Subversion Repositories Scribus

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

<¸dÊÍ!¿`¡½ÝBà;O)ªRH,uH÷ŸIhÉJÄñL™TÇCV$k\•“_ÿz½ç{*fîA–$s¦yœ¨¥Ë»öÇ•%ÏLÐ%sÖTžæ¯Ïì0ö
½#+ÔN0Eu0K VEÑf¾øgÕh¨H|˜o‹¯–ŒÓ˜Åú¡'¥×Rª‚–¬ôîþî°5¶:BÀekį’ÏÇ»ߥèàeÒFÔ#ˆÖ¤Â    )*ÖT    ^+‹z    ’+¡   Æ,Î    ô0¸¥
05µL
x7Ü:
Þ>Í>ìÞL@df F€„ÏG–Ä#H/ÞUHw9ƒI5›±IzÕÛIë›
5J+‚
eJ6•
Jcb
¹J–£
ãK:LyŠDMp|MŠ¨M_£ÖMe³Mˆ5MM–
}N¯­N–ÀÕP7ÕPYÄ7R½zcSmTƒŠÕTÌÂUZÃ+V1¼]V}ŠŸVŠ¥ËV®ÂýW'þ)WTSX€•X·¹ËXÉÄ÷Xýô'Yç¥OYèe{YúÚ§ZŠÝZ8,Zbô7ZsaZ«‰ZÀ%ÅZì5ñ[f3\ŠK\P³ugʧizsòs™UQ…94²ˆÁŽ*›C˜Š—˜‘šØ™8ZN ¼Zœ¡Y#î¦NXL¨Š‰ªguÊ°jtý³9|VÇƼÇñÔ<îWÔBsÆÕ¬øÚ´¥mè
Êè°ä9ùD‰vùj$Û¬ì”I4R‰_•Ò4®5!y¤€(CÞÚ)æ 4*Ùk ¸4á¼ ú5[Z!<;“!CHª!ÏW‹"YP"TZ»u"Ü[u#cçÞ#Joù#‡vx:#¼|£”#í¦bª$S¦bÚ$šªÞü$á·<å%!¸ •%i¾~z%ËÁ`J&BÔk&¬Ô€T&ðè·J'5ííä'&‰'È(Šµ(,(„(H=ªÔ(†NLk(ÝO–)#RMÄ)fY¡£)ºq*)öyŒ´*AzÚ*v¥**¯ƒ]*øˆI+Tl*+¥—ú+Õ—E,™ú,NŸ@9,Œªã,ͬ^-¬a%-†³ä-º·Rž-ëÀú.&Äêê.•É7“.ÉÊKÎ/á;ó/Gå5¢/„è;¤/¼èÍ*0:0ZJ0‘ôD0ȳ
1*ñå1ŠÓ£1Ü(21,t2xDèe2¯I‚~3IÈ
3zQ£3¿S\£4VG4HWq^4WxS4ÁZº*4þ\êe5?f/Õ5—i+n5êk‰Z6$kæ…6{lž‡6ÑoÒ7Í7hz×7–‘7Í‘Ñó8
’Pz8P¸øz8ˆ»€ú8ä¾®š9.¾ÿÄ9ŒÁºª9Íå•ô:æÂ:FêÝô:ìã:¿ó¾Y:öõ‹ ;öŠÂ;È÷l³<øü<Iùvc<ŽúQ*<ÉúQc=
ú²“=Mþ£b=}ñÊ=¼Í=û
    n>+
 >‚î>°9Ü?!â??AŸz?E³?ÕKxS@+l^@ylŠ@ÙzqAz°^A5+ŸAboÃAÿ•SBJ‚HSB–‚HšBæƒÙC:„âŠCg†LDC’‡lDCÏŠºBDŒ6ªDFŽÛŠDq“³D –ŠÂDÏ–™³Dü˜I¼EHœôEwœZÂE·œ»^Eæ Š%F¡zÊF<¥³Fw¦6ZFϦ6“Fü¨cG'¨ž´Gt¬,¥G¥¬«]GݐôH°JªHS°£H”²SH¿´3ŠI¹ÊåIcº‹SI“ºÜjIÛ¼ž´JʏåJ@ÌÅzJ¥ÍA•JÒ͇³KϸƒKKÕ§ÄKxÖ€ŠKêÖ‰´L%Ö“„L`×2*L×ÐõLÍÝàM]àù:M£é4ºMáëúÃN'ì¼CNlììãNµï¦óNù諭OAð¶êOn÷EšOÓ\CP&Ÿ¥PsÌ”P¦Þ“PÓž%Q/
‚óQtÐ|QŸÏ—QÙˆÎR
(ü“R®;°½Rã<[ÃSQQÉS?V“|SpY¤SŸ\8ÂSÌeîeS÷fãT;g;Tƒj0žUjìZUNq
U}vüÇULjMŠVŒFÅV[Œ¬4V„Œ¾ÊV±ßzVù˜G%W$›ˆ˜WQœ+¤WzžzŠW£ŸÜäWÒ¨¸…Xª‹ÃX:¬ÃXg®ÎXš°²ŠX×±LDY±°ZYCºšzYtÁ°ZYÁ£YòÅïäZvÊDZÖÍ»d[ҝz[Tߺº[’àR£[Çå³\òS\WóZ\Ÿ÷Ã\Ïøæž]ÿ0ä]?3]y“’]·,™^·^C˜Ã^Œ 
*^î#ÂC_*%E_d.s_»/Y°`/ô…`L7Œ`Œ8¨i`é<AÊaë<ð´b"C€ÚbTD.¾b…E<LbÞH,ÅcDI=5c‰IXÔcÎNúbdP³dJTu„dUcd¸X/ÅdòY'ÞeSZÁe­[eÞeÞ[¥Õf\Ñf`^%f^æÚfÞhš*g%l^gzrgŠg¨rgªgðuPh8{h‚{q hº}  hí„si%ŠŸZi‰”ÍÊiæ˜ÐÎj›ƒtje¸ö¯j”ÂìêkSÄŒk¥Ép€käË0l+ËŸõlYÌÖ£lÝúlÊÞ   ”m,æùm­éJžn-ï—nn_ð‡so°ùá^pû‰£p?t:p¥ 6RpÙ!éq*Rqj/Óeq¼2óqê5z”rNRrUOÚÃr“Rr×S;sXËès]_Ë“s¢c“såcþte‰tKgyt‡i=þtÎiANumÙÎuLnƒu“Œ©äuóŒÏ—v#Z’vW•»Ôv‡¢Lµv³¦võ¦'×wK­,~w¦´¦åwíµ-µx/ºçCxs»8ÓxÆë»Ey$ìÄDylî@5yµïêkz6šzh›TzŸç8zãÚµ{1-Â{s/­e{ÊI'|J›|@LÉ|MJî|ÚS¤N}YÓô}Ù_S„~,i j~ui§ä~¸~2)€ü.f†íûž‡ã"ÖŽZ€—ç€?›=£€…ªãä#­šƒR°zúÄ²0^‚'¶$*‚wºäw‚«À:‚ãÇR÷ƒ)ÊöƒfÊöÓƒ–̇µƒÊÌÂôƒþÚ;'„0ú³ã„p    üt„À   v~…    ©*…9   Ús…l   4ïÁ…·  5>†    J¢†?   JƆw   LY†Ï   OV¥‡        RÛ‡N   Zì凊  `ÛS‡Ä   k¶Jˆ        laôˆ5    q‰Äˆp   qðˆÅ   zV.‰
