjoitetaanko?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes all</source>
    <translation>Kyllä kaikkiin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writing the output file(s).</source>
    <translation>Virhe kirjoitettaessa kohdetiedostoa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as Image</source>
    <translation>Tallenna kuvana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error writting the output file(s).</source>
    <translation>Virhe kirjoitettaessa tiedostoa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Export successful.</source>
    <translation>Vienti onnistui.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</source>
    <translation>Kaikki tuetut tiedostotyypit (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Newsletters</source>
    <translation>Uutislehdet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brochures</source>
    <translation>Esitteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalogs</source>
    <translation>Tuoteluettelot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flyers</source>
    <translation>Lehtiset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Signs</source>
    <translation>Merkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cards</source>
    <translation>Kortit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letterheads</source>
    <translation>Kirjeen reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Envelopes</source>
    <translation>Kirjekuoret</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Business Cards</source>
    <translation>Käyntikortit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calendars</source>
    <translation>Kalenterit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advertisements</source>
    <translation>Mainokset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Labels</source>
    <translation>Tarrat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menus</source>
    <translation>Ruokalistat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Programs</source>
    <translation>Ohjelmat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Forms</source>
    <translation>PDF-lomakkeet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Magazines</source>
    <translation>Lehdet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Posters</source>
    <translation>Julisteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Announcements</source>
    <translation>Ilmoitukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Documents</source>
    <translation>Tekstiasiakirjat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Folds</source>
    <translation>Taitokset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Own Templates</source>
    <translation>Omat mallit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New &amp;from Template...</source>
    <translation>Uusi &amp;mallista...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Presentations</source>
    <translation>PDF-esitykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Template...</source>
    <translation>Tall&amp;enna mallina...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Lisää erikoismerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as &amp;Image...</source>
    <translation>Tallenna &amp;kuvana...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation>Kirjasinten &amp;esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Previe&amp;w</source>
    <translation>Tulostuksen &amp;esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>T&amp;ulosta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>S&amp;cripter Manual...</source>
    <translation>Ohjeet &amp;skriptamiseen...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scribus Scripts</source>
    <translation>&amp;Scribus skriptit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Execute Script...</source>
    <translation>&amp;Aja skripti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Recent Scripts</source>
    <translation>Vii&amp;meaikaiset skriptit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Console</source>
    <translation>Näytä &amp;konsoli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;SVG...</source>
    <translation>Tallenna sivu &amp;SVG:na...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;SVG...</source>
    <translation>Tuo S&amp;VG...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;EPS/PS...</source>
    <translation>Tuo E&amp;PS/PS...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! Wrong arguments! Call: </source>
    <translation>Iik! Väärät parametrit! Kutsu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to load image into an object doesn&apos;t exist or isn&apos;t selected!</source>
    <translation>Iik! Yrität ladata kuvaa kohteesen, jota ei ole tai joka ei ole valittuna!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to (un)lock an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Iik! Yrität vapauttaa tai lukita kohdetta, jota ei ole! Valittujakaan kohteita ei ole.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Oook! You&apos;re trying to query an object doesn&apos;t exist! None selected too.</source>
    <translation>Iik! Yrität kutsua kohdetta, jota ei ole. Valittujakaan kohteita ei ole.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing text</source>
    <translation>Tuodaan tekstiä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kaikki tuetut tiedostotyypit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Tulostuksen esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTML Files</source>
    <translation>HTML-tiedostot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>html</source>
    <translation>html</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files</source>
    <translation>Tekstitiedostot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma Separated Value Files</source>
    <translation>Pilkuin eroteltu tekstitiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_data</source>
    <translation>CSV_sisältö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CSV_header</source>
    <translation>CSV_otsikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Template: </source>
    <translation>Malli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>
External Links
</source>
    <translation>Linkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font %1 is broken, discarding it</source>
    <translation>Kirjasin %1 on viallinen ja sitä ei käytetä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OO.o Writer Documents</source>
    <translation>OO.o Writer asiakirjat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Filters</source>
    <translation>Tekstisuotimet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTextEdit</name>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select All</source>
    <translation>Valitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>K&amp;umoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Redo</source>
    <translation>Tee &amp;uudelleen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QTitleBar</name>
  <message>
    <source>System Menu</source>
    <translation>Järjestelmän valikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Varjosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unshade</source>
    <translation>Paljasta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normalize</source>
    <translation>Palauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Pienennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximize</source>
    <translation>Suurenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Sulje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QWorkspace</name>
  <message>
    <source>&amp;Restore</source>
    <translation>P&amp;alauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move</source>
    <translation>S&amp;iirrä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mi&amp;nimize</source>
    <translation>&amp;Pienennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ma&amp;ximize</source>
    <translation>S&amp;uurenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stay on &amp;Top</source>
    <translation>Pää&amp;llimmäisenä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Minimize</source>
    <translation>Pienennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore Down</source>
    <translation>Palauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sh&amp;ade</source>
    <translation>Va&amp;rjosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 - [%2]</source>
    <translation>%1 - [%2]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Unshade</source>
    <translation>Paljas&amp;ta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Query</name>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ReformDoc</name>
  <message>
    <source>Document Setup</source>
    <translation>Asiakirjan asettelu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Margin Guides</source>
    <translation>Reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable single or spread based layout</source>
    <translation>Sivu- tai aukeamakeskeinen ulkonäkö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make the first page the left page of the document</source>
    <translation>Tee asiakirjan vasemmasta sivusta ensimmäinen sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja yläreunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
    <translation>Paperin reunan ja alareunuksen välinen etäisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Paperin reunan ja vasemman reunuksen välinen etäisyys.
