Subversion Repositories Scribus

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

<¸dÊÍ!¿`¡½ÝBH;O/ªTH,yH÷¡IhÍJÄ÷L™#TÇIV$q\•¡_ÃÉ{*ífî–$G¦yv»£Ç•ÐÏùÐ%"ÖTSæ¯~ì0§
½Ò+Ô0E2VE[f¾ˆgÕ³h¨àŒ ˜Å6¡c¥×¶:ÐÀeÏÇ,àeSÒˆÖ¤Â*ÖTR+‹z~+¡²,Îà7Ü:>ìÞLCÛ³¤F€„    G–Ä   RH/Þ    ~Hw9 ¬I5›   ÜIzÕ

J+‚
bJ6•
Jcb
¾K:
æLyŠMpEMŠyMe³­Mˆ5ÛN–ÀP7Õ7R½zcSmÂ—TƒŠÛUZÃ
V1¼
3V}Š
sVŠ¥
¡V®Â
ÏWT
ýX€•/X·¹aXýôY祽YèeõYúÚ#ZŠYZ8,‰Zs¹Z«çZÀ%![f3O\Š‡\P³±iPãizs]s™U¨…94ˆÁ_˜Š¤˜‘š™8Z‹ ¼Zß¡Y#5¨Š‰ªguî°jt#ÇñnÔ<îÒÔBsQÕ¬ø—Ú´¥øè
[è°äÎùD‰ùj$v¬ìÇ4R!y¤O)恫*Ùk-4á¼s;“ÑCHª/Z»uo[u¨cçÞáoù*vx:e|£”œ¦bªö¦bÚ+ªÞü`¸    •¸¾~z(Á`JÔkéÔ€T+è·Jn&‰Ê(Šµ ,(„ R=ªÔ šNLk íO–!1Y¡£!zyŒ´!ÀzÚ!ó³J".—ú"y™ú"¿ªã#¬^#R±n5#ȳä$(·Rž$eÀú$¨É7“%/ÊKÎ%aá;ó%™èÍ*%Ô:&J&RôD&‹³
&ùñå'M'æu'›((%,t(vDèe(¹I‚~)Q£)rS\£)ÆVG*Wq^*RWxS*ˆZº**Ëf/Õ+i+n+Slž‡+‰oÒ+Ô‘Ñó,6’Pz,q»€ú,­¾ÿÄ,õÁºª->å•ô-…æÂ-ÓêÝô.ìã.\ó¾Y.­õ‹ /@öŠÂ/“÷l³/ÚúQ*0(úQc0mú²“0¶ñÊ0æ
 11î1cAŸz1¬E³1ðKxS28g<>2¦l^2ñylŠ3%z°^3V+Ÿ3…oÃ3þ•S4C„âŠ4…†LD4¶‡lD4銺B5Œ6ª5rŽÛŠ5¥“³5Ò–™³6˜I¼6IœZÂ6|¡zÊ6¯¥³6è¦6Z7*¦6“7U¬,¥7‚°Jª7±°£7ä²S8´3Š8S¹Êå8±º‹S8çºÜj9)¼ž´9X͇³9’ϸƒ9ÖÕ§Ä:Ö€Š:cÖ‰´:¢×2*:ÑÝà;àù:;Qé4º;“ëúÃ;×ììã<ï¦ó<F÷Eš<†Ÿ¥<מ%=
‚ó=]Ð|=Ž;°½=Æ<[Ã=óQQÉ> V“|>UY¤>„eîe>µg;>ùj0ž?žjìZ?âˆMŠ@Œ¬4@>Œ¾Ê@sßz@¹˜G%@웈˜Aœ+¤ALžzŠA…ª‹ÃAÀ¬ÃAï®ÎB °²ŠB_±LDBŽÅïäB¿Í»dC'ҝzCgߺºC¡àR£CÔå³DìXYD^òSD¦÷ÃDêøæžEÿ0äET3E–·EÚ 