    ƒ:‰b   …yÙ‰“ ˆÒ‰Ë  ŒvÓŠ3   ”5ÇŠq   ˜0Š¸   ˜´nŠæ   šêÄ‹H  ¤Ð$‹†  §PŠ‹¸  ©*Œ    ¶>šŒG   ÀV´Œ…  ÀËUŒÃ   ÀóÃŒò  Â×üI   ÆQ™€  ÇŇÆ  ÉA^Ž    ÊŽX    Ý%:Ž–   êÈ•Žõ  ýÎ*\
Iڏœ

<ďâ
[ڐ2
:Ћ
&Ûbã
.`=‘€
0Óú‘À
3ád’
4œ‡’S
6Ǻ’•
=ä’Ç
?¥“
JŪ“E
PRd““
Ty   “ò
Y{Ê”;
]*”
d<ӑ
h,•
hµº•Œ
sƒ3•æ
uö®–+
y5¤–
‚·^–»
Š½z–ÿ
¢Š¾—/
¨×
¨•—±
²H³—ë
³^˜U
¼Úš˜•
¾\Š˜Í
Ä0™

Ådu™:
Çaþ™w
Ét™§
Ë”™å
âû4š&
ç‘Dše
è¼:šÍ
ìVnšÿ
øF›4
úÑu›v
ýõ^›ò
þ^nœ.¶~œ–œÍ—9u
rɝ·
}•çºž(.àÞ`5rÅž½7þêŸ<ÁŸ\as:Ÿ¡uÉóŸÒvk¨ x jˆÃ ¾õ ì“t~¡!ˆ¡rž%¡´£ü¢¨Ë”¢D®Vš¢¢°qN¢Ñµ¢D£   ̺ó£jÏA“£˜Ô-D£×Ö§¤Öî#¤¼õÆð¥
üê¥U§é¥‡    ²ã¥¿˜I¦    ®Þ¦E.É㦄16Z¦Ê9fc§Cu§tH¦ä§·Ilž¨N–¨URVŽ¨aZ¨Õp¡Ã©t¸å©uv¾
©±z¶©ëŒ
4ª8îªPýŪ‘šü¼ªæ¢ÔÛ«®ÒÊ«|³Ô«½¹ÿê¬½¾š¬;Á]>¬rÍj
¬¤ÍÁÿ¬âÒu­×C­\ÚŠú­•Üyª­ÚÝ®Pßp”®†åÚN®ãæœú¯ŠèÜ
¯Ôñé
°ô°n
(.°Ì
   ùu±

ıK
⓱‰
(‰À±û
6™…²%
:¶J²z
>0³
FšC³T
OL³‘
P™³ð
^+d´3
e5e´—
i8:´Ï
jMδÿ
u×uµC
‡Îcµ
‰P¶1
ŒIú¶_
þζ—
³Ä¶ê
‘݃·8
˜Os·{
©k·´
½Þ·ü
ÄÈ<¸G
É8Z¸u
Ðf³¸©
ÖÕ¹
ßpV¹Z
áÙã¹è
è¹4º@
ñmº„
ò³ºâ
öñ»»V©$»š)å»Û ¢ú¼(%l4¼k0º‚¼¾>?Ó½>@ϽLE˜Â½”IžN½ÜJ˜Å¾ V5ã¾¥z½  ¾ç{:¿t~…ù¿¥„vJ¿ù„´ƒÀ*ˆ>ƒÀxäÀ¾­ñÌÀø»®Áv½ìsÁÕ¿ß:ÂÊÅ…šÃËŸ*ÃGÚðÐàÞÞjÃìêþ>Ä(ë+zÄï̚Ŀw
Å
üÅN½Å•ä#Åà&ÆúÆ-1õÆl1¼¢Æ·>¨$ÇS<8ÇEW¸^Ç’`èÇÙb¤´ÈfÖDÈgr¤ÚȶtÔÓÈñ{Ø:ÉLœ™ÄÉ¿£ÒZÊ
«ÍÊV«Í£Ê…²sʺµÀ)Ë!¹Â¼Ë´ÍìËÿÎùSÌCâJÌ‹åttÌÀôŒSÌöôÂÍ^iͨ
TamamOK;
Hay1rNoOB:W:ª
HepsiAllH,
BüyükBigH÷KutuBoxIhKesCutJÄArayüzGUIL™YeniNewTÇEskiOldV$KullanUse\•EvetYes_ÃToplamsumz½buraya:to:{*
HedefDestinationfîKoyuBold–$KopyalaCopy¦y
TarihDate¨¥DüzenleEdit»YüzFaceÇ•Ç1kExitÏ
DosyaFileÐ%Yaz1tipiFontÖTGitGotoæ¯Yard1mHelpì0
NesneItem
½SolLeft+Ô
ÇizgiLine0EBalant1Link0KyokNoneVEAçOpenf¾
SayfaPagegÕYolPathh¨BasPush|˜Tekrar olu_turRedo‹¯Ç1kQuitŒKaydetSave˜Å
BoyutSize¡Programdan ç1kExiting now¥×Y1ld1zStarª‚
MetinText¬ô0nceThin®þ
ZamanTime°5Üst:Top:¶:TürTypeÀeGeriUndoįGösterViewÏÇ
Geni_WideߥTemizlemeWipeàeSadan s1ralaAlign RightÒ"Alan ismini seçinGet Field NamesÔ#,Ortas1na kadar çizgiliStrikethruOrtala
Align Center¤Â&Yaz1tipi&Font*ÖTK&1rm1z1:&Red:+‹z&Boyut&Size+¡Biçemler...