Jos vastakkaiset sivut on valittuna, leveys määrittää oikean kokoisen reunuksen ottaen sidonnan huomioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
    <translation>Paperin reunan ja oikean reunuksen välinen etäisyys.
Jos vastakkaiset sivut on valittuna, leveys määrittää oikean kokoisen reunuksen ottaen sidonnan huomioon</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Top:</source>
    <translation>&amp;Ylhäällä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left:</source>
    <translation>&amp;Vasen:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bottom:</source>
    <translation>&amp;Alhaalla:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right:</source>
    <translation>O&amp;ikea:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Facing Pages</source>
    <translation>&amp;Vastakkaiset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left &amp;Page First</source>
    <translation>Vasen &amp;sivu ensin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Inside:</source>
    <translation>&amp;Sisäpuoli:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outside:</source>
    <translation>&amp;Ulkopuoli:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBAlign</name>
  <message>
    <source>Style of current paragraph</source>
    <translation>Valitun kappaleen tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style Settings</source>
    <translation>Tyylin asetukset</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorF</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text fill</source>
    <translation>Tekstin täytön väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text fill</source>
    <translation>Tekstin täytön värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color Settings</source>
    <translation>Täyttövärin asetukset</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBColorS</name>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color of text stroke</source>
    <translation>Tekstin reunan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturation of color of text stroke</source>
    <translation>Tekstin reunan värin kylläisyys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color Settings</source>
    <translation>Ääriviivan värin asetukset</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBFont</name>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font of selected text</source>
    <translation>Valitun tekstin kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Kirjasimen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scaling width of characters</source>
    <translation>Merkkien leveyssuuntainen skaalaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Settings</source>
    <translation>Kirjasinasetukset</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SToolBStyle</name>
  <message>
    <source>Kerning:</source>
    <translation>Kirjasinvälistys:</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manual Kerning</source>
    <translation>Manuaalinen kirjasinvälistys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Character Settings</source>
    <translation>Kirjasintyylin asetukset</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScriXmlDoc</name>
  <message>
    <source>Copy #%1 of </source>
    <translation>Kopio #%1/</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Background</source>
    <translation>Tausta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusApp</name>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50%</source>
    <translation>50%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>75%</source>
    <translation>75%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cut</source>
    <translation>Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>200%</source>
    <translation>200%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock</source>
    <translation>Lukitse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit</source>
    <translation>Lopeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exiting now</source>
    <translation>Poistutaan nyt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Kumoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Right</source>
    <translation>Tasaa oikealle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strikethru</source>
    <translation>Yliviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Center</source>
    <translation>Keskitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Styles...</source>
    <translation>Tyylit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/Align...</source>
    <translation>Jaa/Tasaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Color</source>
    <translation>Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>tsekki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dutch</source>
    <translation>hollanti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>kreikka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group</source>
    <translation>Ryhmitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower</source>
    <translation>Vie alaspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paste</source>
    <translation>Liitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Raise</source>
    <translation>Tuo ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ready</source>
    <translation>Valmis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to Back</source>
    <translation>Vie alimmaiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The following Programs are missing:</source>
    <translation>Seuraavat ohjelmat puuttuvat:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>italia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snap to Grid</source>
    <translation>Kiinnittä ruudukkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initializing Plugins</source>
    <translation>Alustetaan pluginejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un-group</source>
    <translation>Pura ryhmitys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Smart Hyphen</source>
    <translation>Älykäs tavutus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
    <translation>EPS-tiedostot (*.eps);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete...</source>
    <translation>Poista...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pienet isot kirjaimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Multiple Duplicate</source>
    <translation>Useita kopioita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Page Palette</source>
    <translation>Näytä sivun hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors...</source>
    <translation>Värit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thumbnails</source>
    <translation>Esikatselukuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Searching for Fonts</source>
    <translation>Etsitään kirjasimia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Info...</source>
    <translation>Asiakirjan tiedot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move...</source>
    <translation>Siirrä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Frames</source>
    <translation>Piilota kehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Danish</source>
    <translation>tanska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Non Breaking Space</source>
    <translation>Sitova välilyönti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Images</source>
    <translation>Piilota kuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation>unkari</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>ranska</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>saksa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock/Unlock</source>
    <translation>Lukitse/vapauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invert</source>
    <translation>Käännä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
    <translation>Järjestelmästäsi ei löydy postscript-kirjasimia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Layers</source>
    <translation>Näytä tasot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>puola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading:</source>
    <translation>Ladataan:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>slovakki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document</source>