*F#ÂCFc.sF™/Y°F×/ô…G48¨iG„<AÊH`<ð´H—I=5HÕNúbIP³IOR¥ãI‚X/ÅJZÁJn[eÞJ£[¥ÕJÚ\ÑK^%Kb^æÚK£hš*Kêl^L=rgŠLqrgªL¿{M{q MA} Mz„sM°ŠŸZN2˜üŒN‹›ƒtN̸ö¯OÂìêO–ÄŒOèË0P9ËŸõPmÝúP£Þ ”QéJžQnð‡sQ¦û‰£Qù!éRS/ÓeR¢2óRØ5z”SNRSMS;S“XËèSÔ_Ë“Tc“TdgyT¬i=þTñiANU'mÙÎU]ŒÏ—U Z’UÞ¢LµV­,~VV´¦åVµ-µVÙ¹SW»8ÓW‹ë»EWùìÄDX?î@5XŠïêkXþ6šYK›TY†ÚµYÜ(.ºZ"*ù¥Z˜I'ZÒJ›[LÉ[ZMJî[¡S¤N[ÛYÓô\†i j\ßi§ä]2nö´]½€ü.^†íû^Z‡ã"^”ŽZ^Ê›=£^ý¤»T_²0^`@¶$*`œºäw`ÜÇR÷aÊöaOÊöÓaÚ;'a±ÝêCaû  ütbb    v~bž    ©*bÙ    Úsc    5>ce J¢c©    JÆcß    LYdA Zìåd    `ÛSd»    k¶Je    laôe<    zV.eq ~ÖÕeÉ   ƒ:f     ˆÒf<    ŒvÓfœ   ”5ÇfÖ   ˜´ng1    šêÄg   ¤Ð$g¹   §PŠgõ   ¶>šhJ    ÀV´h†   Â×ühÄ   ÆQ™hÿ   ÉA^i;    Êiu    êÈ•i¯

<Äj
:Ãjv
&ÛbjÔ
.`=kq
0Óúkµ
3ádl
4œ‡lV
6Ǻl 
=älÖ
?—em 
?¥mb
JŪm¤
PRdmò
Ty   nM
]*n˜
d<nà
eQÕo
h,oU
sƒ3oÔ
uö®p)
y5¤p
‚·^p³
¨Ãp÷
¨•q1
³^qk
¼Úšq­
Ä0qá
Çaþr
Étr_
Ë”r•
âû4rÌ
è¼:s
ìVns7
ýõ^sl
þ^nsª—9t
rÉtJºtz&RêtÊ.àÃu1<Áuˆas:uÙvk¨v*xvˆˆÃvê“t~w:ž%w…£üwà®Všx'µ¢Dxb½‹ExË̺óyÏA“yLÔ-Dy•Ö§yÊÖî#zPõÆðz˜ ²ãzå˜I{5 ®Þ{u.
•{¾.Éã|16Z|H9fc| Cu}Ilž}_N–}«RVŽ}ãp¡Ã~t¸å~pu!Å~ªv¾
~ä8î.ýÅišü¼Ð®ÒÊ€¹ÿê€H½¾š€Á]>€°Íj
€øÚŠú8Üyª݁åæœú‚%ñé
‚sô‚¿
(.ƒ!