Styles...,ÎDosya s1kla_t1rCompress File0¸¥2Tedavül sembollerini eklePrepend Currency Symbol5µLResim:Images:7Ü:Form gönderSubmit Form>Í$Mesafe/S1ralama...Distribute/Align...>ìÞ
Azami  Limit of@df(Yükleme iptal edildiLoading abortedF€„Hakk1ndaAboutG–ÄS1ralaAlignH/ÞUygulaApplyHw9BlokBlockI5›,Yuvarlanm1_ dikdörtgenRounded RectangleIzÕKontrolCheckIë›SilClearJ+‚
KapatCloseJ6•RenkColorJcb
Çarp1CrossJ–£Balama:   Binding:K:Yaz1 _ekli:Face:LyŠ
DosyaFile MpDosya:File:MŠAlan fokusda  On FocusM_£Yaz1 tipleriFontsMe³ÇerçeveFrameMˆ5Burdan:From:M–
GitGo ToN¯Grubla_t1rGroupN–À
ResimImageP7Õ
DerinInsetPYÄSol:Left:R½z&Bir basamak a_a1yaLowerSmÂ
0sim:Name:TƒŠAslaNeverTÌÂDüümlerNodesUZÃHepsini yazd1r
Print allV1¼
SayfaPage:V}ŠYap1_t1rPasteVŠ¥
DierOtherV®ÂSadePlainW'þYazd1rPrintWT(Bir basamak yukar1yaRaiseX€•
Haz1rReadyX·¹S1f1rlaResetXÉÄSaRightXýô
GölgeShadeYç¥
BiçimShapeYèe0ç taraf:Inside:YúÚBoyut:Size:ZŠ
KüçükSmallZ8,Kat1SolidZbôBölSplitZsyedek olarakinsteadZ«
BiçemStyleZÀ%TemaThemeZì5AraçlarTools[f3Tür:Type:\ŠBirimlerUnits\P³"Ba_lang1ç ofseti:
Startoffset:gÊ4Manyetik yard1mc1 çizgilerSnap to Guidesizs4Metin çerçevesini dei_tirModify Textframes™U&Metni soldan s1ralaAlign Text Left…94Arka planda
Send to BackˆÁ&Kütüphaneye kopyalaSent to ScrapbookŽ*›Yerel Y-Pos:
Local Y-Pos:˜Š6A_a1daki programlar eksik:$The following Programs are missing:˜‘š Ana çizgi rengi:Major Grid Color:™8Z$Bölüm çizgi rengi:Minor Grid Color: ¼Z0Metin balant1s1 olu_turCreate Textchains¡Y#Liste kutusu  List Box¦NXYerel X-Pos:
Local X-Pos:¨ŠÇözünüm   Dissolveªgu0Yard1mc1 çizgi yerle_tir
Snap to Grid°jt6Tedavül sembollerini kullanUse Currency Symbol³9|Bezir erileri
Bezier CurveÇÆ$K1sayol tu_lar1...Keyboard Shortcuts...Çñ8PDF dosyas1 olu_turulam1yor.Unable to create PDF-File.Ô<î Dier seçeneklerOther OptionsÔBs.Otomatik metin kutular1Automatic Text BoxÕ¬ø0Yaz1tipi dosyas1n1n yoluPath to FontfileÚ´¥:Ku&llan1c1 tan1ml1 renkler >>&Define Custom Colors >>è
Yeni belge
New Documentè°ä8Kullan1c1 tan1ml1 anahtarlarUser Defined KeyùD‰Belge açOpens a Documentùj$
DikeyHorizontal¬ìSay1 biçemiNumber Format”Yazd1rma hatas1Printing-Error4R.Bu bezir erisini kapatCloses this Bezier Curve_• D1_ bükey çokgenConvex Polygon4®.Görüntüyü büyült/küçültZooms in or out!y¤(Metin ikonun üstündeCaption overlays Icon(CÞLMalesef yard1mc1 k1lavuz mevcut deil!Sorry, no Manual available!)æPDF-yer imiIs PDF-Bookmark*ÙkDikey çevirFlip horizontal4á¼Biçem kontrol:
Check Style:5[ZTam renk ölçerAbsolute Colorimetric;“&Hareketli çizgiler:Moving Lines:CHªYazd1rma   No PrintW‹JBelgeler (*.sdc);; Bütün dosyalar (*)"Documents (*.sdc);; All Files (*)YPBiçem yok   No StyleZ»uBa_l1ks1z No Title[uKüçük tire
Smart HyphencçÞTerket
Leave AnywayoùBiti_:    To page:vx:2EPS-d1_a aktar1m1nda hataError during EPS-Export|£”"X-Koordinatlar1.: X-Coor.:¦bª"Y-Koordinatlar1.:    Y-Coor.:¦bÚYatay çevirFlip verticalªÞüResim çerçevesiPicture Frame·<å&Biçem ismi belirsiz Name of the Style is not unique¸    •FSa sayfan1n temeli buna dayan1yor:Right Page based on:¾~z6Bu sayfa için geçici dosya Template for this Page:Á`JSayfa renkleriPage-ColorsÔkEksik yaz1tipi
Missing FontÔ€T(Resimlerin çözülümü:Downsample Images to:è·JArka planBackgroundííäÇ1kt1y1 gizle
Hide Outline&‰Dei_tirme
Don't change(ŠµÖrnek MetinSample Text,(„*Yazd1rma iptal edildiPrinting aborted=ªÔYer imine ta_1Move BookmarkNLkNormal yazd1r
Print NormalO–(Yol metnini dei_tirModify PathtextRMÄÜst kenarda
Top SidesY¡£$Ölçekleme yöntemi:Scale How:q* kaydoldu savedyŒ´Yerle_tir:    Placing:zÚURL 'ye gönder:Submit to URL:¥*.Uzun balant1lar1 b1rakKeep Aspect Ratioƒ]"Karakter ayarlar1Character SettingsˆIDüzen:Layout:l*Dosya &türü:File &type:—úKenarlar