    <translation>Asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X-Pos:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y-Pos:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock</source>
    <translation>Vapauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fonts...</source>
    <translation>Kirjasimet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open...</source>
    <translation>Avaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Grid</source>
    <translation>Näytä ruudukko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Rakenne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties</source>
    <translation>Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duplicate</source>
    <translation>Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Margins</source>
    <translation>Piilota reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as...</source>
    <translation>Tallenna nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Picture...</source>
    <translation>Hae kuva...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attach Text to Path</source>
    <translation>Kiinnitä teksti polkuun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Page Number</source>
    <translation>Lisää sivunumero</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to Front</source>
    <translation>Tuo päällimmäiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjusting Colors</source>
    <translation>Värien säätäminen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Guides...</source>
    <translation>Apuviivojen hallinta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>ukraina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scrapbook</source>
    <translation>Leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Scrapbook</source>
    <translation>Luetaan leikekirjaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Setup...</source>
    <translation>Asiakirjan asettelu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Javascripts...</source>
    <translation>Javaskriptit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fit in Window</source>
    <translation>Sovita ikkunaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print...</source>
    <translation>Tulosta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Qt</source>
    <translation>Tietoja Qt:stä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text/Picture...</source>
    <translation>Hae teksti/kuva...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Catalan</source>
    <translation>katalonia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply Template...</source>
    <translation>Käytä sivumallia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Alaindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Yläindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert...</source>
    <translation>Uusi...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>venäjä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing failed!</source>
    <translation>Tulostus epäonnistui!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hyphenate Text</source>
    <translation>Tavuta teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>espanja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
    <translation>Scribus kaatui: Signal #%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get Text...</source>
    <translation>Hae teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Printing...</source>
    <translation>Tulostaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Alleviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading...</source>
    <translation>Ladataan...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Tekstitiedostot (*.txt);;Kaikki tiedostot(*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a Directory</source>
    <translation>Valitse hakemisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Online-Help...</source>
    <translation>Ohje verkossa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select all</source>
    <translation>Valitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>portugali</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage Pictures</source>
    <translation>Kuvien hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>English</source>
    <translation>englanti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outlined</source>
    <translation>Ääriviivoin rajattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Crash</source>
    <translation>Scribus kaatuu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Templates...</source>
    <translation>Sivumallit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saving...</source>
    <translation>Tallentaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reading Preferences</source>
    <translation>Luetaan asetuksia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Setting up Shortcuts</source>
    <translation>Laaditaan oikopolkuja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fatal Error</source>
    <translation>Vakava virhe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Align Left</source>
    <translation>Tasaa vasemmalle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select New Font</source>
    <translation>Valitse uusi kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About Scribus</source>
    <translation>Tietoja Scribuksesta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Init Hyphenator</source>
    <translation>Alusta tavutus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t write the File: 
%1</source>
    <translation>Ei voi kirjoittaa tiedostoa
%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus Manual</source>
    <translation>Scribus ohje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Files (*)</source>
    <translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>suomi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Irish</source>
    <translation>irlanti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All Supported Formats</source>
    <translation>Kaikki tuetut tiedostotyypit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create a new Document</source>
    <translation>Luo uusi asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open a Document</source>
    <translation>Avaa asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document</source>
    <translation>Tallenna asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close the current Document</source>
    <translation>Sulje asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Print the current Document</source>
    <translation>Tulosta asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save the current Document as PDF</source>
    <translation>Tallenna asiakirja PDF:nä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;View</source>
    <translation>&amp;Näytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation>Työ&amp;kalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation>&amp;Ikkuna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Ohje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Item</source>
    <translation>Ko&amp;hde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Page</source>
    <translation>&amp;Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>&amp;Apuvälineet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Objects are locked.</source>
    <translation>Jotkin kohteet ovat lukkittuina.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lock all</source>
    <translation>Lukitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlock all</source>
    <translation>Vapauta kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show Baseline Grid</source>
    <translation>Näytä peruslinja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hide Baseline Grid</source>
    <translation>Piilota peruslinja</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Liettua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>ruotsi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovenian</source>
    <translation>Slovenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>As&amp;etukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color Management...</source>
    <translation>&amp;Värien hallinta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Avaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open &amp;Recent</source>