(‰Àƒ^
6™…ƒ¦
>0Ē
FšC„1
OL„p
^+d„Å
e5e…9
u×u…}
‰P…Ã
ŒIú…ñ
þΆ%
³Ä†t
‘݃†Ð
©k‡
½Þ‡i
ÄÈ<‡¸
É8Z‡æ
Ðf³ˆ
ÖÕˆ{
ßpVˆÍ
áÙã‰A
ñm‰‘‰í©$Š+±£Šz)å‹0º‚‹V>?Ó‹†>@Ï‹ÊE˜ÂŒ
IžNŒ\{:Œ¨~…ùŒå„´ƒCˆ>ƒ™¡Àåå¿ß:Ž,Å…šŽ^ËŸ*Ž©ÚðÐŽðÞÞj>ë+zpïÌšÌw

üm½º&Æúù>¨$‘@S<8‘‚W¸^‘Ù`è’ b¤´’cfÖD’¶r¤Ú“tÔÓ“D{Ø:“‹œ™Ä“ö«Í”G«Í£”xµÀ)”©¹Â¼•0Íì•}ått•»ôŒS•õô–Ci–‘CorrectoOK;NonNoOUn:W:ªTodoAllH,GrandeBigH÷
CaixaBoxIhCortarCutJÄGUIGUIL™NovoNewTÇAnteriorOldV$UsarUse\•SiYes_Ãa:to:{*DestinoDestinationfîNegriñaBold–$CopiarCopy¦yEditarEdit»CaraFaceÇ•SaírExitÏFicheiroFileÐ%
FonteFontÖTIr aGotoæ¯
AxudaHelpì0ObxectoItem
½EsquerdaLeft+ÔLiñaLine0ENingunNoneVE
AbrirOpenf¾PáxinaPagegÕRotaPathh¨QuitarQuitŒGardarSave˜ÅTamañoSize¡Saíndo agoraExiting now¥×Superior:Top:¶:TipoTypeÀeVerViewÏÇCortiniñasWipeàe&Aliñación á dereitaAlign RightÒRiscadoStrikethruAliñár ó centro
Align Center¤Â
Fonte&Font*ÖTvermello:&Red:+‹zTamaño&Size+¡Estilos...
Styles...,ÎImaxes:Images:7Ü:(Distribuir/Aliñar...Distribute/Align...>ìÞ8Configuración do DispositivoDevice SettingsCÛ³Carga canceladaLoading abortedF€„
SobreAboutG–ÄAliñarAlignH/ÞAplicarApplyHw9BloqueBlockI5›*Rectángulo redondeadoRounded RectangleIzÕLimparClearJ+‚PecharCloseJ6•CorColorJcbEnlazar    Binding:K:
Cara:Face:LyŠFicheiro File MpFicheiro:File:MŠFontesFontsMe³
marcoFrameMˆ5AgruparGroupN–À
ImaxeImageP7ÕEsquerda:Left:R½z"Poñer máis abaixoLowerSmÂ
Nome:Name:TƒŠ
NodosNodesUZÃImprimir todo
Print allV1¼PáxinaPage:V}ŠApegarPasteVŠ¥OutrasOtherV®ÂImprimirPrintWTAdiantarRaiseX€•
ListoReadyX·¹DereitaRightXýôIntensidadeShadeYç¥FiguraShapeYèeInterior:Inside:YúÚTamaño:Size:ZŠPequenoSmallZ8,AnacosSplitZsno lugar deinsteadZ«EstiloStyleZÀ%FerramentasTools[f3TipoType:\ŠUnidadesUnits\P³<Documentos (*.scd);; Todos (*)"Documents (*.scd);; All Files (*)iP Axustar ás GuíasSnap to Guidesizs0Modificar Caixa de TextoModify Textframes™U.Aliñar texto á esquerdaAlign Text Left…94Enviar ó fondo
Send to BackˆÁ8Posición do eixo vertical Y:
Local Y-Pos:˜ŠFOs seguintes Programas non existen:$The following Programs are missing:˜‘š&Cor da Reixa maior:Major Grid Color:™8Z(Cor da Reixa maenor:Minor Grid Color: ¼Z&Crea cadea de textoCreate Textchains¡Y#<Posición do eixo horizontal X:
Local X-Pos:¨ŠDisolver   Dissolveªgu"Encaixar na Reixa
Snap to Grid°jt2Acceso rápido por tecladoKeyboard Shortcuts...ÇñHNon foi posible crear o ficheiro PDFUnable to create PDF-File.Ô<îOutras opciónsOther OptionsÔBs2Caixa Automática de TextoAutomatic Text BoxÕ¬ø6Rota ós ficheiros de fontesPath to FontfileÚ´¥>Definir cores personalizadas >>&Define Custom Colors >>è