Export Range—EDosya &ad1:File &name:™úSadece Metin
Caption onlyŸ@9"Dosya seçenekleri
File Optionsªã4%1 yaz1tipi kurulu deil.The Font %1 is not installed.¬^Hesapla
Calculate¬a%
ÖlçekScaled to ³äSa kenar
Right Margin·Rž4Yaz1c1y1 ekranda simule etSimulate Printer on the ScreenÀúUzunluk:Length:Äêê$Yar1çap yakalamas1Grab-RadiusÉ7“Sil...
Delete...ÊKÎKüçük bölümSmall Capsá;óRoll Over
Roll Overå5¢,Deer kontrol edilmediValue is not validatedè;¤Efekt türü:
Effect Type:èÍ*Ölçek X:Scaling X::Ölçek Y:Scaling Y:J*Güncel belgeyi yazd1rPrints the current DocumentôD4Yerle_tirilen yaz1tipleri:Fonts to embed:³
&PDF-Dosyas1 olu_turCreate PDF-Fileñå&Genel JavaScriptlerGlobal JavaScriptsÓ£Efekt süresi:Effect Duration:(Uzakl1k
Displacement,t.Bir çok kere çiftle_tirMultiple DuplicateDèe8PDF-Dosya olu_umunda hata...Error creating PDF-File..I‚~Çizgi bo_luu:
Linespacing:IÈ
Dikdörtgen ekleInsert RectanglesQ£Elips ekle
Insert OvalsS\£Ç1kt1y1 göster
Show OutlineVGYükle...Load...Wq^Çizgi ekle
Insert LinesWxSProgramlama:
Programming:Zº**Sayfa paletini gösterShow Page Palette\êe(Resim çerçevesi ekleInsert Picturef/ÕRenkler...
Colors...i+n&Eriye olan mesafe:Distance from Curve:k‰Z(Sayfa paletini saklaHide Page Palettekæ…Yatay ölçekVertical Scalinglž‡&Sayfa numaras1 ekleInsert PagenumberoÒ
azamimaximumÍBiçemlerFormattingz×Birle_ik kutu
Combo Box‘Minyatürle_tirThumbnails‘ÑóÇözünüm:Resolution:’Pz.Birinci sayfa numaras1:First Pagenumber:¸øz Sayfa(lar) ta_1:Move Page(s):»€ú*Özel kontrol scripti:Custom validate script:¾®šSayfa biçemi
Paper format¾ÿÄSilinen:
Delete from:ÁºªSoldan saaLeft to Rightå•ôRenk sil
Delete ColoræÂSadan solaRight to LeftêÝôÖe seç
Select ItemsìãLKütüphane (*.scs);; Bütün dosyalar (*)#Scrapbooks (*.scs);; All Files (*)ó¾YBelge ayarlar1Document Setupõ‹ Renk seç
Select coloröŠÂSistem profiliSystem Profiles÷l³Çokgen düzenle
Edit PolygonøüDüüm sil
Delete NodesùvcSayfay1 sil:
Delete Page:úQ*Sayfalar1 sil
Delete PagesúQcOrtadaMiddlesú²“Katman1 sil
Delete Layerþ£bDei_tir:Replace it with:ñÊasgariminimumÍ(Metin ikonun alt1ndaCaption below Icon
    n
EksikMissing
 $Belge bilgileri...Document Info...îRenk modeliColor Model9Ü(Katman1 a_a1ya ta_1Lower Layer!âYoun renkler:Solid Colors:AŸz&Göstermelik olu_turGenerate ThumbnailsE³@K&ullan1c1 tan1ml1 renklere ekle&Add To Custom ColorsKxSTa_1n1yor...Move...l^Üst:Above:ylŠEkle...Add...zq
EylemActionz°^XBu biçemi silmek istediinizden eminmisiniz?)Do you really want do delete this Style?+Ÿ Çerçeveyi gösterDisplay FramesoÃ$Çerçeveleri gösterShow Frames•S"Rendering amaçlarRendering Intents‚HS&Rendering amaçlar1:Rendering Intent:‚Hš
DaimaAlwaysƒÙAç1:Angle:„âŠBelge sonundaAt End†LD0li_tirAppend‡lDMetni ortalaAlign Text CenterŠºBAlt:Below:Œ6ª&Mavi:Bl&ue:ŽÛŠPanjurBlinds“³
S1n1rBorder–ŠÂ$Çerçeveleri gösterHide Frames–™³VazgeçCancel˜I¼Tarih biçemiDate FormatœôOrtalaCenterœZÂTu_Buttonœ»^
DaireCircle Š%Yeni renk:New Color:¡zÊ0Yard1mc1 çizgileri saklaHide Guides¥³
Renk:Color:¦6ZRenkColors¦6“ Alan özellikleriField Properties¨cÇizgiliDashed¨ž´SilDelete¬,¥"Kullan1c1 tan1ml1Custom¬«]Zaman biçemiTime Format­ôÇizgi sonlar1:  Endings:°JªBöl:Disp.:°£2Yard1mc1 çizgileri gösterShow Guides²SDikey Uzakl1k:Horizontal Shift:´3Š
Yatay
Landscape¹Êå Resimleri gösterShow Imagesº‹S
Kö_e:Edges:ºÜjEfekt yok
No Effect¼ž´6Nesne dei_ikliini geri alUndo Object Changeʏå
Olay:Event:ÌÅz
Deer
Value is theÍA•Resimleri saklaHide Images͇³
DierExtrasϸƒ@Program bitiminde içerii kaydetSave Contents on ExitÕ§ÄAç1klama:
Description:Ö€ŠGerekli BlokForcedÖ‰´