    <translation>Avaa &amp;viimeaikainen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>Su&amp;lje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;As...</source>
    <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Re&amp;vert to Saved</source>
    <translation>&amp;Palauta tallennettu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Collect for O&amp;utput...</source>
    <translation>&amp;Kerää vientiä varten...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text/Picture...</source>
    <translation>&amp;Hae teksti/kuva...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append &amp;Text...</source>
    <translation>Jatka &amp;tekstiä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Import</source>
    <translation>T&amp;uo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Text...</source>
    <translation>Tallenna &amp;teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Page as &amp;EPS...</source>
    <translation>Tallenna sivu &amp;EPS:nä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as P&amp;DF...</source>
    <translation>Tallenna P&amp;DF:na...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Export</source>
    <translation>&amp;Vie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Setup...</source>
    <translation>A&amp;siakirjan asettelu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Print...</source>
    <translation>T&amp;ulosta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation>&amp;Lopeta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Kumoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>V&amp;alitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Et&amp;si/Korvaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;olors...</source>
    <translation>&amp;Värit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paragraph Styles...</source>
    <translation>Ka&amp;ppaletyylit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Line Styles...</source>
    <translation>Viivatyy&amp;lit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Templates...</source>
    <translation>Sivumalli&amp;t...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Javascripts...</source>
    <translation>&amp;Javaskriptit...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Multiple Duplicate</source>
    <translation>&amp;Useita kopioita</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Group</source>
    <translation>&amp;Ryhmitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ungroup</source>
    <translation>Pur&amp;a ryhmitys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lock</source>
    <translation>&amp;Lukitse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send to &amp;Back</source>
    <translation>Vie &amp;alimmaiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bring to &amp;Front</source>
    <translation>Tuo &amp;päällimmäiseksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Lower</source>
    <translation>Vie a&amp;laspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Raise</source>
    <translation>&amp;Tuo ylöspäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Distribute/&amp;Align...</source>
    <translation>J&amp;aa/Tasaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shape</source>
    <translation>Ku&amp;vio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Attach Text to Path</source>
    <translation>K&amp;iinnitä teksti polkuun</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Detach Text from Path</source>
    <translation>Poi&amp;sta teksti polulta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Combine Polygons</source>
    <translation>Y&amp;hdistä monikulmiot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Split &amp;Polygons</source>
    <translation>&amp;Erota monikulmiot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;onvert to Outlines</source>
    <translation>&amp;Muuta ääriviivoiksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert...</source>
    <translation>&amp;Lisää...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete...</source>
    <translation>&amp;Poista...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Move...</source>
    <translation>&amp;Siirrä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Apply Template...</source>
    <translation>K&amp;äytä sivumallia...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fit in Window</source>
    <translation>&amp;Sovita ikkunaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;100%</source>
    <translation>&amp;100 %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Thumbnails</source>
    <translation>&amp;Esikatselukuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Grid</source>
    <translation>Näytä ruu&amp;dukko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sna&amp;p to Guides</source>
    <translation>Kiinnitä a&amp;puviivoihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Baseline Grid</source>
    <translation>Näytä p&amp;eruslinja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Properties</source>
    <translation>&amp;Ominaisuudet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Outline</source>
    <translation>&amp;Rakenne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Scrapbook</source>
    <translation>&amp;Leikekirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Layers</source>
    <translation>&amp;Tasot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;age Palette</source>
    <translation>&amp;Sivujen hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation>&amp;Kirjanmerkit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Manage Pictures</source>
    <translation>&amp;Kuvien hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenate Text</source>
    <translation>&amp;Tavuta teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toolti&amp;ps</source>
    <translation>&amp;Työkaluvihjeet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;DF Tools</source>
    <translation>&amp;PDF-työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tooltips</source>
    <translation>Työkaluvihjeet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts...</source>
    <translation>K&amp;irjasimet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Hyphenator...</source>
    <translation>Ta&amp;vuttaja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>&amp;Näppäinoikopolut...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;About Scribus</source>
    <translation>&amp;Tietoja Scribuksesta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation>Tietoja &amp;Qt:sta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scribus &amp;Manual...</source>
    <translation>Scribus &amp;ohje...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>St&amp;yle</source>
    <translation>T&amp;yyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Left</source>
    <translation>&amp;Vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Center</source>
    <translation>&amp;Keskitetty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Right</source>
    <translation>&amp;Oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Block</source>
    <translation>&amp;Molemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Forced</source>
    <translation>&amp;Pakotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Other...</source>
    <translation>M&amp;uu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cascade</source>
    <translation>&amp;Lomittain</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tile</source>
    <translation>&amp;Vierekkäin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Color</source>
    <translation>&amp;Väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Invert</source>
    <translation>&amp;Käännä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Get Text...</source>
    <translation>&amp;Hae teksti...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Font</source>
    <translation>&amp;Kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size</source>
    <translation>&amp;Koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Effects</source>
    <translation>&amp;Tehosteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Alignment</source>
    <translation>T&amp;asaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade</source>