Novo documento
New Documentè°ä6Tecla definida polo usuarioUser Defined KeyùD‰$Abrir un DocumentoOpens a Documentùj$HorizontalHorizontal¬ì"Erro da ImpresiónPrinting-Error4R0Ampliar ou Reducir vistaZooms in or out!y¤JO sinto, o manual non está dispoñibleSorry, no Manual available!)æÉ ligazón PDFIs PDF-Bookmark*Ùk2Reflectir horizontalmenteFlip horizontal4á¼,Axuste Absoluto da CorAbsolute Colorimetric;“Mover liñasMoving Lines:CHªSen Estilo No StyleZ»usen título    No Title[u Esquema Elegante
Smart HyphencçÞAbandonar
Leave AnywayoùA páxina: To page:vx:&Erro exportando PDFError during EPS-Export|£”X-Cord.:    X-Coor.:¦bªY-Cord.: Y-Coor.:¦bÚ.Reflectir verticalmenteFlip verticalªÞü4O nome do Estilo xa existe Name of the Style is not unique¸    •4Páxina Dereita baseada en:Right Page based on:¾~z(Patrón para a PáxinaTemplate for this Page:Á`JCor de PáxinaPage-ColorsÔkFonte omitida
Missing FontÔ€T*Reformatear Imaxes a:Downsample Images to:è·J Agachar Contorno
Hide Outline&‰Non cambiar
Don't change(Šµ Texto de exemploSample Text,(„&Impresión canceladaPrinting aborted=ªÔMover LigazónMove BookmarkNLk Impresión normal
Print NormalO– Lados Superiores
Top SidesY¡£ gardado savedyŒ´Colocación:   Placing:zÚ"Perfil de entrada
Inputprofil:³JTipo &ficheiro:File &type:—úNome &ficheiro:File &name:™ú$Opcións de arquivo
File Optionsªã<A fonte %1 non está instalada.The Font %1 is not installed.¬^2Final da edición do MarcoEnd Editing Frame±n5Escalado a Scaled to ³äMarxe dereita
Right Margin·RžLSimular Cores de Inpresora na PantallaSimulate Printer on the ScreenÀú
RadioGrab-RadiusÉ7“Borrar...
Delete...ÊKÎVersalitasSmall Capsá;óTipo de efecto
Effect Type:èÍ*Escala X:Scaling X::Escala Y:Scaling Y:J6Imprimir o Documento actualPrints the current DocumentôD(Fontes para adxuntarFonts to embed:³
"Crear arquivo PDFCreate PDF-FileñåJEliminar Elementos do Patrón anterior$Remove Items from previous Template'æu$Duración do efectoEffect Duration:(Desprazamento
Displacement,t$Duplicado múltipleMultiple DuplicateDèe0Erro creando arquivo PDFError creating PDF-File..I‚~&Inserir RectángulosInsert RectanglesQ£Inserir Óvalos
Insert OvalsS\£Amosar Contorno
Show OutlineVGcargar...Load...Wq^Inserir Liñas
Insert LinesWxSProgramación:
Programming:Zº*Inserir ImaxeInsert Picturef/ÕCores...