BiçemFormatÖ“„Çizgi rengi:Line Color:×2*HAyr1lm1_ alan listesine virgül girin,Enter a comma separated list of Fields here×ÐõRenkleri gösterShow ColorsÝàMetin rengiText Color:àù:Doldurma rengi:Fill Color:é4º"Yard1mc1 çizgilerGuidesëúÃMevcut alanlarAvailable Fieldsì¼CRenkleri saklaHide Colorsììã Renkleri düzenleEdit Colorsï¦ó
Sakl1Hidden諭.Özel hesaplama scripti:Custom calculation script:ð¶ê&Mevcut yaz1tipleri:Available Fonts:÷Eš"Kullan1c1 tan1ml1Custom Scripts\C0ç tarafInsideŸ¥
TersiInvertÌ”,Geçici isimleri gösterShow Template NamesÞ“Metin Mesafesi
Textdistancež%EikItalic
‚óTransparentNo FillÐ|GörünmezNo ViewÏ—XBelgenizin bütün sayfalar1n1 görebilirsiniz.-Here you can see all Pages of your Document.ˆÎKatmanlarLayers(ü“OrtaMedium;°½MenülerMenues<[ÃTu_ yokNo KeyQQÉNormalNormalV“|
NesneObjectY¤Say1Number\8ÂYaz1tipi boyutu
Font Sizeeîe Katmanlar1 saklaHide LayersfãHPostscript-yaz1tipleri kurulu deil.-There are no Postscript-Fonts on your Systemg;Sol kenarLeft Marginj0žDier:Other:jìZ"Katmanlar1 gösterShow Layersq
$Bu ileti_imi kapatCloses this DialogvüÇYazd1rma alan1:Range:ˆMŠSilRemoveŒFÅ
SonuçResultŒ¬4 Çizgi geni_lii:Line Width:Œ¾ÊSa:Right:ßz
ÖrnekSample˜G%AraSearch›ˆ˜SeçSelectœ+¤Gölge:Shade:žzŠYeni scriptNew ScriptŸÜäKareSquare¨¸…
DurumStatusª‹ÃBiçemlerStyles¬ÃYeni biçem:New Style:®ÎBa_l1k:Title:°²ŠBelge sonunaTo End±LDYatay.:X-Dir:±°ZAlan format1:Field is formatted as:ºšzDikey.:Y-Dir:Á°ZFMetin ve Vektor grafikleri s1k1_t1r"Compress Text and Vector Graphics£(Güncel belgeyi kapatCloses the current DocumentÅïäJava ScriptJava ScriptÊDÖn plandaIn the ForegroundÍ»d&Burada ara:
Look &in:ҝzGeni_lik:Width:ߺº"Biçemleri düzenleEdit StylesàR£Biçemleri saklaHide Styleså³ Biçemleri gösterShow StylesòS
0pucu
Tool-Tip:óZburdan:
from the:÷ÃSat1r ba_1IndentationøæžBelge yokNo Documentÿ0äSa kenardaRight Sides3,Alan fokusu verdiindeOn Blur“’Sadece ikon
Icon only,™ Kenarlar1 göster
Show Margins·,Renk yönetimi ayarlar1Color Management Settings˜Ã0lk sat1r:First Line: 
*Yer imleri
Bookmarks#ÂC(Deeri d1_a göndermeDon't Export Value%EPDF-SeçenekleriPDF-Options.sArama sonucu:Search Results for: /Y°Alan1 yazd1rPrint range/ô…*Eer ikon çok küçükseWhen Icon is too small7Œ¢Resim dosyalar1 (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Bütün dosyalar (*)DImages (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)8¨iKolanlar: Columns:<AÊ
yazmaDon't print<ð´Komut:   Command:C€Ú(Metin ikonun solundaCaption left to IconD.¾6Verileri HTML olarak gönderSubmit Data as HTMLE<LMetin çerçevesiText FrameH,ÅÇerçeve düzenleEdit FrameI=5Metin alan1Text FieldIXÔRenk düzenleEdit ColorNúbMonitör:    Monitor:P³Sol noktaLeft PointTu„Düüm ekle
Add NodesUc.Çerçeve içerii düzenleEdit Contents of FrameX/Å(Metin ikonun sa1ndaCaption right to IconY'Þ0çerik   ContentsZÁYaz1tipleri...    Fonts...[eÞYaz1 büyüklüü  Fontsize[¥ÕSol kenardaLeft Sides\ÑBiçem düzenleEdit Style^% Yaz1tipi boyutu:Font Size:^æÚ,Yard1mc1 çizgi düzeni:
Grid Layout:hš*
Aç...Open...l^Kopya say1s1:Number of copies:rgŠKopya say1s1:Number of Copies:rgªSeçilen alanlarSelected FieldsuPSeçeneklerOptions{Kopyas1  Copy of {q Sayfa(lar)Page(s)}   .K1sayol tu_lar1n1 yönetManage Keyboard Shortcuts„s*Macarca ve italyanca:Hungarian and Italian:ŠŸZ
Kö_e:  Corners:”ÍÊ"0kon yerle_tir...Icon Placement...˜ÐÎ
Dikey  Portrait›ƒttDosya ismini dei_tirmek istediinizden eminmisiniz:
%1
 ?/Do you really want to overwrite the File:
%1 ?¸ö¯"Yard1mda bulunan:Contributions from:ÂìêYuvarlat1lm1_   RoundCapÄŒ"Fare tu_unu b1rak    Mouse UpÉp€
Ç1kt1OutlineË0D1_ tarafOutsideËŸõÖzelliklerPropertiesÌÖ£.Otomatik sat1r bo_luu:Automatic Linespaceing:ÝúLSol yukardan çapraz olarak sa a_a1yaTop-Left to Bottom-RightÞ ”BKontrol noktalar1n1 ba1ms1z ta_1"Move Control Points independentlyæùSeç...