    <translation>&amp;Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Tabulators...</source>
    <translation>&amp;Sarkaimet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Un&amp;lock</source>
    <translation>&amp;Vapauta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Images</source>
    <translation>Näytä &amp;kuvat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Margins</source>
    <translation>Näytä &amp;reunukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show &amp;Frames</source>
    <translation>Näytä &amp;kehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show G&amp;uides</source>
    <translation>Näytä &amp;apuviivat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ghostscript : You cannot use EPS Images</source>
    <translation>Ghostscript: Et voi käyttää EPS-kuvia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import &amp;Page(s)...</source>
    <translation>Tuo s&amp;ivu(ja)...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importing Pages...</source>
    <translation>Tuodaan sivuja...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import Page(s)</source>
    <translation>Tuo sivu(t)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation>Luo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import</source>
    <translation>Tuo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Yrität tuoda enemmän sivuja kuin kohdeasiakirjassa on jäljellä laskien aktiivisesta sivusta.&lt;/p&gt;Valitse yksi seuraavista:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Luo&lt;/b&gt; puuttuvat sivut&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Tuo&lt;/b&gt; sivut asiakirjan loppuun saakka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Peruuta&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import done</source>
    <translation>Tuonti tehty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Found nothing to import</source>
    <translation>Tuotavaa ei löytynyt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>100%</source>
    <translation>100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sn&amp;ap to Grid</source>
    <translation>Kiinnittä r&amp;uudukkoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>P&amp;references...</source>
    <translation>&amp;Asetukset...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Getting ICC Profiles</source>
    <translation>Haetaan ICC-profiileja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage &amp;Guides...</source>
    <translation>&amp;Apuviivojen hallinta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Size:</source>
    <translation>&amp;Koko:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>&amp;Sävy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Delete Object</source>
    <translation>&amp;Peruuta kohteen poisto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Move</source>
    <translation>&amp;Peruuta kohteen siirto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Undo Object Change</source>
    <translation>&amp;Peruuta kohteen muokkaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document &amp;Information...</source>
    <translation>Asiakirjan t&amp;iedot...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Shape</source>
    <translation>&amp;Muokkaa kuviota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File %1 is not in Scribus format</source>
    <translation>Tiedosto %1 ei ole Scribus-muodossa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Afrikaans</source>
    <translation>Afrikaans</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusView</name>
  <message>
    <source> %</source>
    <translation> %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Layer</source>
    <translation>Taso</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pt</source>
    <translation>pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mm</source>
    <translation>mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>in</source>
    <translation>in</translation>
  </message>
  <message>
    <source>p</source>
    <translation>p</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ScribusWin</name>
  <message>
    <source>has been changed since the last save.</source>
    <translation>on muuttunut tallennuksen jälkeen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document:</source>
    <translation>Asiakirja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Leave Anyway</source>
    <translation>P&amp;oistu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lose Anyway</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save Now</source>
    <translation>&amp;Tallenna nyt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeList</name>
  <message>
    <source>Show Page Previews</source>
    <translation>Näytä sivun esikatselu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeView</name>
  <message>
    <source>Show Template Names</source>
    <translation>Näytä sivumallien nimet</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SearchReplace</name>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Etsi/Korvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for:</source>
    <translation>Etsi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraph Style</source>
    <translation>Kappaletyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font</source>
    <translation>Kirjasin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Size</source>
    <translation>Kirjasimen koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font Effects</source>
    <translation>Kirjasimen tehosteet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Color</source>
    <translation>Täyttöväri</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Color</source>
    <translation>Viivan väri</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None</source>
    <translation>Ei mitään</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace with:</source>
    <translation>Korvaa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search finished</source>
    <translation>Etsintä päättyi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fill Shade</source>
    <translation>Täytön sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stroke Shade</source>
    <translation>Reunan sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Keskitetty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Block</source>
    <translation>Molemmat reunat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forced</source>
    <translation>Pakotettu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Whole Word</source>
    <translation>K&amp;okonainen sana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Ignore Case</source>
    <translation>&amp;Älä huomioi kokoa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search</source>
    <translation>&amp;Etsi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Replace</source>
    <translation>&amp;Korvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace &amp;All</source>
    <translation>Ko&amp;rvaa kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeitenPal</name>
  <message>
    <source>Normal</source>
    <translation>Normal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
    <translation>Tässä on kaikki sivumallisi. Luodaksesi uuden sivun
raahaa malli sivualueelle.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available Templates:</source>
    <translation>Sivumallit:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Page first</source>
    <translation>Vasen sivu ensin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.</source>
    <translation>Raahaa sivu tai sivumalli roskakoriin tuhotaksesi sen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Facing Pages</source>
    <translation>Vastakkaiset sivut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document Pages:</source>
    <translation>Asiakirjan sivut:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Arrange Pages</source>
    <translation>Sivujen hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Previews all the pages of your document.</source>
    <translation>Esikatselu kaikista asiakirjasi sivuista.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelectFields</name>
  <message>
    <source>Available Fields</source>
    <translation>Mahdolliset kentät</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Selected Fields</source>