Colors...i+nEscala VerticalVertical Scalinglž‡4Inserir números de páxinasInsert PagenumberoÒMiniaturasThumbnails‘ÑóResoluciónResolution:’PzMover Páxina(s)Move Page(s):»€ú formato do papel
Paper format¾ÿÄEliminar desde:
Delete from:Áºª$Esquerda a DereitaLeft to Rightå•ôBorar Cor
Delete ColoræÂ$Dereita a EsquerdaRight to LeftêÝô(selecciona elementos
Select ItemsìãTBiblioteca (*.scs);; Tódolos ficheiros (*)#Scrapbooks (*.scs);; All Files (*)ó¾Y(Configurar DocumentoDocument Setupõ‹ Seleccionar cor
Select coloröŠÂ"Perfís do sistemaSystem Profiles÷l³Borrar Páxina:
Delete Page:úQ* Eliminar Páxinas
Delete PagesúQcCentroMiddlesú²“Substituir con:Replace it with:ñÊOmitidaMissing
 Información...Document Info...îCores SólidasSolid Colors:AŸzXerar IconasGenerate ThumbnailsE³<Engadir a cores personalizadas&Add To Custom ColorsKxSXestión da corColormanagement...g<>Mover...Move...l^Enriba:Above:ylŠAcciónActionz°^4¿Queres eliminar o Estilo?)Do you really want do delete this Style?+ŸAmosar MarcosDisplay FramesoÃAmosar MarcosShow Frames•SÁngulo:Angle:„âŠno FinalAt End†LDAdxuntoAppend‡lD*Aliñar texto ó centroAlign Text CenterŠºBEnbaixo:Below:Œ6ª
Azul:Bl&ue:ŽÛŠPersianaBlinds“³Agachar MarcosHide Frames–™³CancelarCancel˜I¼CentradoCenterœZÂNova Cor:New Color:¡zÊAgachar GuíasHide Guides¥³Cor:Color:¦6Z
CoresColors¦6“BorrarDelete¬,¥Remates    Endings:°JªDisp.:Disp.:°£Amosar GuíasShow Guides²S0Distribución Horizontal:Horizontal Shift:´3ŠApaisado
Landscape¹ÊåAmosar ImaxesShow Imagesº‹SBordesEdges:ºÜjSen efecto
No Effect¼ž´Agachar ImaxesHide Images͇³ExtrasExtrasϸƒ,Gardar contidos e SaírSave Contents on ExitÕ§ÄDescrición:
Description:Ö€ŠForzarForcedÖ‰´Cor da Liña:Line Color:×2*Amosar CoresShow ColorsÝàCor do Texto:Text Color:àù:Cor de recheo:Fill Color:é4º
GuíasGuidesëúÃAgachar CoresHide ColorsììãEditar CoresEdit Colorsï¦ó$Fontes dispoñiblesAvailable Fonts:÷EšCara dentroInsideŸ¥$Distancia do texto
Textdistancež%CursivaItalic
‚óSen RecheoNo FillÐ|
MedioMedium;°½
MenúsMenues<[Ãsen teclaNo KeyQQÉNormalNormalV“|ObxectoObjectY¤Tamaño da fonte
Font Sizeeîe\Non tes instaladas fontes Postcript no Sistema-There are no Postscript-Fonts on your Systemg;Marxe esquerdaLeft Marginj0žOutro:Other:jìZ
RangoRange:ˆMŠResultadoResultŒ¬4Grosor de Liña:Line Width:Œ¾ÊDereita:Right:ßzBeispielSample˜G%
BuscaSearch›ˆ˜SeleccionarSelectœ+¤Intensidade:Shade:žzŠEstadoStatusª‹ÃEstilosStyles¬ÃNovo estilo:New Style:®ÎTítuloTitle:°²ŠÓ FinalTo End±LD0Pecha o documento actualCloses the current DocumentÅïäNo frenteIn the ForegroundÍ»dMirar &in:
Look &in:ҝzAnchura:Width:ߺºEditar EstilosEdit StylesàR£Agachar estilosHide Styleså³CompatibilidadeCompatibilityìXYAmosar EstilosShow StylesòSDesde:
from the:÷ÃIndentarIndentationøæžNon documentoNo Documentÿ0älados DereitosRight Sides3Mostrar Marxes
Show Margins·Primeira Liña:First Line: 
*Ligazóns
Bookmarks#ÂCOpcións-PDFPDF-Options.s,Busca Resultados por: Search Results for: /Y°(Imprimir o intervaloPrint range/ô…|Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postcript (*.eps);;Todos (*)DImages (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)8¨iColumnas: Columns:<AÊNon imprimeDon't print<ð´Editar MarcoEdit FrameI=5Editar CorEdit ColorNúbMonitor Monitor:P³LComprimir Textos e Gráficos Vectoriais!Compress Text and VectorgraphicsR¥ã0Editar contidos do marcoEdit Contents of FrameX/ÅContidos   ContentsZÁFontes... Fonts...[eÞTamaño da fonte  Fontsize[¥ÕLados EsquerdosLeft Sides\ÑEditar EstiloEdit Style^% Tamaño da fonte:Font Size:^æÚ*Disposición da reixa:
Grid Layout:hš*Abrir...Open...l^ Número de copiasNumber of copies:rgŠ"Número de Copias:Number of Copies:rgªOpciónsOptions{Copiar de    Copy of {q Páxina(s)Page(s)}   LConfigurar o acceso rápido por tecladoManage Keyboard Shortcuts„s&Húngaro e Italiano:Hungarian and Italian:ŠŸZModelo de CorColormodel˜üŒVertical Portrait›ƒtJ¿Queres sobreescribir o ficheiro:
%1?/Do you really want to overwrite the File:
%1 ?¸ö¯"Contribucións de:Contributions from:Âìê,Fin de liña redondeado RoundCapÄŒContornoOutlineË0Cara foraOutsideËŸõ:Espaciado de liña Automático:Automatic Linespaceing:Ýú(Diagonal descendenteTop-Left to Bottom-RightÞ   ”Buscar...