Browse...éJžÜBunlar yeni sayfa olu_turmak için gerekli olan geçici dosyalar
Sayfa gösterimi için dosyay1 çekin ve b1rak1n. YHere are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.ï—n.En son kullan1lan belgeRecent Documentsð‡sSeçin...Pick...ùá^:Bütün yaz1tiplerini yerle_tirEmbed all Fontsû‰£Ölçek:Scale When:t:Fare ile EnterMouse Enter 6R"Kütüphaneyi saklaHide Scrapbook!é*Katman1 yukar1ya ta_1Raise Layer*RÇift
Duplicate/ÓeÇeviri
Translations2ó yüklendi loaded5z”Spot rengiIs Spot-ColorNR0konlar1 kullan
Use IconsOÚÃDüümleri ta_1Move NodesRSayfalar1 ta_1Move PagesS;Çizgi geni_liiLine WidthXËèAraçlar1 saklaHide Tools_Ë“Aral1kMargin Guidesc“ÇokgenPolygoncþSalt okunur
Read Onlye‰Kenarlar1 sakla
Hide MarginsgyD1_a aktar...
Export...i=þ0çe aktar...
Import...iAN Farkl1 kaydet...Save as...mÙÎ0Kontrol noktalar1n1 ta_1Move Control PointsnƒBas1l1PressedŒ©äÖnizlemePreviewŒÏ—Yaz1c1PrinterZ’ürünproduct•»ÔOrjinal boyutActual Size¢Lµ$Dipnot özellikleriAnnotation Properties¦*Eer ikon çok büyükseWhen Icon is too big¦'×Resim yükle...Get Picture...­,~Buraya kopyala
Copy Here´¦åSayfay1 kopyala
Copy Pageµ-µ$Çokgen özellikleriPolygon PropertiesºçC.Genel yaz1tipi ayarlar1Global Fontsettings»8Ó Yaz1tipi &biçemiFont st&yleë»EYatay çevrildiVertical flippedìÄD,Mümkünse renkli yazd1rPrint in color if availableî@5$Kütüphaneyi gösterShow ScrapbookïêkUkrayna:Ukrainian:6šYerel bal1locally connected›TYola metin ekleAttach Text to Pathç8Sayfadan öncebefore PageÚµ(Yuvarlama için MetinText for Roll Over-ÂKontrol et    Validate/­eÖn plandaBring to FrontI'"Metni blok s1ralaAlign Text BlockJ›Renkleri ayarlaAdjusting ColorsLÉDei_tir...
Change...MJîtBu belge, en son kay1t olduundan beri dei_iklie urad1.3The document has been changed since the last save.S¤N&Metni sadan s1ralaAlign Text RightYÓôYüzdelik biçemiPercent Format_S„Dosya içine:Print to file:i j>Birinci sayfay1 ilk önce yazd1rPrint first page firsti§äKarakterlerCharacters~2S1k1_t1rCompression€ü.Kütüphane
Scrapbook†íûKarakter
Character‡ã"Aral1k: Margins:ŽZKatmana gönderSent to Layer—çÂZGhostscript : EPS-Resimlerini kullanamazs1n1z(Ghostscript : You cannot use EPS-Images›=£
^ifre  Passwordªãä<Efekti bütün sayfalarda uygulaApply Effect on all Pages­šƒ,PDF-1.3 için yaz1tipi:Font for use with PDF-1.3:°zú"Belge ayarlar1...Document Setup...²0^0çinde:
Embed in:¶$*Yerle_tir
EmbeddingºäwGörünebilirlik:Visibility:À:^imdi kaydet    Save NowÇR÷Yazar:Author:ÊöYazarlarAuthorsÊöÓortalamaaveragėµVurguluBeveledÌÂôBütün sayfaFit in WindowÚ;'"PDF alanlar1 ekleInsert PDF-Fieldsú³ãOrtas1 çizgili
Strikeout    ütYazd1r... Print...    v~Yaz1c1:    Printer:    ©*Yaz1c1 ayarlar1Printer settings   Ús$Verileri içe aktarImport Data  4ïÁSayfa ekleInsert Page  5>Yeni renk
New Color    J¢*Statik renk çubuklar1Static Color Bars    JÆYeni giri_
New Entry    LYErileri gösterShow Curve  OV¥Yeni katman
New Layer    RÛYeni biçem
New Style    ZìåAraçlar1 gösterShow Tools    `ÛSAlt:Bottom:  k¶JQt hakk1nda   About Qt    laô.Fare i_areti ç1kt11ndaMouse Exit q‰ÄFare tu_una basMouse Down qð(Resim/Metin yükle...Get Text/Picture...    zV.Boyut: Scaling:    ƒ:Pixel (p)
Picas (p)    …yÙ8Resim çerçevelerini dei_tirModify Pictureframe  ˆÒFarkl1 kaydetSave as ŒvÓManual KerningManual Kerning    ”5Ç
ÖlçekScaling ˜04Geçici sayfalar1 uygula...Apply Template...   ˜´nAlçak script
Subscript    šêÄ&ScriptScr&ipt  ¤Ð$,0sponyolca ve katalan:Spanish and Catalan: §PŠScript:Script:   ©*Örnek sayfa:
Based on:    ¶>šSuperscriptSuperscript ÀV´OranPercentage    ÀËU&Bezir erileri ekleInsert Bezier Curves    ÀóÃAlg1lamaPerceptual    Â×ü"Tu_lar1 yerle_tirSet Key    ÆQ™Kaydetmeden ç1kExit without Saving    ÇŇAras1na ekle...