    <translation>Valitut kentät</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Fields</source>
    <translation>Valitse kentät</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&gt;&gt;</source>
    <translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;&lt;&lt;</source>
    <translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ShadeButton</name>
  <message>
    <source>Other...</source>
    <translation>Muu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Shade</source>
    <translation>Sävy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Shade:</source>
    <translation>&amp;Sävy:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SideBar</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Ei tyyliä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Spalette</name>
  <message>
    <source>No Style</source>
    <translation>Ei tyyliä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StilFormate</name>
  <message>
    <source>No</source>
    <translation>Ei</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Yes</source>
    <translation>Kyllä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
    <translation>Asiakirjat (*.sla *.scd);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Styles</source>
    <translation>Muokkaa tyylejä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Style</source>
    <translation>Uusi tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopio-%1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Append</source>
    <translation>&amp;Jatka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D&amp;uplicate</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Tallenna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete this Style?</source>
    <translation>Haluatko poistaa tämän tyylin?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StoryEditor</name>
  <message>
    <source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
    <translation>Haluatko menettää kaikki tekemäsi muutokset?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Story Editor</source>
    <translation>Tekstieditori</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to clear all your Text?</source>
    <translation>Haluatko poistaa kaiken tekstin?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Current Paragraph:</source>
    <translation>Nykyinen kappale:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chars: </source>
    <translation>Merkit: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Totals:</source>
    <translation>Yhteensä:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Paragraphs: </source>
    <translation>Kappaleet: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Words: </source>
    <translation>Sanat: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open</source>
    <translation>Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
    <translation>Tekstitiedostot (*.txt);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save as</source>
    <translation>Tallenna nimellä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you want to save your changes?</source>
    <translation>Haluatko tallentaa muutokset?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special</source>
    <translation>&amp;Lisää erikoismerkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;New</source>
    <translation>&amp;Uusi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Reload Text from Frame</source>
    <translation>&amp;Lataa kehyksen teksti uudestaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Save to File...</source>
    <translation>&amp;Tallenna tiedostoon...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Load from File...</source>
    <translation>&amp;Lataa tiedostosta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save &amp;Document</source>
    <translation>Tallenna &amp;asiakirja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>&amp;Päivitä tekstikehys ja poistu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>&amp;Poistu päivittämättä tekstikehystä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cu&amp;t</source>
    <translation>&amp;Leikkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Copy</source>
    <translation>&amp;Kopioi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Paste</source>
    <translation>L&amp;iitä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert Special...</source>
    <translation>&amp;Lisää erikoismerkki...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Update Text Frame</source>
    <translation>&amp;Päivitä tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;File</source>
    <translation>&amp;Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation>&amp;Muokkaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select &amp;All</source>
    <translation>V&amp;alitse kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File</source>
    <translation>Tiedosto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load Text from File</source>
    <translation>Lataa teksti tiedostosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save Text to File</source>
    <translation>Tallenna teksti tiedostoon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame and Exit</source>
    <translation>Päivitä tekstikehys ja poistu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit Without Updating Text Frame</source>
    <translation>Poistu tallentamatta tekstikehystä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reload Text from Frame</source>
    <translation>Lataa kehyksen teksti uudestaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update Text Frame</source>
    <translation>Päivitä tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Edit Styles...</source>
    <translation>&amp;Muokkaa tyylejä...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Search/Replace...</source>
    <translation>Et&amp;si/Korvaa...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Background...</source>
    <translation>&amp;Tausta...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Display Font...</source>
    <translation>&amp;Käytettävä kirjasin...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation>As&amp;etukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search/Replace</source>
    <translation>Etsi/Korvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview</source>
    <translation>Kirjasinten &amp;esikatselu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Fonts Preview...</source>
    <translation>&amp;Kirjasinten esikatselu...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear all Text</source>
    <translation>Poista kaikki teksti</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>StyleSelect</name>
  <message>
    <source>Underline</source>
    <translation>Alleviivattu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small Caps</source>
    <translation>Pienet isot kirjaimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Subscript</source>
    <translation>Alaindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Superscript</source>
    <translation>Yläindeksi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline Text</source>
    <translation>Teksti ääriviivoilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Strike Out</source>
    <translation>Yliviivattu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SxwDialog</name>
  <message>
    <source>OO.o Writer Importer Options</source>
    <translation>OO.o Writer tuojan asetukset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update paragraph styles</source>
    <translation>Päivitä kappaletyylit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If there already exists a paragraph style with the same
name than current OO.o document&apos;s paragraph should the style
in Scribus be edited to match the one being imported
or left untouched</source>
    <translation>Jos Scribus-asiakirjassa on jo ennestään samanniminen kappaletyyli 
kuin tuotavassa tekstissä, päivitetäänkö tyyli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
    <translation>Käytä asiakirjan nimeä kappaletyylin edessä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scirubs</source>
    <translation>Tuleeko tuonnin yhteydessä luotavat kappaletyylit
nimetä käyttäen kappaletyylin edessä tuotavan asikirjan nimeä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do not ask again</source>