Browse...éJž&Documentos RecentesRecent Documentsð‡s.Adxuntar tódalas fontesEmbed all Fontsû‰£$Agachar BibliotecaHide Scrapbook!éDuplicar
Duplicate/ÓeTraducciones
Translations2ó cargado loaded5z”É Marca de CorIs Spot-ColorNRmover PáxinasMove PagesS;Grosor de LiñaLine WidthXËè&Agachar ferramentasHide Tools_Ë“Guías de MarxesMargin Guidesc“Agachar Marxes
Hide MarginsgyExportar
Export...i=þImportar
Import...iANGardar como...Save as...mÙÎPrevisualizarPreviewŒÏ—ImpresoraPrinterZ’Tamaño ActualActual Size¢LµObter Imaxe...Get Picture...­,~Copiar aquí
Copy Here´¦åCopiar páxina
Copy Pageµ-µ:Transformar Cores da imaxe a:Downsample Color-Images to:¹S>Configuración global das fontesGlobal Fontsettings»8ÓEstilo da FonteFont st&yleë»EXirado verticalVertical flippedìÄD<Imprimir a coresde ser posiblePrint in color if availableî@5"Amosar BibliotecaShow ScrapbookïêkUcraniano:Ukrainian:6š(conectada localmentelocally connected›Tantes da Páxinabefore PageÚµ:Transformar Escala de gris a: Downsample Grayscale-Images to:(.ºEstilo CDE
CDE-Style*ù¥Traer ó FrenteBring to FrontI'XustificarAlign Text BlockJ›Axustar CoresAdjusting ColorsLÉCambiar...
Change...MJî\O documento foi modificado despois de gardado.3The document has been changed since the last save.S¤N,Aliñar texto á dereitaAlign Text RightYÓô(Imprimir a ficheiro:Print to file:i jXImprimir a primeira páxina en primeiro lugarPrint first page firsti§ä,Activar xestión da corActivate Colormanagementnö´CompresiónCompression€ü.Biblioteca
Scrapbook†íûCaracter
Character‡ã"Marxes: Margins:ŽZNGhostscript : Non podes usar imaxes EPS(Ghostscript : You cannot use EPS-Images›=£`Shift+Click engade punto; Ctrl+Click borra punto5Shift+Click to add Point; Ctrl+Click to delete Point¤»T.Configurar Documento...Document Setup...²0^Incrutado en:
Embed in:¶$*Adxuntar
EmbeddingºäwGardar Agora Save NowÇR÷Autor:Author:ÊöAutoresAuthorsÊöÓ Axustar na ventáFit in WindowÚ;'2Axustes de xestión da corColormanagement SettingsÝêCNon Riscado
Strikeout    ütImprimir...   Print...    v~Impresora  Printer:    ©*(Configurar impresoraPrinter settings  ÚsInserir PáxinaInsert Page  5>Nova Cor
New Color    J¢4Paletas de cores estáticasStatic Color Bars   JÆNova Entrada
New Entry    LYNovo estilo
New Style    Zìå$Amosar ferramentasShow Tools  `ÛSInferior:Bottom: k¶JSobre Qt  About Qt    laô(Obter Texto/Imaxe...Get Text/Picture...    zV.Estilo MotifMotif-Style ~ÖÕEscala:   Scaling:    ƒ:0Modificar cadro de ImaxeModify Pictureframe    ˆÒGardar comoSave as   ŒvÓ0Axuste manual do KerningManual Kerning  ”5Ç"Aplicar Patrón...Apply Template...   ˜´nSubíndice
Subscript    šêÄCodificaciónScr&ipt ¤Ð$$Español e Catalán:Spanish and Catalan:    §PŠBaseado en:
Based on:    ¶>šSuperíndiceSuperscript    ÀV´PerceptualPerceptual  Â×üFixa a teclaSet Key ÆQ™Inserir...