Insert...    ÉA^Buradan ekle
Inserting    Ê.Mevcut geçici dosyalar:Available Templates:    Ý%:0Sayfalar1 yanyana gösterDisplay Pages Side by Side    êÈ•Yeni script:New Script:   ýÎ* Ondal1k say1lar:
Decimals:
IÚ$0lk önce sol sayfaLeft Page first

<Ä$a_a1daki alanlar:of the following fields:
[Ú&Göreceli renk ölçerRelative Colorimetric
:ÃXYazd1r1lmayan alanlar1 kenar renginde göster)Display unprintable Area in Margin Color
&ÛbÖeyi döndürRotate Item
.`=Ç1kt1 dosyas1:Output to File:
0ÓúScribus-BelgesiScribus-Document
3ádÇizgi bo_luuLinespacing
4œ‡Slovak:Slovak:
6ǺYaz1tipi seçSelect Font
=äSayfay1 silDelete Page
?¥ Gösterme süresi:Display Duration:
JŪ,Yeni bir belge olu_turCreates a new Document
PRdMilimetre (mm)Millimeters (mm)
Ty   4Verileri burdan içe aktar:Import Data from:
Y{Ê Arka plan rengi:Background Color:
]*
YorumComment
d<:Bu eylem için bir anahtar seçSelect a Key for this Action
h,( ve küçük veya e_it:and less or equal to:
hµºFare ayarlar1Mouse-Settings
sƒ3&Yazd1rma aç1klamas1Print destination
uö®11 x 17 ZollTabloid
y5¤Metin yükle...Get Text...
‚·^
Eim:
Rotation:
Š½z Renk yönetimi...Color Management...
¢Š¾Mesafe
Distances
¨Ãdikdörtgen
Rectangle
¨•2PDF-1.3 için kullan1lamazFlag is ignored for PDF-1.3
²H³Yaz1l1yor...Printing...
³^Resimler:
Pictures:
¼ÚšTu_ vuru_u:Keystroke:
¾\Š
Belge
Document 
Ä0Çok çizgiliMulti-Line
Ådu
Sivri
MiterJoin
ÇaþAlt1 çizgili
Underline
Ét&Alt1 çizgili&Underline
˔Belge sonunaTo the End
âû44Ba_ka bir komut ile yazd1rPrint via other Command
ç‘D&Ye_il:&Green:
è¼:Dier...  Other...
ìVnE_kenar dörtgenDiamond
øFDResimleri çerçeve boyutuna ölçekleScale Picture to Frame Size
úÑuDei_tir...
Modify...
ýõ^8Sayfay1 EPS olarak kaydet...Save Page as EPS...
þ^nYükle...Loading...¶~`Geçici sayfay1 gerçekten silmek istiyormusunuz ?,Do you really want do delete this Template?Noktalar (pt)Points (pt)—9GösterDisplay
rÉDüzenlenebilir    Editable
}•Aral1k:Gutter Width:º.Sayfa önizlemeyi gösterShow Page Previews.àÃ0Nesne ta_1mas1n1 geri alUndo Object Move5rÅLitvanya diliLithuanian:7þêDikey ölçekHorizontal Scaling<ÁSol:
Left Indent:as:Son noktalar
EndpointsuÉó(Metin kutu etraf1ndaText flows around Boxvk¨$Ana çizgi bo_luu:Major Grid Spacing:xKare
SquareCapˆÃGörünü_Appearanceõ&Yard1mc1 k1lavuz...Online-Help...“t~Kontrol kutusu
Check Boxˆ$AFM-Dosyas1 mevcutAFM-File availablež%Hepsini seçSelect all£ü*Deer hesaplanmayacakValue is not calculated¨Ë”Yön:Direction:®VšDüzenle...Edit...°qN*Güncel belgeyi kaydetSaves the current Documentµ¢D
EfektEffects̺óAlt kenarda
Bottom SidesÏA“&Ortas1 çizgiliStri&keoutÔ-D`Bu anahtar kombinasyonu daha önceden tan1mlanm1_$This Key-Sequence is already in useÖ§"Resimleri düzenleManage PicturesÖî#$Tekerlek-S1çramas1Wheel-JumpõÆð
BitirEnd Editingüê0nç (in)Inches (in)§éYatay bo_luklarVertical Spaces    ²ãGüncel tu_Current Key˜IAyarlar...Preferences... ®Þ&Temel renkler&Basic colors.ÉãYatay Uzakl1k:Vertical Shift:16Z*Sunu Efektleri kullanEnable Presentation Effects9fcSayfadan sonraafter PageCu2Renk yönetimi etkinle_tirActivate Color ManagementH¦äYuvarlak
RoundJoinIlž$Grubla_t1rmay1 bozUngroupN–BilinmiyorUnknownRVŽFormu s1f1rlaReset FormaZ4&Kullan1c1 tan1ml1 renkler&Custom colorsp¡ÃBuraya ta_1
Move Heret¸åAd1m ad1m:
Stepping:v¾
Çarpan:Factor:z¶Gerekli   RequiredŒ
4GölgelendirmeSaturation8î&Gri tonlarda yazd1rPrint in grayscaleýÅ
Yatay  Verticalšü¼80mla kurallar1n1 kotrol etmeDo Not Spell Check¢ÔÛÇizgi biçemi:Linestyle:®ÒÊ Tasla1 çizilmi_    Outlined³ÔD1_ taraf:   Outside:¹ÿêaras1nda:    between:½¾šEimli
BevelJoinÁ]>Özellikler:Properties:Íj
Dönü_türmeConvert toÍÁÿOrant1s1zNon ProportionalÒuOrant1l1
Proportional×CÇizgi geni_liiLinewidth:ÚŠúFSol sayfan1n temeli buna dayan1yor:Left Page based on:ÜyªAyarlarPreferencesÝÂ.Silinen nesneyi geri alUndo Delete Objectßp”LÇöpteki sayfalar1 veya _ablonlar1 sil.?Drag Pages or Template Pages onto the Trashbin to delete them.åÚN Öntan1ml1 boyut:Default Size:æœú Öntan1ml1 birim:Default Unit:èÜ
&Öntan1ml1 yaz1tipi:Default Font:ñé
.Bölüm çizginin bo_luu:Minor Grid Spacing:ô$Geçici sayfalar...