    <translation>Älä kysy uudestaan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Should the importer always use currently
set value when importing OO.o document and
never ask your confirmation again</source>
    <translation>Tuleeko tuojan aina käyttää nyt valittuja
arvoja tuodessaan OO.o asiakirjaa eikä kysyä
varmistusta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TabManager</name>
  <message>
    <source>Manage Tabulators</source>
    <translation>Sarkainten hallinta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tabruler</name>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Vasen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Oikea</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Full Stop</source>
    <translation>Piste</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Comma</source>
    <translation>Pilkku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Center</source>
    <translation>Keskitetty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete All</source>
    <translation>Poista kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation for first line of the paragraph</source>
    <translation>Kappaleen ensimmäisen rivin sisennys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Indentation from the left for the whole paragraph</source>
    <translation>Koko kappaleen sisennys vasemmalta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete all Tabulators</source>
    <translation>Poista kaikki sarkaimet</translation>
  </message>
  <message>
    <source> pt</source>
    <translation> pt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> mm</source>
    <translation> mm</translation>
  </message>
  <message>
    <source> in</source>
    <translation> in</translation>
  </message>
  <message>
    <source> p</source>
    <translation> p</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation>&amp;Sijainti:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>First &amp;Line:</source>
    <translation>&amp;Ensimmäinen rivi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ind&amp;ent:</source>
    <translation>S&amp;isennys:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Tree</name>
  <message>
    <source>X:</source>
    <translation>X:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y:</source>
    <translation>Y:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Line</source>
    <translation>Rivi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page</source>
    <translation>Sivu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation>Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Font:</source>
    <translation>Kirjasin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image</source>
    <translation>Kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Kulmikas viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Outline</source>
    <translation>Rakenne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polygon</source>
    <translation>Monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PathText</source>
    <translation>Teksti polulla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Information</source>
    <translation>Tiedot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Element</source>
    <translation>Osa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Varoitus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
    <translation>Nimi &quot;%1&quot; on jo käytössä.
Ole hyvä ja valitse toinen nimi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Group </source>
    <translation>Ryhmä</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ValueDialog</name>
  <message>
    <source>Insert value</source>
    <translation>Lisää arvo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a value then press OK.</source>
    <translation>Syötä arvo ja paina OK.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter a value then press OK</source>
    <translation>Syötä arvo ja paina OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alt+O</source>
    <translation>Alt+O</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send your value to the script</source>
    <translation>Lähetä arvo skriptille</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolB</name>
  <message>
    <source>Tools</source>
    <translation>Työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Lines</source>
    <translation>Lisää viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Picture</source>
    <translation>Lisää kuva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select Items</source>
    <translation>Valitse kohde</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit Contents of Frame</source>
    <translation>Muokkaa kehyksen sisältöä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Bezier Curves</source>
    <translation>Lisää bezier-viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rotate Item</source>
    <translation>Kierrä kohdetta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Properties...</source>
    <translation>Ominaisuudet...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Polygons</source>
    <translation>Lisää monikulmio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Text Frame</source>
    <translation>Lisää tekstikehys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Freehand Line</source>
    <translation>Lisää vapaa viiva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Link Text Frames</source>
    <translation>Linkitä tekstikehykset</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlink Text Frames</source>
    <translation>Pura tekstikehysten linkitys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom in or out</source>
    <translation>Zoomaa lähemmäs tai kauemmas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit the text with the Story Editor</source>
    <translation>Muokkaa tekstiä editorilla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Draw various Shapes</source>
    <translation>Lisää kuvio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert Table</source>
    <translation>Lisää taulukko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do measurements</source>
    <translation>Suorita mittauksia</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>WerkToolBP</name>
  <message>
    <source>Link</source>
    <translation>Linkki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text</source>
    <translation>Teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List Box</source>
    <translation>Listavalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Combo Box</source>
    <translation>Alasvetovalikko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation>Painike</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Text Field</source>
    <translation>Tekstikenttä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check Box</source>
    <translation>Valintaruutu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PDF Tools</source>
    <translation>PDF-työkalut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Fields</source>
    <translation>Lisää PDF-kenttä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert PDF Annotations</source>
    <translation>Lisää PDF-huomautus</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ZAuswahl</name>
  <message>
    <source>Select Character:</source>
    <translation>Valitse merkki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
    <translation>Lisää merkit kursorin kohdalle tekstiin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete the current selection(s).</source>
    <translation>Poista valinta/valinnat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close this dialog and return to text editing.</source>
    <translation>Sulje ikkuna ja palaa muokkaamaan tekstiä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Insert</source>
    <translation>&amp;Lisää</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Sulje</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtFileDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation>Valitse käytettävä tuojatyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Automatic</source>
    <translation>Automaattinen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Get text only</source>
    <translation>Tuo ainoastaan teksti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Import text without any formatting</source>