Insert...    ÉA^Insertando
Inserting    Ê4Amosar Páxinas cara a caraDisplay Pages Side by Side  êÈ•0Páxina Esquerda primeiroLeft Page first

<Ä,Axuste Relativo da CorRelative Colorimetric
:ÃXAmosa o area non imprimíble cun marxe de cor)Display unprintable Area in Margin Color
&ÛbRotar ElementoRotate Item
.`= Arquivo de saídaOutput to File:
0Óú(Documento de ScribusScribus-Document
3ád"Espaciado de LiñaLinespacing
4œ‡Eslovaco:Slovak:
6Ǻ"Seleccionar FonteSelect Font
=äEliminar nodoDelete Node
?—eBorrar PáxinaDelete Page
?¥ Amosa a duraciónDisplay Duration:
JŪ(Crear novo DocumentoCreates a new Document
PRdMilímetros (mm)Millimeters (mm)
Ty   Cor de Fondo:Background Color:
]*ComentarioComment
d<Engadir Nodo   Add Node
eQÕFSelecciona unha tecla para a acciónSelect a Key for this Action
h,*Configuración do RatoMouse-Settings
sƒ3(Destino da impresiónPrint destination
uö®TabloideTabloid
y5¤Obter Texto...Get Text...
‚·^Distancias
Distances
¨ÃRectángulo
Rectangle
¨•Imprimindo...Printing...
³^Debuxos
Pictures:
¼ÚšDocumento 
Document 
Ä0Ángulos en pico
MiterJoin
ÇaþSuliñado
Underline
ÉtSuliñada&Underline
Ë”Ir ó finalTo the End
âû4Verde:&Green:
è¼:Outro...  Other...
ìVnModificar...
Modify...
ýõ^2Gardar Páxina como EPS...Save Page as EPS...
þ^nPuntos (pt)Points (pt)—9AmosarDisplay
rÉ&Anchura do espacio:Gutter Width:º0Transformar Monócromo a:Downsample Mono-Images to:&Rê(Previsualizar páxinaShow Page Previews.àÃ"Escala horizontalHorizontal Scaling<Á(Indentación Esquerda
Left Indent:as:,Texto rodeando a caixaText flows around Boxvk¨2Espaciado da Reixa maior:Major Grid Spacing:x*Fin de liña suavizado
SquareCapˆÃ Axuda en liña...Online-Help...“t~,Arquivo AFM disponibleAFM-File availablež% Seleccionar todoSelect all£üDirección:Direction:®Vš2Gardar o Documento actualSaves the current Documentµ¢D"Estilo Motif-PlusMotif-Plus-Style½‹EEfectosEffects̺ó Lados Inferiores
Bottom SidesÏA“RiscadaStri&keoutÔ-DFA secuencia definida xa está en uso$This Key-Sequence is already in useÖ§Manexar ImaxesManage PicturesÖî#&Dist. desprazamentoWheel-JumpõÆð$Espacios VerticaisVertical Spaces ²ãTecla activaCurrent Key˜IPreferencias...Preferences... ®ÞEstilo WindowsWindows-Style.