Templates...
(.GörünürVisible
   ùuAlan seçinSelect Fields

ƒ<Bu kontrol noktalar1n1 s1f1rlaReset this Control Points
â“DüzFlatCap
(‰À*Geçici sayfay1 uygulaApply Template
6™…JDeer bundan büyük veya küçük olmal1:(Value must be greater than or equal to:
:¶J"Resim görülebilirImage visible
>0Tipografik
Typographics
FšC2Metin balant1s1n1 kald1rBreak Textchains
OLSerbest ölçek
Free Scaling
P™2Son sayfay1 en son yazd1rPrint last page first
^+dSol sayfa
Left Page
e5eBiçem:Format:
i8:Özellikler...Properties...
jMÎSayfa boyutu
Page Size
u×ulBalant1l1 metin çerçevesini PDF Dosyas1 olarak kaydet(Save linked Text Frames as PDF-Articles
‡Îc
Uyar1Warning
‰PFrans1zca:French:
ŒIú(PDF olarak kaydet...Save as PDF...
þÎ"Eski haline getirRevert to Saved
³ÄÇift sayfalar
Facing Pages
‘݃Ölçümler
Measurements
˜OsYer imine ekleInsert Bookmark
©kMesafe/S1ralamaDistribute/Align
½Þ
GenelGeneral
ÄÈ<Almanca:German:
É8Z,Dinamik renk çubuklar1Dynamic Color Bars
Ðf³(Ölçüm paletini saklaHide Measurements
ÖÕPGüncel dosyay1 PDF dosyas1 olarak kaydet"Saves the current Document as PDF
ßpV*Ölçüm paletini gösterShow Measurements
áÙãKaydet ve ç1kSave and Exit
è¹4.Renk silmek için TAMAM:OK to delete Color:
ñmÖnemli
Highlight
ò³Çokgen ekleInsert Polygons
öñOnar1lmaz hataFatal ErrorSoldan s1ralaAlign Left©$$Çerçeveyi dei_tir
Modify Frame)åRenkprofili:Input Profile: ¢ú$Öntan1ml1lar aktifDefault is Checked%l4 Satrantç tahtas1Glitter0º‚ Scribus hakk1ndaAbout Scribus>?ÓBelge bilgileriDocument Info>@ÏYaz1c1 ayarlar1Setup PrinterE˜ÂPDF-dipnotuIs PDF-AnnotationIžNBÇokgen aç veya bezir erisini kes'Opens a Polygon or cuts a Bezier CurveJ˜ÅBütün sayfalar
All PagesV5ãNJavaScripts (*.js);; Bütün dosyalar (*)#JavaScripts (*.js);; All Files (*)z½  Gölge:  Shading:{:&E_it parçalarda bölDistribute evenly~…ùÖrnek:   Example:„vJ Ayraçlar1 yazd1rPrint Separations„´ƒSütun da1l1m1Column Guidesˆ>ƒDöndürmeDo Not ScrolläBKontrol noktalar1n1 simetrik ta_1 Move Control Points symmetrical­ñÌ.A_a1ya tu_u için MetinText for Button Down»®š0konlar1 kullanabilmek için en az1ndan normal olarak bu ikona iht1yac1n1z var?You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons½ìsYükseklik:Height:¿ß:Dosya biçemi:Compatibility:Å…š0Yard1mc1 çizgi renkleri:
Grid Colors:ËŸ*"A_a1dan yukar1yaBottom to TopÚðÐArka plan:Background:ÞÞj(Metin ikonun üstündeCaption above Iconêþ>Yaz1c1ya:Print to printer:ë+zKö_e yar1çap1:Corner Radius:ïÌšEn son belge:Recent Documents:w
Hiçbir_ey seçme
Deselect all
ü"Yeni geçici sayfa
New Template½PDF notu ekleInsert PDF-Annotationsä#Belgeleme:Documentation:&ÆúSeçimi dei_tirSelection Change1õ Yeni katman ekleAdd a new Layer1¼¢Normal metinOrdinary Text>¨$"Metin kutusu ekleInsert TextboxS<8Metni kaydet...
Save Text...W¸^Sa sayfaRight Page`è&Yazd1rma tamamland1Printing completedb¤´$Kay1t iptal edildiSaving abortedfÖDBa_lang1ç:From page:r¤Ú0Geçici sayfalar1 düzenleEdit TemplatestÔÓ<EPS-Resimleri için çözünürlük:Resolution for EPS-Images:{Ø:Dikey çevrildiHorizontal flippedœ™Ä Belge sayfalar1:Document Pages:£ÒZ
Resim  Picture «ÍResimler Pictures«Í£6Kontrol noktalar1n1 s1f1rlaReset Control Points²sVMetin dosyalar1 (*.txt);;Bütün dosyalar (*)!Textfiles (*.txt);;All Files (*)µÀ) Scribus K1lavuzuScribus Manual¹Â¼Arka plandaIn the BackgroundÍìSaylar1 düzenleArrange PagesÎùSKonum:
Orientation:âJS1ralama
Alignmentått:Yer imleriyle birlikte kaydetInclude BookmarksôŒS Yukardan a_a1yaTop to BottomôÂ