    <translation>Tuo teksti ilman muotoilua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Importer:</source>
    <translation>Tuoja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Encoding:</source>
    <translation>Koodaus:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>gtImporterDialog</name>
  <message>
    <source>Choose the importer to use</source>
    <translation>Valitse käytettävä tuojatyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember association</source>
    <translation>Muista yhteys</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remember the file extension - importer association
and do not ask again to select an importer for
files of this type.</source>
    <translation>Muista tiedostpääte-tuoja -yhteys äläkä kysy
uudestaan tuotaessa tiedostoja tällä tiedostopäätteellä.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>nftdialog</name>
  <message>
    <source>New From Template</source>
    <translation>Uusi mallista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Kuvaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Käyttö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Tekijä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created with</source>
    <translation>Tehty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Remove</source>
    <translation>&amp;Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Open</source>
    <translation>&amp;Avaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Downloading Templates</source>
    <translation>Asiakirjamallien hakeminen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Installing Templates</source>
    <translation>Asiakirjamallien asennus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
    <translation>Pura paketti mallihakemistoon ~/.scribus/templates nykyiselle käyttäjälle tai PREFIX/share/scribus/templates kaikille järjestelmän käyttäjille.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Preparing a template</source>
    <translation>Asiakirjamallin valmistelu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template</source>
    <translation>Malliasiakirjan poistaminen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translating template.xml</source>
    <translation>Template.xml-tiedoston kääntäminen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date</source>
    <translation>Päivämäärä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
    <translation>Asiakirjamalleja löytyy osoitteesta http://www.scribus.net/ Downloads-sivulta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
    <translation>Varmista että kuvia voidaan käyttää vapaasti. Jos kirjasimia ei voi levittää, älä kerää niitä tallentaessasi asiakirjamallin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
    <translation>Asiakirjapohjan tekijän tulisi varmistaa että kohta &quot;Asiakirjamallien asennus&quot; pätee myös hänen malleihinsa. Käyttäjän tulisi saada mallit käyttöönsä purkamalla asiakirjapohjapaketin mallihakemistoonsa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
    <translation>Poistettaessa malli &quot;Uusi mallista&quot;-dialogissa vain malliin liittyvät rivit template.xml-tiedostossa poistetaan; siihen liittyviä tiedostoja ei. Poistaminen on mahdollista ainoastaan, kun käyttäjällä on kirjoitusoikeus template.xml-tiedostoon.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
    <translation>Kopioi olemassaoleva template.xml-tiedosto tiedostoon template.kieli_MAA.xml. Käytä samaa kielikoodia kuin käännöstiedostossa on käytetty kielellesi. Esimerkiksi suomenkielinen käännös tulisi nimetä template.fi.xml. Kopion tulee sijaita samassa hakemistossa kuin alkuperäinen template.xml-tiedosto.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>satdialog</name>
  <message>
    <source>Save as Template</source>
    <translation>Tallenna mallina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nimi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Tyyppi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page Size</source>
    <translation>Sivun koko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Colors</source>
    <translation>Värit</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Kuvaus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <translation>Käyttö</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Author</source>
    <translation>Tekijä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Email</source>
    <translation>Sähköpostiosoite</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More Details</source>
    <translation>Lisää yksityiskohtia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less Details</source>
    <translation>Vähemmän yksityiskohtia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Legal</source>
    <translation>Legal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Letter</source>
    <translation>Letter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tabloid</source>
    <translation>Tabloid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>landscape</source>
    <translation>vaakasuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portrait</source>
    <translation>pystysuora</translation>
  </message>
  <message>
    <source>custom</source>
    <translation>oma</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>tfDia</name>
  <message>
    <source>Create filter</source>
    <translation>Luo suodin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C&amp;lear</source>
    <translation>&amp;Tyhjennä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>P&amp;oista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a previously saved filter</source>
    <translation>Valitse tallennettu suodin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give a name to this filter for saving</source>
    <translation>Anna nimi tallennusta varten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Give a name for saving</source>
    <translation>Anna nimi tallennusta varten</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;OK</source>
    <translation>&amp;OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&amp;Cancel</source>
    <translation>&amp;Peruuta</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>tfFilter</name>
  <message>
    <source>Disable or enable this filter row</source>
    <translation>Poista käytöstä tai ota käyttöön tämä rivi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove this filter row</source>
    <translation>Poista tämä rivi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add a new filter row</source>
    <translation>Lisää uusi rivi suotimeen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>to</source>
    <translation>mihin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>and</source>
    <translation>ja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>remove match</source>
    <translation>poista osuma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>do not remove match</source>
    <translation>älä poista osumaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>words</source>
    <translation>sanaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Poista</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Replace</source>
    <translation>Korvaa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Apply</source>
    <translation>Käytä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>with</source>
    <translation>millä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraph style</source>
    <translation>Kappaletyyliä</translation>
  </message>
  <message>
    <source>all instances of</source>
    <translation>kaikki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>all paragraphs</source>
    <translation>kaikkiin kappaleisiin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs starting with</source>
    <translation>kappaleisiin, jotka alkavat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs with less than</source>
    <translation>kappaleisiin, joissa on vähemmän kuin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>paragraphs with more than</source>
    <translation>kappaleisiin, joissa on enemmän kuin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Value at the left is a regular expression</source>
    <translation>Teksti vasemmalla on regular expression</translation>
  </message>
</context>
</TS>