•Cores Básicas&Basic colors.Éã,Distribución Vertical:Vertical Shift:16Z>Activar Efectos de presentaciónEnable Presentation Effects9fc"despois da Páxinaafter PageCu&Ángulos redondeados
RoundJoinIlžDesagruparUngroupN–DescoñecidoUnknownRVŽ(Cores personalizadas&Custom colorsp¡ÃMover aquí
Move Heret¸åMover nodo
Move Nodeu!Å$Lonxitude do paso:
Stepping:v¾
saturaciónSaturation8î8Imprimir en escala de grisesPrint in grayscaleýÅVertical    Verticalšü¼Estilo da LiñaLinestyle:®ÒÊExterior:    Outside:¹ÿêentre:   between:½¾š"Ángulos truncados
BevelJoinÁ]>Propiedades:Properties:Íj
 Anchura da Liña:Linewidth:ÚŠú6Páxina Esquerda baseada en:Left Page based on:ÜyªPreferenciasPreferencesÝÂ$Tamaño por defectoDefault Size:æœú"Fonte por defectoDefault Font:ñé
2Espaciado da Reixa menor:Minor Grid Spacing:ôPatróns...
Templates...
(.$Fin de liña normalFlatCap
(‰ÀAplicar PatrónApply Template
6™…Imaxe visibleImage visible
>0Tipografías
Typographics
FšC(Racha cadea de textoBreak Textchains
OLBImprimir primeiro a última páxinaPrint last page first
^+dPáxina Esquerda
Left Page
e5e Tamaño da Páxina
Page Size
u×u
AvisoWarning
‰PFrancés:French:
ŒIú$Gardar como PDF...Save as PDF...
þÎ0Voltar á versión gardadaRevert to Saved
³Ä&Páxinas Enfrontadas
Facing Pages
‘݃Inserir LigazónInsert Bookmark
©k"Distribuir/AliñarDistribute/Align
½Þ
XeralGeneral
ÄÈ<alemán:German:
É8Z4Paletas de cores dinámicasDynamic Color Bars
Ðf³$Agachar DimensiónsHide Measurements
ÖÕ6Gardar o documento como PDF"Saves the current Document as PDF
ßpV"Amosar DimensiónsShow Measurements
áÙã,Confirma eliminar cor:OK to delete Color:
ñmErro ChungoFatal Error(Aliñación á esquerdaAlign Left©$RGardar ligazóns de Texto como Artigos PDF'Save linked Textframes as PDF-Articles±£Modificar marco
Modify Frame)åBrilloGlitter0º‚Sobre ScribusAbout Scribus>?ÓInformaciónDocument Info>@Ï(Configurar impresoraSetup PrinterE˜ÂÉ Anotación PDFIs PDF-AnnotationIžNIntensidade:   Shading:{:0Distribución equivalenteDistribute evenly~…ù(Imprimir SeparaciónsPrint Separations„´ƒ"Guías de ColumnasColumn Guidesˆ>ƒEstilo PlatinoPlatinum-Style¡ÀåAltura:Height:¿ß: Compatibilidade:Compatibility:Å…šCores da Reixa:
Grid Colors:ËŸ*$De Abaixo a ArribaBottom to TopÚðÐ
FondoBackground:ÞÞj.Imprimir por impresora:Print to printer:ë+z Radio da esquinaCorner Radius:ïÌš(Documentos Recentes:Recent Documents:w
$Deseleccionar todo
Deselect all
üNovo Patrón
New Template½Documentación:Documentation:&ÆúTexto NormalOrdinary Text>¨$,Inserir Caixa de textoInsert TextboxS<8Gardar texto...
Save Text...W¸^Páxina DereitaRight Page`è$Impresión completaPrinting completedb¤´"Gardado canceladoSaving abortedfÖDdesde páxina:From page:r¤ÚEditar PatrónsEdit TemplatestÔÓ4Resolución das imaxes-EPS:Resolution for EPS-Images:{Ø:"Xirado horizontalHorizontal flippedœ™ÄImaxe  Picture «ÍImaxes   Pictures«Í£JFicheiros de Texto (*.txt);;Todos (*)!Textfiles (*.txt);;All Files (*)µÀ)"manual do ScribusScribus Manual¹Â¼No FondoIn the BackgroundÍìAliñamento
Alignmentått Incluir LigazónsInclude BookmarksôŒS$De Arriba a AbaixoTop to BottomôÂ